Đề tài Sản phẩm bao thanh toán (factoring) Những giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

Cùng với sự phát triển chung của thế giới, hội nhập nền kinh tế của đất nước vào khu vực nói riêng và thế giới nói chung là một xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay. Hội nhập nền kinh tế đã trở thành một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển. Xuhướng này ngày càng hình thành rõ nét , đặc biệt là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nước, thị trường tài chính đang mở rộng phạm vi hoạt động gần như không biên giới, vừa tạo điều kiện tăng cường hợp tác, vừa làm sâu sắc và găy gắt thêm quá trình cãnh tranh. Trong lĩnh vực ngân hàng, có thể hiểu hộinhập quốc tế là việc mở cửa về hoạt động ngân hàng của nềnkinh tế đó với cộng đồng tài chính quốc tế như các quan hệ tín dụng, tiền tệ và các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác, cũng như là việc dỡ bỏ những cản trở ngăn cách khu vực này với phần còn lại của thế giới. Trong tiến trình hội nhập, các ngần hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng phải cạnh tranh trực tiệp với nhau để tồn tại và phát triển. Ngân hàng muốn duy trì lợi nhuận và khả năng cạnh cần phải luôn đổi mới và phát triển về mọi mặt : Vốn, công nghệ, dịch vụ, cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý , chất lượng hoạt động hệ thống kiểm soát rủi ro . Trong đó, việc xây dựng mở rộng các sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ là con đường chủ yếu để các ngânhàng có thể nâng cao sức cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu của mình trong một môi trường đầy thuận lợi những cũng không ít thử thách này. Với tầm quan trọng của sự phát triển đa dạng của các loại sản phẩm dịch vụ, các ngân hàng tại Việt Nam đã và đang nghiên cứu xây dựng một sản phẩm hoàn toàn mới : Đó là sản phẩmbao thanh toán. Cùng sự phát tiển của ngành ngân hàng trên thế giới, sản phảm bao thanh toán đã trở nên quen thuộc và được áp dụng rộng rãi hơn 100 năm qua. Nhưng đốivới các ngân hàng Việt Nam, đây là một sản phẩm còn khá mới mẻ, những nguyên tắc, tính chất và cách thứcvận hành sản phẩm này như thế nào vẫn còn là một vấn đề cần được nghiên cứu lỹ lưỡng trước áp dụng vào thực tiễn. Vậy sản phẩm bao thanh toán là gì? Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng như thề nào? Cách thức áp dụng tại Việt Nam có nên giống như cách thức áp dụng trên toàn thế giới khônghay phải xây dựng một cách thứcvận hành riêng theo phong cách Việt Nam ? Ở Việt Nam hiện tại đã có những ngân hàng Việt Nam nào áp dụng sản phẩm này và hiệu quả đạt đượctới đâu? Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng sản phẩm này trong điều kiện kinh tế thị trường tại Việt Nam và trong xu thế hội nhập hóa, toàn cầu hóa hiện nay như thế nào?. Tất cả những vấn đề trên có liên quan mật thiết đến đề tài “ Sản phẩm bao thanh toán (factoring). Những giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay”.Mục tiêu của đề tài này nhằm xây dựng một cách nhìn cụ thể nhất về sản phẩm bao thanh toán và vấn đề áp dụng sản phẩm này trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Đề tài dựa trên những cơ sở lý luận chung về ngành ngân hàng, sản phẩm bao thanh toán kết hợp với thực tiễn áp dụng sản phẩm bao thanh toán tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu để đánh giá những mặtđược và chưa được trong quá trình thực hiện. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán, tạo cơ sở để sản phẩm này phát triển trở thành một trong những sản phẩm dịch vụ chủ lực của ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu nói riêng và hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung

pdf74 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sản phẩm bao thanh toán (factoring) Những giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan