Đề tài Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

(Bản scan) Khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng đối vơi mọi lĩnh vực kinh tế xã hội xét trên phạm vi toàn cầu, đối với từng quốc gia và mỗi doanh nghiệp. Nó đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là nhân tố nặng cân nhất xác lập vị trí cạnh tranh ở mọi cấp độ và là nguồn lực quan trọng hàng đầu tạo nên tăng trưởng kinh tế

pdf154 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan