Đề tài Thiết kế một số trò chơi đóng vai ở tiết 2 môn đạo đức lớp 4

Thực tiển của công tác đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học đã và đang đặt ra vấn đề cần quan tâm đối với các môn học nói chung và môn đạo đức nói riêng. Làm thế nào để học sinh tiếp thu bài một cách có hứng thú, chủ động, sáng tạo mang lại hiệu quả cao vì vậy bản thân tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Thiết kế một số trò chơi đóng vai ở tiết 2 môn đạo đức lớp 4”

doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 2949 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế một số trò chơi đóng vai ở tiết 2 môn đạo đức lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan