Đề tài Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện có những lưu ý gì? Khi làm tư liệu về đa phương tiện, cần mô tả các khía cạnh nào?

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện” các thiết bị mới, các kỹ thuật mới lần lượt ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho con người ngày một tốt hơn. Các ứng dụng đa phương tiện thời gian thực truyền trên mạng di động, mạng Internet, mạng truyền hình ngày càng phát triển rầm rộ. Truyền thông đa phương tiện đã và đang trở thành một thành phần quan trọng không thể thiếu của các xa lộ thông tin. Truyền thông đa phương tiện tích hợp văn bản, âm thanh, hình ảnh, có điều khiển trong môi trường thông tin số: Văn bản (sách báo, tạp chí, ), hình vẽ tĩnh (ảnh vẽ, ảnh chụp), hoạt hình (hình ảnh động), video (hình ảnh động, âm thanh động) . . . Kỹ thuật dùng trong truyền thông đa phương tiện đó là kỹ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin như kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh, video số

doc8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện có những lưu ý gì? Khi làm tư liệu về đa phương tiện, cần mô tả các khía cạnh nào?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp Khoa:Công Nghệ Thông Tin Lớp : ĐH Tin3A GV.ThS:Trần Bích Thảo Thảo luận:Truyền Thông Đa Phương Tiện Đề tài 26: Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện có những lưu ý gì? Khi làm tư liệu về đề án đa phương tiện, cần mô tả các khía cạnh nào? Nhóm : 2 Thành Viên: Vũ Ngoc Khoa Nguyễn Công Thiện I.Nội Dung Thảo Luận 1.Lời mở đầu 2.Khái niệm về Đa phương tiện 3.Sản phẩm đa phương tiện là gì 4.Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện có những lưu ý gì 5.Làm tư liệu về đề án đa phương tiện cần mô tả các khía cạnh nào 6.Ví dụ minh họa II.Chi tiết bài làm 1. Lời mở đầu Hiện nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện” các thiết bị mới, các kỹ thuật mới lần lượt ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho con người ngày một tốt hơn. Các ứng dụng đa phương tiện thời gian thực truyền trên mạng di động, mạng Internet, mạng truyền hình…ngày càng phát triển rầm rộ. Truyền thông đa phương tiện đã và đang trở thành một thành phần quan trọng không thể thiếu của các xa lộ thông tin. Truyền thông đa phương tiện tích hợp văn bản, âm thanh, hình ảnh, … có điều khiển trong môi trường thông tin số: Văn bản (sách báo, tạp chí,…), hình vẽ tĩnh (ảnh vẽ, ảnh chụp), hoạt hình (hình ảnh động), video (hình ảnh động, âm thanh động) . . . Kỹ thuật dùng trong truyền thông đa phương tiện đó là kỹ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin như kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh, video số… 2.Khái niệm đa phương tiện + Đa phương tiện là việc sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau để truyền đạt thông tin (văn bản, âm thanh, đồ họa, hình ảnh động, video, và tương tác). Đa phương tiện cũng đề cập đến các thiết bị máy tính lưu trữ dữ liệu, đặc biệt là những người được sử dụng để lưu trữ các nội dung đa phương tiện. + Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin 3.Sản phẩm đa phương tiện + Sản phẩm đa phương tiện có thể được hiểu là thành quả,kết quả đạt được khi hoàn thành một công việc được sử dụng kĩ thuật đa phương tiện. + Có nhiều dạng của sản phẩm đa phương tiện như: Các trang web,báo đài,video… 4.Thử nghiệm và đánh giá một sản phẩm đa phương tiện A, Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện nói chung là kiểm tra các tham số sản phẩm có đáp ứng được yêu cầu đặt ra như thiết kế,rang buộc như ban đầu của đề án hay không Ta có thể chia theo mô hình sau: Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm Chiến lược thử nghiệm Thử nghiệm Đánh giá sản phẩm a.1. Chiến lược thử nghiệm Xác định mục đích của quá trình thử sản phẩm + . Thử nghiệm tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các nhà phát triển và người sử dụng. Các nhà phát triển học mục tiêu, nhận thức và kỳ vọng của người sử dụng. Người dùng có thể có đầu vào đầu trong quá trình thiết kế. Kiểm tra đánh giá sản phẩm. Vấn đề tiềm năng có thể được phát hiện sớm trong quá trình thiết kế và phát triển. Thử nghiệm cũng có thể cho phép so sánh các nguyên mẫu thay thế. Lên kế hoạch gồm các giai đoạn thử Ta thử nghiệm chia nhỏ thì chúng ta dễ kiểm soát lỗi cho hệ thống để đi đến một sản phẩm mang tính toàn vẹn hơn Có chiến lược thử nghiệm Thông qua phần mềm: Việc có bộ mẫu thử và phần mềm kiểm tra chất lượng sản phẩm là nhu cầu của quá trình thử nghiệm.Tuy vậy không phải lúc nào cũng có phần mềm đó Ý kiến chuyên gia Nhận xét của người dùng Kết luận: Việc đánh giá một thử nghiệm sản phẩm là việc vô cùng quan trọng .Vậy mà không phải đề án nào cũng thực hiện được điều này,một phần người ta đã quá thời gian thực hiện đề án,một phần người ta không dám nhìn thực vào việc thử nghiệm đề án,và nhiệm vụ này đòi hỏi phải có chuyên gia và chi phí cần thiết a.2. Thử nghiệm Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đa phương tiện cần tiến hành theo các khía cạnh Thử về khái niệm: Tức là từ khái niệm nhìn nhận tổng quát của sản phẩm để so sánh với hình thức mà mình làm,thành quả đạt được có theo yêu cầu Kiểm tra mẫu Công việc kiểm tra lại mẫu biểu theo yêu cầu cùa khách hang hoặc nhà sản xuất đặt ra xem xét có phù hợp không Xem xét mức độ đáp án các ràng buộc Kiểm tra việc phân tích hệ thống dữ liệu có đúng biểu,các rang buộc có thỏa mãn như yêu cầu Thử tính sử dụng được Sản phẩm đề ra có khả thi được khách hàng hay được sự chấp nhận của người dung phù hợp với xu thế của xã hội hay nói cách khác là sự tồn tại của sản phẩm Thử độ phù hợp với lĩnh vực ứng dụng đa phương tiện Kiểm tra cái sản phẩm đề ra có phù hợp với lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện không,liệu có khớp với yêu cầu Thử để kết luận tính chấp nhận được của sản phẩm Sản phẩm liệu có tính tồn tại trên thì trường được đông đảo công chúng chấp nhận và ủng hộ hay không Kết luận: Việc đánh giá một thử nghiệm sản phẩm là việc vô cùng quan trọng .Vậy mà không phải đề án nào cũng thực hiện được điều này,một phần người ta đã quá thời gian thực hiện đề án,một phần người ta không dám nhìn thực vào việc thử nghiệm đề án,và nhiệm vụ này đòi hỏi phải có chuyên gia và chi phí cần thiết a.3. Đánh giá một sản phẩm đa phương tiện Đánh giá chất lượng ngoài Đánh giá chất lượng bên trong Đánh giá chất lượng sử dụng + Đánh giá chất lượng bên ngoài và bên trong có một số đặc điểm: - Tính tin cậy Là khả năng của phần mềm có thể hoạt động ổn định trong những điều kiện cụ thể. -Tính khả dụng: Là khả năng của phần mềm có thể hiểu được, học được, sử dụng được và hấp dẫn người sử dụng trong từng trường hợp sử dụng cụ thể. -Tính hiệu quả: Khả năng của phần mềm có thể hoạt động một cách hợp lý, tương ứng với lượng tài nguyên nó sử dụng, trong điều kiện cụ thể. + Đánh giá chất lượng sử dụng: Sản phẩm làm ra có được thị trường công nhận và biết đến một cách rộng rãi không,có khả năng phát triển,phân tích những rủi ro của sản phẩm 5, Tư liệu của đề án cần miêu tả khía cạnh nào: Tư liệu đề án: đáp ứng + Tài liệu nghiệm thu đề án + kết quả đề án ở dạng văn bản Trong tư liệu đề án cần có các báo cáo dưới dạng văn bản kết quả của đề án,kịch bản và các tài sản của đề án,thông tin về ngân sách chỉ tiêu trong đề án Tư liệu là phải được chuẩn bị trước và hoạch định một cách cụ thể rõ ràn khi bắt tay vào làm một đề tài Tư liệu của đề án cần phải có mô tả các khía cạnh tổng quát sau - khảo sát thị trường và yêu cầu đề tài - Phân tích đề án một cách tổng quan - Thu thập dữ liệu và phân tích - Đề xướng các hướng đi và lấy ý kiến góp ý 6,Ví dụ minh họa Ta sử dụng một phần mềm xử lý ảnh như proshow gold để tạo một video về ảnh,ảnh động hoặc một video nhạc Ví dụ như ta tạo được một video về một số động vật Muốn kiểm thử được sản phẩm đó làm có tính hiệu quả thì phải nhờ tới sự đánh giá của người xem,sự kiểm chứng của người dùng là thước đo tới sự thành bại của một sản phẩm,sự phản hồi mang tính chất tích cực hay tiêu cực đều nhằm giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn,tồn tại hơn Một số hình ảnh về những sản phẩm của đa phương tiện: