Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Công ty cổ phần thiết bị Petrolimex tiền thân là Chi Cục Vật Tư I được ra đời từ ngày 28/12/1968 tại quyết định số 412/VT do tổng cục trưởng tổng cục Vật tư Nguyễn Đức Tâm ký. Ngay từ ngày đầu mới ra đời Chi cục được bộ vật tư nay là bộ thương mại giao: tổ chức, tiếp nhận, bảo quản, cung ứng và sản xuất thiết bị xăng dầu; cho hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là "Xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Ngày 20/12/1972 Bộ trưởng bộ vật tử Trần Danh Tuyên ký quyết định 719/VTđổi tên chi cục thành công ty vật tư I. Ngày 12/4/1977 theo quyết định 233/VTQĐ kho tích liệu của tổng công ty xăng dầu được sát nhập vào công ty vật tư I và tên của công ty Vật tư chuyên dùng xăng dâu ra đời, từ đó công ty là thành viên của đại gia đình Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Tháng 3/1993 công ty vật tư xăng dầu chuyên dùng được đăng ký lại theo quyết định số 388/TTg của Thủ tướng chính phủ. Tháng 9/1997 bộ Thương Mại bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ xuất nhập khẩu trực tiếp và xây lắp các công trình xăng dầu. Ngày 30/11/2000 theo quyết định số1642/2000/QĐ_BTM của bộ trưởng bộ thương mại, công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu được đổi tên thành Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex và bổ sung thêm nhiệm vụ: đong mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận tải vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng. Tại quyết định 1437/2001/QĐ_BTM ngày 19/12/2001 của bộ trưởng bộ thương mại về việc chuyển công ty thiết bị xăng dầu thành Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu.

doc17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên