Đề tài Thực tập tại công ty công ty Vinaconex 6

Tên công ty : Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng VINACONEX 6 – Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Bộ xây dựng. Tên tiết tắt : VINACONEX 6 JSC (Việt Nam Contruction Import – Export Joint Stock Company). Trụ sở : H10 – Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân, Hà Nội . Tổng số nhân viên : 897 người ( Trong đó : Đại học 89, trung cấp 8 người, công nhân kỹ thuật 800 người). Vốn điều lệ : 650.000.000.000 đồng ( Sáu tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó : Cổ phần nhà nước chiếm 20%, Người lao động trong Doanh nghiệp chiếm 26.85%, Cổ phần Ưu đãi cho người lao động nghèo chiếm 3.57%, Các pháp nhân, cá nhân ngoài doanh nghiệp chiếm 46.15%. 2. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần VINACONEX 6 . Công ty cổ phần VINACONEX 6 tiền thân là công ty xây dựng II đóng tại IRAQ, ngày 06/08/1991 theo quyết định số 419 Bộ xây dựng của bộ trưởng Bộ xây dựng Công ty xây dựng số 6 được thành lập – thành viên của tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam (VINACONEX 6). Đến 30/06/2000 theo quyết định số 890 Bộ xây dựng đã chuyển Công ty Xây dựng số 6, một doanh nghiệp nhà nước, thành Công ty cổ phần xây lắp và xuất nhập khẩu Việt nam ( VICIMEX). Ngày 04/10/2001 Công ty đã thay đổi tên công ty thành công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng VINACONEX 6. Những ngày đầu thành lập, cán bộ công nhân viên mới tập hợp từ IRAQ về, không có vốn, không có tài sản cố định, không có công trình của bộ và tổng công ty giao Công ty phải tự vận động để tồn tại và phát triển. Công ty đã tự đi vay vốn và tự tìm công trình trong hoàn cảnh rất khó khăn.

doc8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty công ty Vinaconex 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên