Đề tài Thực tập tại Công ty kính Đáp Cầu

Sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm sản xuất ra có được tiêu thụ thì mới đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh để trang trải mọi chi phí của quá trình sản xuất. Mặt khác, có tiêu thụ sản phẩm đúng kế hoạnh mới đảm bảo được tính cân đối giữa các khâu trong toàn bộ quá trình sản xuất. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc làm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty kính Đáp Cầu là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ xây dựng. Trong điều kiện đất nước đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, công ty đã có những thay đổi nhanh chóng để thích ứng với cơ chế thị trường. Sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ là phương hướng hoạt động của công ty và theo đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Trong thời gian thực tập tại công ty kính Đáp Cầu, em đã được hiểu thêm phần nào về tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như về nguyên tắc hạch toán kế toán của công ty. Đồng thời, em cũng đi sâu tìm hiểu về kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của công ty kính Đáp Cầu. Trong phạm vi của báo cáo thực tập này, em xin trình bày khái quát đặc điểm tình hình hoạt động kinh tế tài chính và những nét chung nhất về công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm tại công ty kính Đáp Cầu.

doc15 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty kính Đáp Cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan