Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Tiến Bộ

Hiệu quả kinh tế là vấn đề đặt ra hàng đầu đối với tất cả các doanh nghiệp, có hiệu quả kinh tế thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thị trường. Trong cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh trong một quy luật cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi phải tìm ra cho mình một hướng đi thích hợp. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính - kế toán. Hạch toán kế toán, kiểm toán và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ công cụ quản lý kinh tế, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán với tư cách là công cụ quản lý đã và cần có sự đổi mới, không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu giữ các dữ liệu, mà quan trọng hơn là thiết lập một hệ thống thông tin cho quản lý. Do đó kế toán về mặt bản chất chính là một hệ thống đo lường, xử lý và truyền đạt những thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Sau 4 năm được học ở trường đại học, thì đợt thực tập kinh tế này có ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng đối với em. Đợt thực tập này giúp em tìm hiểu làm quen các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp, đồng thời là cơ hội để em được vận dụng những kiến thức đã được học để vào thực tế. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Ứng dung công nghệ Tiến Bộ em đã cố gắng xem xét, tìm hiểu các mặt hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác tổ chức và quản lý kế toán. Xuất phát từ nhiệm vụ của đợt thực tập kinh tế, trên cơ sở những số liệu thực tế cùng các kiến thức đã được học, em tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính của công ty. Báo cáo thực tập của em được chia thành hai phần như sau: Phần I: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Tiến Bộ. Phần II: Công tác kế toán tại Công ty ứng dụng công nghệ Tiến Bộ.

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/01/2013 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Tiến Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan