Đề tài Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

Sau quá trình học tập tại trường đại học, việc thực tập ở các đơn vị, tổ chức kinh tế là hết sức quan trọng. Việc cọ sát với thực tế sẽ giúp sinh viên áp dụng những kiến thức trên giảng đường và tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc. Đồng thời, qua thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể có một cái nhìn tổng thể, trực quan hơn, sinh động hơn với các vấn đề kinh tế, xã hội. Được sự giới thiệu của nhà trường, em đã đến thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Trong thời gian thực tập tổng hợp tại đây, em đã đến các phòng ban trong Ngân hàng để quan sát và tìm hiểu chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nội dung các hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của Ngân hàng. Với những số liệu đã quan sát được, em viết báo cáo tổng hợp này để khái quát tình hình chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần: Phần I: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. I. Vài nét về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. II. . Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. Phần II: Cơ cấu bộ máy của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. I. Cơ cấu tổ chức quản lý. II. Chức năng nhiệm vụ của các phòng tại Hội sở. III. Chức năng nhiệm vụ của các chi nhánh trực thuộc. Phần III: các hoạt động chính của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

doc18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan