Đề tài Thực tập tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu

Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I (XNVTCBHXK I ) tiền thân là một bộ phận của phòng Ong thuộc Bộ Nông Nghiệp được thành lập năm 1967. Ngày 27/10/1980,Bộ Nông Nghiệp ra quyết định thành lập Trạm vật tư thiết bị chuyên dùng ngành ong đặt địa điểm taị Phương Mai- Kim Liên- Hà Nội. Trạm vật tư thiết bị chuyên dùng ngành onglà đơn vị quản lý kinh doanh vật tư kỹ thuật nuôi ong thực hiện chế độ hạch toán kế toán báo sổ và mở tài khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội. Ngày 04/03/1986, theo quyết định của Bộ Nông Nghiệp đổi tên trạm vật tư chuyên dùng ngành ong thành Trạm vật tư chế biến xuất khẩu I với trụ sở đặt tại số 6 Láng trung - Đống Đa -Hà Nội. Theo quyết định số 388 của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ về việc thành lập lại doanh nghiệp, xí nghiệp vật tư chế biến xuất khẩu I được giao nhận vốn và đổi tên thành Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I. Trên cơ sở đó xí nghiệp đã cải tiến, hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín đối với khác hàng gắn liền với tiêu thụ. Theo quyết định số 1218 ngày 22/09/1994 của Bộ Nông Nghiệp và CNTP ( nay là Bộ Nông Nghiệp và PTNT) sát nhập các đơn vị thuộc ngành ong thành một doanh nghiệp có tên là công ty ong trung ương. Công ty gồm có 7 thành viên là: -Văn phòng công ty Ong trung ương. -Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I. -Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu II. -Xí nghiệp Ong khu 4. -Xí nghiệp Ong Lương Sơn. -Xí nghiệp Ong Bảo Lộc. -Xí nghiệp Ong Gia Lai.

doc14 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/01/2013 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan