Đề tài Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương

Nhằm tạo cơ hội và điều kiện để sinh viên tiếp cận với thực tiễn hoạt động của Ngân hàng, các tổ chức tài chính, giúp sinh viên rèn luyện phong cách, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp sinh viên kết hợp lý thuyết với thực hành, củng cố kiến thức đã học, rèn luyện chuyên môn và kỹ năng thực hành tác nghiệp để sau này có thể đảm đƣơng công tác, nhiệm vụ đƣợc phân công. Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM cùng với Khoa Kế toán Tài chính Ngân hàng đã tổ chức và hƣớng dẫn chƣơng trình thực tập tốt nghiệp Ngành Kế toán – Kiểm toán, Khóa 08. Đƣợc sự giúp đỡ của Nhà trƣờng, Khoa Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng và đơn vị thực tập trong suốt thời gian theo học tại trƣờng cũng nhƣ trong thời gian thực tập, nay em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM và Khoa đã tạo điều kiện cho chúng em trong thời gian theo học cũng nhƣ hoànthành khóa luận tốt nghiệp này;

pdf79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan