Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán ở Công ty xây lắp 524 -Tổng công ty xây dựng Thành An - Binh đoàn 11 - Bộ Quốc Phòng

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang chuyển mình hoạt động theo cơ chế mới. Cùng với sự ra đời của những chính sách, chế độ mới thích ứng của nhà nước, bộ mặt của đất nước ta đang được sự thay đổi từng giờ. Trong sự nghiệp thay đổi này một phần đóng góp không nhỏ là của các ngành công nghiệp nói chung và xây lắp nói riêng. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các DN nói chung và DN xây lắp nói riêng muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, vấn đề tất yếu là phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Những vấn đề đó có thể thực hiện trên cơ sở hạch toán một cách chính xác, sử dụng Tài sản, vật tư, lao động,. hợp lý. Báo cáo này gồm ba phần chính sau: Phần I: Những vấn đề chung về cơ sở thực tập. Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán ở Công ty xây lắp 524-Tổng công ty xây dựng Thành An - Binh đoàn 11- Bộ Quốc Phòng Phần III: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán ở cơ sở thực tập

doc69 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/07/2013 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán ở Công ty xây lắp 524 -Tổng công ty xây dựng Thành An - Binh đoàn 11 - Bộ Quốc Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan