Đề tài Thực vật cải tạo môi trường nước (Phytoremediation in water)

Xử lý nước thải và tái sử dụng chất dinh dưỡng. * Biến năng lượng mặt trời sang năng lượng trong các cơ thể sinh vật. * Tiêu diệt các mầm bệnh.

ppt28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 3302 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực vật cải tạo môi trường nước (Phytoremediation in water), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lớp 04sh02 Nhóm GVHD:Th.s: Trương Thị Diệu Hiền ĐỀ TÀI: Nguyễn Thị Vũ Linh Võ Trần Trúc Giang Bùi Ngọc Kiên MSSV: 0707174 MSSV: 0707196 MSSV: 0707409 Mục lục Phần I. Giới thiệu Phần II. Thực vật cải tạo môi trường nước Phần III. Kết luận Phần I Giới thiệu Ra đời vào năm 1991 Sau đó được sử dụng rộng rãi để chỉ công nghệ sử dụng thực vật loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất cao phân tử, …) và vô cơ (Cu, Pb, Zn, Cd, … thậm chí cả các nguyên tố phóng xạ) ra khỏi môi trường bị ô nhiễm (đất, nước ngầm, nước thải, bùn thải). Phytoremediation ??? Phyto (Thực vật) Remediation (Phục hồi) Các cơ chế của Phytoremediation Phytoextraction (tách chiết) Phytovolatilisation (bay hơi) Rhizofiltration (lọc) Rhizophere bioremediation (xử lý bằng vùng rễ) Phytostabilisation (cố định) Phytoremediation Phytotransformation (chuyển dạng) Phần II Thực vật cải tạo môi trường nước Xử lý nước thải bằng tảo * Xử lý nước thải và tái sử dụng chất dinh dưỡng. * Biến năng lượng mặt trời sang năng lượng trong các cơ thể sinh vật. * Tiêu diệt các mầm bệnh. Tảo Aphanizomenon Tảo Asterionlla Tảo Ceratium Tảo Chlamydomonas Xử lý nước thải bằng thủy sinh thực vật có kích thước lớn * Nó có thể gây nên một số bất lợi cho con người do việc phát triển nhanh và phân bố rộng của chúng. * Tuy nhiên lợi dụng chúng để xử lý nước thải, làm phân compost, thức ăn cho người, gia súc … Một số thủy sinh thực vật tiêu biểu Bèo tây Bèo tấm Bèo tai tượng Salvinia Cattails Cattails Bulrush Một số ứng dụng trong thực vật cải tạo môi trường nước ở Việt Nam Sen Dự án cải tạo nước Hồ Tây Sậy Nước thải của Bệnh viện Nhân Ái (huyện Thác Mơ, tỉnh Bình Phước) Nhiệm vụ của thuỷ sinh thực vật trong các hệ thống xử lý Ưu điểm Dùng ánh sáng mặt trời. Xử lý tại chỗ Được chấp nhận rộng rãi Chi phí thấp; 10 – 20 % so với các phương pháp truyền thống Ít chất thải thứ cấp Không có mùi hôi thối Đất sau xử lý có thể tiếp tục sử dụng Nhược điểm Sinh khối giới hạn Chỉ giới hạn cho tầng đất nông, nước chảy và nước ngầm Tích lũy nhiều chất độc hại ô nhiễm cho cây Khả năng hấp thụ sinh học và độc tính của các sản phẩm phân hủy chưa được xác định. Chậm hơn phương pháp truyền thống chỉ thích hợp với các chất ô nhiễm ưu nước Chất ô nhiễm có khả năng đi vào chuỗi thực phẩm thông qua động vật ăn cỏ cây Các chất ô nhiễm có khả năng ngấm sâu hơn vào trong nước ngầm theo rễ sâu. Phần III Kết luận Công nghệ xử lý môi trường bằng thực vật là một công nghệ mới và hấp dẫn Triển vọng đặc biệt trong việc làm sạch kim loại trong đất Sự phát triển của kỹ thuật di truyền và sinh học phân tử là rất cần thiết cho loại công nghệ này. Triển vọng của thực vật chuyển gen trong việc làm sạch các vùng ô nhiễm Tài liệu tham khảo Nguồn: INFOTERRA VN (Xl theo Sức khoẻ& đời sống, 13/8/2007) Nguồn: vista.gov.vn ………. THE END
Luận văn liên quan