Đề tài Tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gỗ Hà Nội

Nền kinh tế thị trường cùng với các quy luật kinh tế đặc trưng của nó như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh . đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động nhưng cùng đầy rủi ro và không kém phần khốc liệt thị trường vừa là cơ hôi, vừa là thách thức đôí với doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển nó phản hồi lại bằng chính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nhằm tìm kiếm lợi nhuận, là mục tiêu kinh kinh tế cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Song để có được lợi nhuận thì một trong các điều kiện quan trọng là doanh nghiệp phải tiêu thụ được sản phẩm của mình. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải các chi phí đã bỏ ra và lãi, ổn định được hình thành tài chính và tạo khả năng đầu tư mở rộng sản xuất theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Có thể nói mối tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp trong qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Gỗ Hà Nội đã và đang tồn tại, phát triển mạnh mẽ trên con đường đổi mới, tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và có cố gắng về mọi mặt trong công tác của mình đặc biệt quan tâm tới công tác mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩn. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài: ''Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gỗ Hà Nội '' mục đích nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được những vướng mắc đang tồn tại, em đã xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện hơn hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết của em được trình bày thành hai phần với kết cấu như sau; Phần thứ nhất: Thực trạng tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gỗ Hà Nội Phần thứ hai: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gỗ Hà Nội .

doc36 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gỗ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan