Đề tài Tìm hiểu các hệ sinh thái môi trường nông nghiệp ở Việt Nam

Hệ sinh thái nông nghiệp là một tổng thể bao gồm môi trường và những quần thể sinh vật (cây trồng, vật nuôi, cây rừng), các sinh vật gây hại (sâu, bệnh, chuột, cỏ dại, sinh vật gây bệnh cho vật nuôi, vv.), các sinh vật có ích, đất, nước, khí hậu, con người, môi trường này được hình thành và biến đổi đều do hoạt động của con người. Mỗi hệ sinh thái phải có một tính đồng nhất nhất định về các điều kiện vật lí, khí tượng, hoá học, thực vật học và động vật học. Các thành phần trong HSTNN có chức năng riêng và góp phần chu chuyển vật chất, năng lượng, các thành phần đó có quan hệ chặt chẽ và thống nhất, có phản ứng hệ thống với mọi loại hình tác động. Những nghiên cứu về HSTNN thực hiện trên hai đối tượng: 1) Nghiên cứu bản thân sinh vật trong mối quan hệ với môi trường xung quanh; sự phân bố của sinh vật ấy phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái học, ảnh hưởng của môi trường đến hình thái và sinh lí của loài sinh vật được nghiên cứu. 2) Nghiên cứu không chỉ trên một loài sinh vật mà trên quần thể các loài sống trong một môi trường nhất định; không chỉ mô tả các loài mà còn cố gắng giải thích sự tiến hoá của chúng phụ thuộc vào những đặc điểm của môi trường. Nghiên cứu một hệ sinh thái bắt đầu từ phân tích các đặc điểm của môi trường, đến phân tích sự tiến hoá của các quần thể sống (động thái của các quần thể), cuối cùng nghiên cứu tác động của con người đến hệ sinh thái. Trong hoạt động sản xuất phải thấy rằng, chúng ta không chỉ sử dụng tài nguyên của chúng ta, mà chúng ta còn đang vay mượn tài nguyên của con cháu chúng ta nữa. Hiện nay, nền sản xuất NN trên thế giới hiện đang phát triển theo hai hướng: NN năng lượng và NN sinh thái. NN thâm canh với các giống mới năng suất cao, sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch (phân bón, thuốc trừ sâu hóa học, các chất kích thích tăng trưởng, v.v.) đã làm cho con người phải đối đầu với nhiều tiêu cực về môi trường: ô nhiễm đất và nước, suy thoái đất, độc canh, đầu tư lớn, sự suy giảm chất lượng cuộc sống. HST nhiệt đới vốn cân bằng một cách mỏng manh rất dễ bị đảo lộn bởi các phương thức canh tác phản tự nhiên. Điều đó đã buộc con người phải chuyển hướng sản xuất NN theo hướng sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường, thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm phương hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai, đó là mục tiêu của việc xây dựng và phát triển nền NN bền vững, và đó cũng là lối đi cho tương lai.

doc15 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 4183 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu các hệ sinh thái môi trường nông nghiệp ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Đặt vấn đề Hệ sinh thái nông nghiệp là một tổng thể bao gồm môi trường và những quần thể sinh vật (cây trồng, vật nuôi, cây rừng), các sinh vật gây hại (sâu, bệnh, chuột, cỏ dại, sinh vật gây bệnh cho vật nuôi, vv.), các sinh vật có ích, đất, nước, khí hậu, con người, môi trường này được hình thành và biến đổi đều do hoạt động của con người. Mỗi hệ sinh thái phải có một tính đồng nhất nhất định về các điều kiện vật lí, khí tượng, hoá học, thực vật học và động vật học. Các thành phần trong HSTNN có chức năng riêng và góp phần chu chuyển vật chất, năng lượng, các thành phần đó có quan hệ chặt chẽ và thống nhất, có phản ứng hệ thống với mọi loại hình tác động. Những nghiên cứu về HSTNN thực hiện trên hai đối tượng: 1) Nghiên cứu bản thân sinh vật trong mối quan hệ với môi trường xung quanh; sự phân bố của sinh vật ấy phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái học, ảnh hưởng của môi trường đến hình thái và sinh lí của loài sinh vật được nghiên cứu. 2) Nghiên cứu không chỉ trên một loài sinh vật mà trên quần thể các loài sống trong một môi trường nhất định; không chỉ mô tả các loài mà còn cố gắng giải thích sự tiến hoá của chúng phụ thuộc vào những đặc điểm của môi trường. Nghiên cứu một hệ sinh thái bắt đầu từ phân tích các đặc điểm của môi trường, đến phân tích sự tiến hoá của các quần thể sống (động thái của các quần thể), cuối cùng nghiên cứu tác động của con người đến hệ sinh thái. Trong hoạt động sản xuất phải thấy rằng, chúng ta không chỉ sử dụng tài nguyên của chúng ta, mà chúng ta còn đang vay mượn tài nguyên của con cháu chúng ta nữa. Hiện nay, nền sản xuất NN trên thế giới hiện đang phát triển theo hai hướng: NN năng lượng và NN sinh thái. NN thâm canh với các giống mới năng suất cao, sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch (phân bón, thuốc trừ sâu hóa học, các chất kích thích tăng trưởng, v.v...) đã làm cho con người phải đối đầu với nhiều tiêu cực về môi trường: ô nhiễm đất và nước, suy thoái đất, độc canh, đầu tư lớn, sự suy giảm chất lượng cuộc sống... HST nhiệt đới vốn cân bằng một cách mỏng manh rất dễ bị đảo lộn bởi các phương thức canh tác phản tự nhiên. Điều đó đã buộc con người phải chuyển hướng sản xuất NN theo hướng sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường, thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm phương hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai, đó là mục tiêu của việc xây dựng và phát triển nền NN bền vững, và đó cũng là lối đi cho tương lai. 2. Các khái niệm Sinh thái, hiểu một cách đơn giản là trạng thái sống, dạng sống, kiểu sống. Nó là môn khoa học về quan hệ của sinh vật hoặc nhóm sinh vật với môi trường xung quanh. Nội dung của sinh thái học, chủ yếu nghiên cứu đặc điểm các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật và sự thích nghi của chúng với các điều kiện ngoại cảnh; nghiên cứu nhịp điệu sống của cơ thể liên quan với các chu kỳ ánh sáng (ngày – đêm), các chu kỳ địa lý của trái đất – chủ yếu chế độ vũ - nhiệt; nghiên cứu điều kiện hình thành quần thể và những đặc điểm cơ bản trong mối quan hệ nội bộ quần thể như: mật độ phân bố, sinh trưởng, sinh sản, tử vong… và giữa quần thể với môi trường thể hiện sự biến động – điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể; nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của các quần xã, mối quan hệ giữa các loài, quá trình biến đổi của các quần xã theo không gian và thời gian qua các loại diễn thế (succession); nghiên cứu sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong quần xã, giữa quần xã và ngoại cảnh thể hiện qua các chuỗi và lưới thức ăn; nghiên cứu những nhân tố vô cơ cần thiết cho sinh vật tham gia vào chu trình sinh địa hóa trong thiên nhiên và từ đó xác định rõ mối tương tác giữa các nhân tố làm nâng cao năng suất sinh học của các quần xã sinh vật. Ứng dụng các kiến thức sinh thái học vào việc nghiên cứu bảo vệ, sử dụng và phát triển tài nguyên. Mọi hoạt động kinh tế – xã hội đều có quan hệ tới môi trường; nếu sử dụng tài nguyên một cách tùy tiện và bất chấp các quy luật, thì có thể đạt được một số yêu cầu trước mắt nhưng sẽ gây ra hậu quả lâu dài đến nguồn tài nguyên và môi trường sống. Tất cả các sinh vật ở khu vực nhất định tác động qua lại với môi trường vật lý (vô sinh) bằng các dòng năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng, với sự đa dạng về loài và chu trình tuần hoàn vật chất trong mạng lưới, được gọi là hệ sinh thái hay hệ thống sinh thái. Ví dụ: Hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm mưa mùa, hệ sinh thái rừng úng phèn, hệ sinh thái đầm lầy, hệ sinh thái san hô đáy biển… Ngoài các hệ sinh thái tự nhiên – mà đặc điểm tính chất của nó không có hay ít có sự can thiệp của con người, còn có hệ sinh thái nhân tạo, tức các hệ sinh thái do con người đã tác động làm nó biến đổi đi hoặc do con người tạo ra, như các hệ sinh thái nông nghiệp – ruộng lúa, vườn cây ăn trái, rừng cây công nghiệp, ruộng rau màu, cánh đồng cỏ chăn nuôi… Hệ sinh thái nông nghiệp là hệ sinh thái tương đối đơn giản về thành phần và thường đồng nhất về cấu trúc, cho nên khó bền vững. Tuy nhiên, năng suất sinh vật (rễ, thân , lá, quả…) và năng suất kinh tế của ruộng vườn là mục đích hoạt động chủ yếu của con người, lại phụ thuộc vào hệ thống các nhân tố vô sinh như thời tiết-khí hậu, bao gồm: bức xạ mặt trời, nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ không khí, gió, lượng khí O2, CO2… và các yếu tố vô cơ khác; các nhân tố hữu sinh như đất, nước, bao hàm các chất hữu cơ, động vật và hệ vi sinh vật trong đất; các yếu tố quần thể sinh vật bao gồm cây trồng, vật nuôi, các loài cỏ dại, côn trùng, nấm bệnh…; và hệ thống các biện pháp kỹ thuật canh tác từ giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bón phân, phòng chống và diệt trừ sâu bệnh hại, đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản phẩm trên từng hệ sinh thái nông nghiệp đó. Sinh thái môi trường nông thôn được hiểu là một thánh phần của môi trường tự nhiên, trong đó được cấu thành bởi các yếu tố vật chất hạ tầng (nhà cửa, vườn tược, ruộng đồng, đường giao thông,...), các phương tiện (công cụ máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp), trong đó trọng tâm là nông dân và công nhân sản xuất nông nghiệp với những hoạt động sản xuất nông nghiệp, cảnh quan nông thôn. Các yếu tố trên được quan hệ với nhau bằng dây chuyền thực phẩm và dòng năng lượng. Ngoài hoạt động sản xuất còn có những hoạt động văn hóa xã hội, tập quán, tình cảm xóm làng của người nông dân. 3. Thành phần cấu trúc sinh thái môi trường nông thôn 3.1. Thành phần cấu trúc Cấu trúc của môi trường nông thôn được thể hiện qua các yếu tố sau: - Những mô hình, cụm dân cư thường được gọi là làng thôn. Làng thôn chính là những đơn vị sinh thái môi trường nông thôn. Từ lâu đời người dân nông thôn đã sống quây quần thành xóm làng trên những vùng đất mà họ có thể sản xuất nông nghiệp. - Tùy theo từng vùng, các làng thôn có tên gọi khác nhau. Thí dụ các tỉnh miềng Bắc và miền Trung gọi là làng thôn, miền Nam gọi là ấp, xóm, miền núi và trung du dùng bản, buôn, sóc. Mô hình cấu trúc làng thôn thường được sắp xếp quy hoạch để có sự phù hợp với các điều kiện tự nhiên, trong đó chủ yếu là các điều kiện có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như địa hình, khí hậu, nước,... Do đó ta có những hình thể làng mạc có cấu trúc khác nhau, có làng nằm theo chiểu dài, có những làng nằm rải rác thành từng khối, cụm, có làng được sắp xếp như những bức học đồ tạo nên quang cảnh hữu tình của nông thôn. Cấu trúc thể hiện qua cảnh quan các làng mạc. Chính hoạt động sản xuất nông nghiệp tạo hình sinh thái môi trường nông thôn có những nét chung bởi muốn sản xuất nông nghiệp thì nơi cư trú phải gắn liền với ruộng đồng, vườn, ao, chuồng để tạo an cư lạc nghiệp. Thông thường cấu trúc của làng thôn thường được sắp xếp: Khu quần cư là khu vực ăn ở, sinh hoạt + Cổng làng + Đường làng + Đình làng + Trường làng + Trạm y tế + Các hộ dân cư Khu sản xuất, trao đổi + Cánh đồng + Chợ + Sông + Bãi tha ma + Các công trình thờ cúng, tôn giáo. - Các làng thôn thường được bao bọc bởi lũy tre làng. 3.1. Hoạt động của hệ sinh thái nông nghiệp * Hoạt động sản xuất - Trồng trọt chủ yếu cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây lương thực. - Chăn nuôi: Gia đình, tập thể, trang trại các loại gia cầm gia súc. - Trạm cơ khí, máy kéo. - Hiện nay nông thôn còn vươn tới hoạt động một số ngành tạo ra sản phẩm tiểu thủ công nghệp, sơ chế thức phẩm, nông sản. - Cơ cấu hoạt động sản xuất nông nghiệp thường hỗ trợ nhau, nhằm sử dụng tất cả các sản phẩm phụ và chất thải của nông nghiệp. - Trong sản xuất nông nghiệp có hoạt động dịch vụ đó là chợ nông thôn trao đổi hàng hóa. - Hoạt động nông nghiệp ở nước ta xưa và hiện nay còn tồn tại một vài hạn chế: + Năng suất thấp, chưa tận dụng hết diện tích canh tác. + Có một số tập quán lạc hậu như bón phân tươi, chăn nuôi chưa quy hoạch chuồng trại,... * Hoạt động văn hóa xã hội: Tất cả các vùng nông thôn ở Việt Nam và trên thế giới đều có những hoạt động văn hóa riêng, tạo nên những đặc thù và bản sắc mỗi vùng dân tộc, mỗi dân tộc. Những hoạt động này có tác động đến hệ sinh thái môi trường nông nghiệp. Mô hình hệ sinh thái nông nghiệp của Đào Thế Tuấn (1984) Bức xạ mặt trời CO2 Nước. N, P Ruộng cây trồng Chăn nuôi Dân cư Phi nông nghiệp Thuốc, thức ăn bổ sung Thực phẩm Lương thực, thực phẩm Lao động, phân bón Lương thực, thực phẩm Phân, thuốc hóa học, nhiên liệu Lao động Thực phẩm 4. Các hệ sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam 4.1. Miền núi phía Bắc Điều kiện tự nhiên Tây Bắc Bộ: Tổng diện tích tự nhiên chiếm khoảng 3,5 triệu ha. Hơn một nửa diện tích là đồi và núi cao. Đất nông nghiệp (268.000 ha) chiếm chưa tới 10% tổng diện tích tự nhiên, hầu hết là đất dốc và nhạy cảm về môi trường. Giữa các vùng đồi và núi là các thung lũng nhỏ hẹp có đất phù sa thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Khí hậu của vùng là khí hậu gió mùa, có mùa hè nóng ẩm (từ tháng 4 – tháng 8) và mùa đông ẩm và lạnh (tháng 11 – tháng 2). Nhiệt độ không khí trung bình là 25oC. Nhiệt độ trung bình cao nhất khoảng 35oC và nhiệt độ trung bình thấp nhất 12oC. Tổng lượng mưa là 1500 - 2000 mm/năm với hơn 80% lượng mưa tập trung vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10. Đông Bắc Bộ: Tổng diện tích tự nhiên là 6,5 triệu ha với 80% diện tích là đồi và núi cao (một số cao hơn 2000 m). Giữa các vùng đồi và núi là các thung lũng nhỏ hẹp, có đất phù sa thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Đất nông nghiệp (1,4 triệu ha) chiếm 18% diện tích tự nhiên và hầu hết là đất đồi dốc và nhạy cảm về môi trường. Các hệ thống canh tác hiện nay Hầu hết các hệ thống nông nghiệp ở vùng miền núi phía Bắc chủ yếu là để tự cung tự cấp trong đó lúa được coi là cây trồng được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, các ruộng lúa màu mỡ tập trung ở các thung lũng giữa các vùng đồi và núi mà chỉ một bộ phận nhỏ nông dân có thể tiếp cận được. Vùng này hiện đang đối mặt với nguy cơ môi trường bị suy thoái nghiêm trọng do rừng bị tàn phá nặng nề, đe dọa tính bền vững của phát triển nông nghiệp. Hệ thống cây trồng: Lúa, sắn, chè và lạc hiện là các cây trồng quan trọng trong các hệ thống canh tác của các vùng này. Các hệ thống canh tác thay đổi theo địa hình: lúa nước, lạc và đậu tương ở đất bằng; lúa nương, sắn, chè, cây ăn quả ở đất đồi dốc. Lúa là cây trồng quan trọng nhất và là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho người dân ở đây. Mục tiêu của các hộ và chính quyền địa phương là tự cung cấp đủ gạo, do đó cây lúa luôn được ưu tiên về thủy lợi và lao động. Ở các ruộng lúa được tưới tiêu, nông dân chuyên canh hai vụ lúa hoặc chỉ canh tác một vụ sau đó bỏ trống (khoảng 6 tháng) để chăn thả gia súc nhằm tăng thêm độ màu mỡ cho đất bằng phân gia súc. Những nông dân không có ruộng lúa nước thì canh tác lúa nương trên đất đồi dốc nhưng sản lượng đạt được thấp và không ổn định bởi vì chỉ sau một vài năm canh tác, độ dinh dưỡng của đất sẽ trở nên kém đi. Đây thường là những nông dân nghèo và phải chuyển đổi trồng các loại cây khác nhau như sắn, ngô, đậu, chè, cây ăn quả, v.v…trên đất dốc hoặc thu hái các sản phẩm từ rừng để cung cấp đủ lương thực cho gia đình họ. Trong hai thập kỷ qua, rất nhiều cánh rừng tự nhiên bị tàn phá để lấy đất canh tác, đặc biệt để trồng cây ăn quả nhưng doanh thu đạt được thấp bởi vì các hoạt động canh tác không mang tính bền vững về môi trường. Từ thập niên 90, Nhà nước đã nhận ra vấn đề này và đã nỗ lực trồng rừng và bảo vệ rừng, tuy nhiên, phần lớn rừng nguyên sinh tự nhiên đã bị biến mất hoặc bị suy thoái. Chăn nuôi: Hiện nay, phát triển chăn nuôi ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có quy mô nhỏ mặc dù trong những năm gần đây đã có sự tăng trưởng nhất định (tăng trưởng đàn bò hàng năm 3,6%, trâu 3,2%, lợn 3,8% và gia cầm 2,2%). Năm 2002, vùng Đông Bắc Bộ có 3,5 triệu con lợn (chiếm 17,4% tổng số lợn cả nước), 1,2 triệu con trâu (43,2%) và 31,9 triệu gia cầm (16,3%). Trong khi trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo thì nuôi lợn, gà và dê để bán đã đem lại một nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân để tái đầu tư vào sản xuất hoặc xây nhà. Vật nuôi thường được nuôi bằng sắn, ngũ cốc hoặc phụ phẩm và phân gia súc được sử dụng để bón cho ruộng lúa hoặc ao cá. Những khó khăn chính đối với việc phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc đó là làm sao có được nguồn thức ăn chăn nuôi quanh năm và vấn đề phòng bệnh cho vật nuôi vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp hơn 10oC. Nuôi trồng thuỷ sản: Cá được nuôi trong các hồ của hợp tác xã hoặc trong ao nuôi của hộ gia đình. Cũng giống như chăn nuôi, nuôi cá cung cấp một nguồn thu nhập đáng kể cho những hộ nông nghiệp có đủ đất để đào ao nuôi cá. Mặc dù vùng núi phía Bắc có tiềm năng về nguồn nước tự nhiên để phát triển nuôi cá nhưng hoạt động này vẫn kém phát triển do nông dân thiếu kiến thức nuôi thả và không có khả năng đầu tư. Hiện nay, diện tích nuôi thả ở vùng miền núi phía Bắc chiếm khoảng 67.000 ha, tương đương 7% diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước. Gần đây, ở tỉnh Quảng Ninh đã phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản ven biển (tôm, cua, động vật thân mềm) và nuôi cá lồng, tuy nhiên sự phát triển này vẫn chưa được qui hoạch tốt, đặc biệt ở khu vực gần vịnh Hạ Long (di sản văn hóa thế giới) và đã gây ra những mâu thuẫn về sử dụng nguồn lợi. Khả năng đa dạng hóa Miền núi phía Bắc giàu tài nguyên rừng và tính đa dạng sinh học cao, có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái. Vùng này có hơn 50 khu bảo tồn (gồm các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên và khu di sản văn hóa, lịch sử), có giá trị môi trường toàn cầu quan trọng và là nơi sinh sống của hơn 40 dân tộc thiểu số bản địa với các giá trị văn hóa đặc trưng. Ngoài ra, vùng miền núi phía Bắc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng đồng bằng miền xuôi, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng. Với qui hoạch hợp lý và các chiến lược dài hạn thích hợp, vùng miền núi phía Bắc không chỉ có thể tự cung cấp đủ lương thực mà còn có thể cung cấp các dịch vụ môi trường cho các vùng đồng bằng. Những khó khăn chính đối với việc phát triển nông nghiệp ở vùng miền núi phía Bắc gồm: ít đất nông nghiệp, cách xa các địa phương khác, đặc biệt là xa các thị trường nội địa lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong những thập kỷ qua, nhiều rừng tự nhiên đã bị tàn phá để phát triển nông nghiệp trên đất dốc, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng đặc biệt là mất tính đa dạng sinh học và xói mòn đất. Ngoài ra, các điều kiện kinh tế-xã hội bao gồm cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ ở vùng miền núi phía Bắc vẫn kém phát triển, không đủ để hỗ trợ và phát triển nông nghiệp thương mại. 4.2. Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ Điều kiện tự nhiên Tây Nguyên: Tổng diện tích đất tự nhiên của vùng này là 5,4 triệu ha trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 1,3 triệu ha (24%). Vùng Tây nguyên có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Tổng lượng mưa là 2000 - 2500 mm/năm với hơn 80% lượng mưa tập trung vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11. Vào mùa khô thường có hạn hán kéo dài. Đông Nam Bộ: Tổng diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là 3,4 triệu ha trong đó đất nông nghiệp chiếm 1,4 triệu ha (40%). Diện tích mặt nước tiềm năng cho nuôi trồng thuỷ sản là 97.433 ha. Vùng này có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Các hệ thống canh tác hiện nay Mặc dù với điều kiện địa hình cao nguyên, vùng Tây nguyên và Đông Nam Bộ có nhiều đất nông nghiệp màu mỡ hơn so với vùng miền núi phía Bắc. Ở Tây Nguyên, đất nông nghiệp chiếm 24% tổng diện tích tự nhiên và vùng Đông Nam Bộ 40%. Đất nông nghiệp ở các vùng này là phù hợp nhất cho phát triển cây công nghiệp thương mại. Trong thập kỷ qua, sự phát triển các cây trồng như cà phê, hồ tiêu và điều đã khiến rừng bị tàn phá nghiêm trọng ở các vùng này. Tỉ lệ đói nghèo ở các vùng này đã giảm đi đáng kể nhờ phát triển các cây trồng thương mại nhưng vẫn cao ở các khu vực dân tộc thiểu số. Hệ thống cây trồng: Tây Nguyên là vùng thích hợp nhất đối với các cây lâm nghiệp và cây lâu năm. Tăng trưởng nông nghiệp của vùng trong giai đoạn 1996-2002 đạt 18,3%/năm. Tăng trưởng cây trồng đạt 21,4%, chủ yếu là tăng trưởng cây cà phê, cao su, các cây lâu năm khác (79%) và rau quả, cây họ đậu (16,6%) trong khi đó cây ăn quả, ngũ cốc và cây ngắn ngày giảm trong cùng kỳ. Gần đây đã có sự gia tăng đáng kể về số trang trại lớn. Hiện nay, có khoảng 666.141 ha cây lâu năm trong đó có 494.142 ha cà phê, , 97.200 ha cao su, 22.300 ha chè, 23.500 ha điều, còn lại là diện tích cây ăn quả. Từ 1990 đến 2000, Tây Nguyên đã mất 330.000 ha rừng với tỉ lệ 3000-5000 ha/năm do phát triển cây trồng. Tương tự như Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ chuyên canh các loại cây như cao su (khoảng 344.000 ha năm 2002, chiếm 80% tổng diện thích cả nước), điều (155.000 ha, chiếm 77% diện tích cả nước) và cà phê 61.000 ha (chiếm 11% diện tích cả nước). Các hệ thống canh tác khác gồm hai vụ lúa/năm, một vụ lúa/năm với hai vụ ngô/đậu hoặc độc canh đậu/ngô. Chăn nuôi: Trong năm năm qua, sản xuất chăn nuôi ở Tây Nguyên tăng đáng kể trừ trâu và bò. Trong giai đoạn 1999-2003, số gia súc giảm với mức 2,4%/năm trong khi đó, số vịt tăng 26,2%/năm, gà 3,6%/năm, lợn 3,4%/năm và dê 16,4%/năm. Chăn nuôi dê phổ biến ở các dân tộc thiểu số vùng cao, mặc dù quy mô nhỏ nhưng đem lại lợi nhuận và đang trở nên được ưa chuộng. Nuôi lợn phổ biến trên toàn vùng. Chăn nuôi gia cầm tăng nhanh nhất và là nguồn tạo thu nhập lý tưởng cho phụ nữ thôn bản. Nhưng gần đây, chăn nuôi gia cầm đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch cúm gia cầm từ đầu năm 2004. Ở Đông Nam Bộ, chăn nuôi đã phát triển trong những năm gần đây với mức tăng trưởng đạt 8,7%/năm trong giai đoạn 1990–2001. Mặc dù chỉ chiếm 10% tổng số lợn và gia cầm cả nước nhưng vùng này lại có đặc điểm trại nuôi có quy mô lớn và chăn nuôi thương mại. Nuôi trồng thủy sản: Ở Tây Nguyên, nuôi trồng thủy sản có tiềm năng hạn chế và kém phát triển nhất. Hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản của vùng này chiếm diện tích 112.000 ha, tương đương khoảng 1% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước. Nguyên nhân chính là do thiếu ao nuôi và các diện tích mặt nước. Ngoài ra, phần lớn nông dân tiết kiệm nước ngọt và sức lao động dành cho trồng cà phê và các cây trồng tạo thu nhập khác mà họ cho rằng sẽ tạo lợi nhuận hơn nuôi trồng thủy sản. Ở Đông Nam Bộ, diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay chiếm khoảng 24.100 ha (2,4% tổng diện tích cả nước). Cá nước ngọt được nuôi thả ở các hồ ao. Cá và tôm biển được nuôi ở các vùng duyên hải. Năm 2002, khoảng 24,7% diện tích mặt nước tiềm năng cho nuôi trồng thuỷ sản đã được sử dụng và có thể tăng lên trong tương lai. Khả năng đa dạng hóa Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều có các điều kiện thuận lợi đối với cây lâm nghiệp và cây công nghiệp. Phát triển chăn nuôi (lợn và gia cầm) ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rất có triển vọng nhưng tiềm năng cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản thì hạn chế. Từ thập kỷ qua, Nhà nước đã tăng cường đầu tư cho vùng Tây Nguyên, đặc biệt là nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản để hỗ trợ phát triển thị trường và tăng cường các dịch vụ xã hội cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Với sự có mặt của các trung tâm nghiên cứu và đào tạo mạnh trong vùng cộng với chi phí lao động thấp, vùng này có nhiều thế mạnh để phát triển doanh nghiệp đầu nguồn và hạ nguồn nằm gần vùng sả
Luận văn liên quan