Đề tài Tìm hiểu công cụ testing master

Hiện nay cùng sự phát triển mạnh mẽ cũng như bước chuyển mình nhanh chóng của các xu thế công nghệ thông tin trên thế giới đã mang lại cho Việt Nam đồng thời thuận lợi và khó khăn. Do đó, những dự án, những chương trình quốc gia nhằm thúc đẩy hiệu quả ứng dụng CNTT trong mọi mặt đời sống kinh tế chính trị xa hội đang ngày càng được chú trọng và triển khai. Kéo theo đó là nhu cầu về sử dụng về lĩnh vực kiểm thử, đặc biệt là kiểm thử phần mềm tự động. Kiểm thử phần mềm là một thành phần quan trọng trong qui trình phát triển phần mềm. Nó đóng vào trò quan trọng trong việc kiểm định chất lượng của phần mềm, đảm bảo phần mềm tạo ra có chạy đúng với yêu cầu của khách hàng hay không, có xảy ra những sao sót nó khác với bảng phân tích thiết kế ban đầu không. Ở Việt Nam khái niệm về phần mềm kiểm thử tuy không mới mẻ nhưng cũng chưa hoàn toàn quen thuộc. Thực tế cho thấy số lượng đơn vị chuyên sâu về các tester chuyên nghiệp và phần mềm kiểm thử không nhiều, chưa có thể đáp ứng đủ cho các dự án doanh nghiệp. Dù biết công tác kiểm thử đảm bảo chất lượng giữ vai trò quan trọng mang lại thành công của các dự án phần mềm song không phải công ty nào cũng đủ chuyên môn và điều kiện cho phép để thực hiện quy trình.

docx30 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/05/2014 | Lượt xem: 3130 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu công cụ testing master, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU Giới thiệu đề tài ………………………………………………….02 Mục đích nghiên cứu………………………………………………. Đối tượng phạm vi nghiên cứu …………………………………..03 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………… CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ Kiểm thử phần mềm là gì? …………………………………………03 Phân loại kỹ thuật kiểm thử………………………………………… Các cấp độ kiểm thử phần mềm…………………………………… Quy trình kiểm thử phần mềm………………………………………05 TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ HIỆU SUẤT VÀ TẢI WEB KIỂM THỬ 2.1.Mục đích của kiểm thử hiệu suất và tải web……………………………06 2.2 Kiểm thử tải…………………………………………………………….. 2.3 Các công việc khi kiểm thử web…………………………………………07 2. 4 Mục tiêu của việc kiểm thử……………………………………………… 2.5 Các mức độ kiểm thử…………………………………………………….. CƠ SỞ THỰC TIỄN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM TESTING MASTER .Giới thiệu chung về phần mềm Testing Master………………………10 Lợi ích của phần mềm………………………………………………….11 Các tính năng chính của phần mềm…………………………………… Yêu cầu cài đặt………………………………………………………..12 Hướng dẫn cài đặt……………………………………………………... GIAO DIỆN PHẦN MỀM 4.1 Giao diện chính của phần mềm……………………………………………19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm……………………………………….. KẾT LUẬN………………………………………………………….30 MỞ ĐẦU Giới thiệu đề tài Hiện nay cùng sự phát triển mạnh mẽ cũng như bước chuyển mình nhanh chóng của các xu thế công nghệ thông tin trên thế giới đã mang lại cho Việt Nam đồng thời thuận lợi và khó khăn. Do đó, những dự án, những chương trình quốc gia nhằm thúc đẩy hiệu quả ứng dụng CNTT trong mọi mặt đời sống kinh tế chính trị xa hội đang ngày càng được chú trọng và triển khai. Kéo theo đó là nhu cầu về sử dụng về lĩnh vực kiểm thử, đặc biệt là kiểm thử phần mềm tự động. Kiểm thử phần mềm là một thành phần quan trọng trong qui trình phát triển phần mềm. Nó đóng vào trò quan trọng trong việc kiểm định chất lượng của phần mềm, đảm bảo phần mềm tạo ra có chạy đúng với yêu cầu của khách hàng hay không, có xảy ra những sao sót nó khác với bảng phân tích thiết kế ban đầu không. Ở Việt Nam khái niệm về phần mềm kiểm thử tuy không mới mẻ nhưng cũng chưa hoàn toàn quen thuộc. Thực tế cho thấy số lượng đơn vị chuyên sâu về các tester chuyên nghiệp và phần mềm kiểm thử không nhiều, chưa có thể đáp ứng đủ cho các dự án doanh nghiệp. Dù biết công tác kiểm thử đảm bảo chất lượng giữ vai trò quan trọng mang lại thành công của các dự án phần mềm song không phải công ty nào cũng đủ chuyên môn và điều kiện cho phép để thực hiện quy trình. Tuy nhiên về lợi thế cạnh tranh như: nguồn nhân lực rẻ có sẵn trình độ kỹ thuật, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhanh, môi trường đầu tư an toàn, chất lượng dịch vụ nổi trội và tỉ lệ thay đổi nhân sự thấp. Việt nam có thể hy vọng và tin tưởng vào khả năng trở thành đối tác kinh doanh đầy tiềm năng và hấp dẫn trong nghành kiểm thử phần mềm. Sau quá trình tìm hiểu nhóm 11 quyết định lựa chọn đề tài: “ Tìm hiểu công cụ Testing master” để làm báo cáo kết thúc môn học. Rất mong nhận được ý kiến và nhận xét, đóng góp của thầy cô và các bạn để báo cáo của nhóm được hoàn thiện. Mục đích nghiên cứu Đề tào tập trung nghiên cứu, tìm hiểu đánh giá các nguyên lý phương pháp tiếp cận kiểm thử hiệu năng ứng dụng web. Khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng, mức tải đáp ứng, là điều kiện cần thiết trong việc phát triển và mở rộng web. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các mô hình phân tích, thiết kế và kịch bản trong kiểm thử hiệu suất và tải web. Đặc tả các qui trình thiết kế kiểm thử hiệu năng và ứng dụng web. Công cụ kiểm thử testing master. Phương pháp nghiên cứu Đề tài tập trung tìm hiểu về công cụ kiểm thử testing master. Quy trình kiểm thử ứng dụng vào web. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Đề tài ứng dụng các kiến thức đã học của môn công nghệ phần mềm và môn các công cụ case góp phần nghiên cứu tính năng ứng dụng của công cụ kiểm thử testing master vào web vào những hoạt động và người dùng khác CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM Kiểm thử phần mềm là gì? Kiểm thử là việc kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình máy tính xem có đúng với mục tiêu đặt ra của nó không thông qua việc thực hiện ở một số mẫu thử. Kiểm thử là việc tìm ra lỗi trong bản thân phần mềm, việc kiểm thử này trong phần mềm sẽ biểu thị ra những sai sót mà ta có thể nhận thấy trong hành vi của phần mềm, và tìm ra những phần không tuân theo quy định và đi lệch ra khỏi những yêu cầu của phần mềm. Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra để tiến hành cung cấp cho các bên liên quan thông tin vế chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc lập về phần mềm để từ đó đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình triển khai phần mềm. Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình hoặc ứng dụng với mục đích tìm các lỗi phần mềm. Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng Có thể triển khai được những đặc tính tương tự Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan. Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển phần mềm. Theo truyền thống nỗ lực kiểm thử được tiến hành sau khi các yêu cầu được xác định và việc lập trình được hoàn tất nhưng trong các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt dựa trên việc lặp đi lặp lại và gia tăng các giá trị. Thì việc quá kiểm thử được tiến hành liên tục trong suốt quá trình kiểm thử phần mềm. Như vậy, mỗi một phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần mềm nhất định. 1.2 Phân loại kỹ thuật kiểm thử - Ta phân loại kiểm thử dựa vào yếu tố: Chiến lược kiểm thử, phương pháp kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử - Dựa vào chiến lược kiểm thử ta có thể phân chia kiểm thử thành 2 loại: kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động - Theo phương pháp tiến hành kiểm thử ta có thể phân chia kiểm thử thành 2 laoị: kiểm thử tĩnh và kiểm thử động. Dựa vào kỹ thuật kiểm thử ta có thể phân chia kiểm thử thành 3 loại: kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hộp xám. 1.3 Các cấp độ kiểm thử phần mềm Thực tế kiểm thử phần mềm không đơn giản như nhiều ngừoi nghĩ, công việc này có nhiều mức độ khác nhau và có mối tương quan với các chặng phát triển trong dự án . Trong một dự án kiểm thử phần mềm bao gồm 2 mức độ cơ bản: Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Hình 1: Các cấp độ kiểm thử phần mềm 1.4 Quy trình kiểm tra tổng thể Phân tích yêu cầu: Kiểm thử thường sẽ bắt đầu lấy các yêu cầu trong các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm. Trong giai đoạn thiết kế các tester làm việc với các nhà phát triển để xác định khía cạnh của một thiết kế được kiểm chứng và những thông số được kiểm tra. Lập kế hoạch kiểm thử: Chiến lược kiểm thử, kế hoạch kiểm thử, kiểm thử sáng tạo… Và có một kế hoạch cần thiết vì nhiều hoạt động sẽ được thực hiện trong thời gian kiểm thử. Kiểm thử phát triển: Các quy trình kiểm thử, các kịch bản, test case, các dữ liệu được sử dụng trong kiểm thử phần mềm. Kiểm thử thực hiện: Dựa trên các kế hoạch, các văn bản kiểm thử và các báo cáo cuối cùng về các báo cáo cuối cùng nỗ lực kiểm thử của họ cà có sẵn sang phát hành phần mềm hay không Phân tích kết quả kiểm thử hoặc phân tích thiếu sót được thực hiện bởi đội ngũ phát triển kết hợp với khách hàng để đưa ra quyết định xem những thiếu xót gì cần được chuyển giao, cố định và từ bỏ hoặc giải quyết sau. Test lại khiếm khuyết: Khi một khiếm khuyết đã được xử lý bởi đội ngũ phát triển, nó được kiểm tra lại bởi nhóm kiểm thử. Kiểm tra hồi quy: Người ta thường xây dựng một chương trình kiểm thử nhỏ là một tập hợp của các bài kiểm tra cho mỗi tập hợp mới, sửa chữa cố định phần mềm , để đảm bảo rằng những cung cấp mới nhất đã không phá hủy bất cứ điều gì và toàn bộ phần mềm vẫn còn hoạt động một cách chính xác. Kiểm thử đóng gói: Mỗi phép thử đều thỏa mãn các chỉ tiêu truy xuất và thu được những kết quả quan trọng như: bài học kinh nghiệm, kết quả các bản ghi, tài liệu liên quan được lưu trữ và sử dụng như 1 tài liệu tham khảo cho các dự án trong tương lai. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ HIỆU SUẤT VÀ TẢI WEB KIỂM THỬ 2.1.Mục đích của kiểm thử hiệu suất và tải web Để thực hiện kiểm thử một cách đúng đắn đưa ra nhận xét chính xác về các vấn đề trong ứng dụng thực tiễn thử nghiệm ta phải có một số hiểu biết nhất định về cấu hình ứng dứng web. Kiểm thử các ứng dụng web để đảm bảo rằng nó chính xác về chức năng, đáng tin cậy, khả năng mở rộng và thực hiện tốt các tải trọng khác nhau của người dùng. Nó bao gồm kiểm tra cả các khách hàng và các thành phần phía máy chủ của ứng dụng Web. Đối với các ứng dụng web cần phải kiểm thử về hiệu suất và khả năng mở rộng. Các tiêu chuẩn cho các trang web thử nghiệm là: Kịp thời, kết cấu chất lượng, nội dung chính xác và nhất quán, đáp ứng thời gian độ trễ và hiệu suất. 2.2 Kiểm thử tải Kiểm thử tải là cách kiểm thử đặt yêu cầu trên một hệ thống hay thiết bị đo lường sự trả lời của nó, được thực thi để xác định thái độ đối xử của hệ thống dưới các. Bên cạnh việc ưu tiên cho các phần mềm mã nguồn mở để đảm bảo độ an toàn cho các dự án Website trong đó công cụ Testing Master được đánh giá là công cụ mạnh và ổn định khi sử dụng. Nó giúp ta tạo ra mội trường kiểm thử tải gần với môi trường tải thật, bên cạnh trả về các thông số cần kiểm tra nó đưa ra nút thắt cổ chai, phát hiện lỗi giúp ta tìm ng\\ra nguên nhân sâu xa để cải tến website Các công việc khi kiểm thử web Kiểm thử là hoạt động để đánh giá chất lượng của 1 sản phẩm phần mềm và quan trọng là cải thiện nó bằng cách tìm ra những thiếu xót, khiếm khuyết. Phương pháp tiếp cận nhanh tập trung vào tính chất lặp và phát triển của một ứng dụng web mà không có một văn bản nào định nghĩa về phương pháp này Để hỗ trợ và trợ giúp các “ kiểm thử viên” có được cái nhìn sâu sắc và thấu đáo những mong đợi, kỳ vọng của người sử dụng thì những “ kiểm thử viên” cần tham gia vào việc xác đingj và định nghĩa các yêu cầu. Mục tiêu của việc kiểm thử Một ứng dụng được kiểm thử không có nghĩa ứng dụng của nó được cải thiện về chất lượng trừ khi các lỗi và khiếm khuyết được loại bỏ. Mục tiêu của việc kiểm thử chính là phát hiện lỗi thay vì chứng minh rằng ứng dụng không có lỗi. Một kiểm thử thành công khi tìm ra các lỗi đồng thời thêm vào đó các thông tin về trạng thái của ứng dụng được thu nhập qua mỗi lần kiểm thử. Trái lại kiểm thử không thành công nếu không tìm ra lỗi là làm lãng phí thời gian. Điều này hoàn toàn chính xác với hiệu năng của web- nơi việc kiểm thử luôn hạn chế về thời gian và nguồn lực. Vì vậy các lỗi lên tìm và phát hiện càng sớm càng tốt giảm thiểu chi phí vào những đầu tư không cần thiết tìm kiếm và sửa các lỗi. Vì thế cần tiến hành càng sớm càng tốt. 2.5. Các mức độ kiểm thử Unit Test – Kiểm tra mức đơn vịVì Unit được chọn để kiểm tra thường có kích thước nhỏ và chức năng hoạt động đơn giản, chúng ta không khó khăn gì trong việc tổ chức, kiểm tra, ghi nhận và phân tích kết quả kiểm tra. Nếu phát hiện lỗi, việc xác định nguyên nhân và khắc phục cũng tương đối dễ dàng vì chỉ khoanh vùng trong một đơn thể Unit đang kiểm tra. Một nguyên lý đúc kết từ thực tiễn: thời gian tốn cho Unit Test sẽ được đền bù bằng việc tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho việc kiểm tra và sửa lỗi ở các mức kiểm tra sau đó. Integration Test – Kiểm tra tích hợp: Integration test kết hợp các thành phần của một ứng dụng và kiểm tra như một ứng dụng đã hoàn thành. Trong khi Unit Test kiểm tra các thành phần và Unit riêng lẻ thì Intgration Test kết hợp chúng lại với nhau và kiểm tra sự giao tiếp giữa chúng.Trong Unit Test, lập trình viên cố gắng phát hiện lỗi liên quan đến chức năng và cấu trúc nội tại của Unit. Có một số phép kiểm tra đơn giản trên giao tiếp giữa Unit với các thành phần liên quan khác, tuy nhiên mọi giao tiếp liên quan đến Unit thật sự được kiểm tra đầy đủ khi các Unit tích hợp với nhau trong khi thực hiện Integration Test. System Test - Kiểm tra mức hệ thống Mục đích System Test là kiểm tra thiết kế và toàn bộ hệ thống (sau khi tích hợp) có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không. System Test bắt đầu khi tất cả các bộ phận của PM đã được tích hợp thành công. Thông thường loại kiểm tra này tốn rất nhiều công sức và thời gian. Trong nhiều trường hợp, việc kiểm tra đòi hỏi một số thiết bị phụ trợ, phần mềm hoặc phần cứng đặc thù, đặc biệt là các ứng dụng thời gian thực, hệ thống phân bố, hoặc hệ thống nhúng. Ở mức độ hệ thống, người kiểm tra cũng tìm kiếm các lỗi, nhưng trọng tâm là đánh giá về hoạt động, thao tác, sự tin cậy và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng của toàn hệ thống. System Test kiểm tra cả các hành vi chức năng của phần mềm lẫn các yêu cầu về chất lượng như độ tin cậy, tính tiện lợi khi sử dụng, hiệu năng và bảo mật. Mức kiểm tra này đặc biệt thích hợp cho việc phát hiện lỗi giao tiếp với PM hoặc phần cứng bên ngoài, chẳng hạn các lỗi “tắc nghẽn” (deadlock) hoặc chiếm dụng bộ nhớ. Sau giai đoạn System Test, PM thường đã sẵn sàng cho khách hàng hoặc người dùng cuối cùng kiểm tra để chấp nhận (Acceptance Test) hoặc dùng thử (Alpha/Beta Test). Hình1.1 Mối tương quan giữa phát triển và kiểm tra phần mềm Acceptance Test - Kiểm tra chấp nhận sản phẩm Acceptance Test có ý nghĩa hết sức quan trọng, mặc dù trong hầu hết mọi trường hợp, các phép kiểm tra của System Test và Accepatnce Test gần như tương tự, nhưng bản chất và cách thức thực hiện lại rất khác biệt. Đối với những sản phẩm dành bán rộng rãi trên thị trường cho nhiều người sử dụng, thông thường sẽ thông qua hai loại kiểm tra gọi là Alpha Test và Beta Test. Với Alpha Test, người sử dụng (tiềm năng) kiểm tra PM ngay tại nơi PTPM, lập trình viên sẽ ghi nhận các lỗi hoặc phản hồi, và lên kế hoạch sửa chữa. Với Beta Test, PM sẽ được gửi tới cho người sử dụng (tiềm năng) để kiểm tra ngay trong môi trường thực, lỗi hoặc phản hồi cũng sẽ gửi ngược lại cho lập trình viên để sửa chữa. Thực tế cho thấy, nếu khách hàng không quan tâm và không tham gia vào quá trình PTPM thì kết quả Acceptance Test sẽ sai lệch rất lớn, mặc dù PM đã trải qua tất cả các kiểm tra trước đó. Sự sai lệch này liên quan đến việc hiểu sai yêu cầu cũng như sự mong chờ của khách hàng. Ví dụ đôi khi một PM xuất sắc vượt qua các phép kiểm tra về chức năng thực hiện bởi nhóm thực hiện dự án, nhưng khách hàng khi kiểm tra sau cùng vẫn thất vọng vì bố cục màn hình nghèo nàn, thao tác không tự nhiên, không theo tập quán sử dụng của khách hàng v.v… Hình 1.2. Các loại kiểm tra khác nhau trong System Test Regression Test - Kiểm tra hồi quy Trước tiên cần khẳng định Regression Test không phải là một mức kiểm tra, như các mức khác đã nói ở trên. Nó đơn thuần kiểm tra lại PM sau khi có một sự thay đổi xảy ra, để bảo đảm phiên bản PM mới thực hiện tốt các chức năng như phiên bản cũ và sự thay đổi không gây ra lỗi mới trên những chức năng vốn đã làm việc tốt. Regression test có thể thực hiện tại mọi mức kiểm tra. Mặc dù không là một mức kiểm tra, thực tế lại cho thấy Regression Test là một trong những loại kiểm tra tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Tuy thế, việc bỏ qua Regression Test là “không được phép” vì có thể dẫn đến tình trạng phát sinh hoặc tái xuất hiện những lỗi nghiêm trọng, mặc dù ta “tưởng rằng” những lỗi đó hoặc không có hoặc đã được kiểm tra và sửa chữa rồi! CƠ SỞ THỰC TIỄN III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM TESTING MASTER 1.7.1 3.1. Giới thiệu chung về phần mềm Testing Master Testing Master là một công cụ kiểm trang web tải và hiệu suất ứng dụng của website, được thiết kế cho Microsoft Windows NT/2000/XP, cung cấp các quản trị web với chi phí hiệu quả của trang web thử nghiệm và ứng dụng mạng nội bộ đặc tính hiệu suất và tìm kiếm tắc nghẽn. Testing Master có nhiều tính năng, sử dụng cho các trang web thử nghiệm với nội dung động và các trang HTTPS an toàn. Có thể phân tích kết quả kiểm tra, trình bày trong đồ thị mô tả và báo cáo văn bản. Sau khi dùng thử và thử nghiệm về phần mềm, phần mềm được chứng minh là chính thức, an toàn và miễn phí. Đây là mô tả chính thức để kiểm tra tổng thể: Testing Master là một công cụ kiểm tắc nghẽn và hiệu suất website dễ sử dụng, phù hợp và cách hiệu quả chi phí của các trang web thử nghiệm và ứng dụng mạng nội bộ với giao diện web. .  Testing Master mô phỏng các hoạt động của người sử dụng của con người với người sử dụng ảo. Mỗi tài khoản ảo mô phỏng các hành động của một người sử dụng thực sự. Một chạy thử nghiệm có thể chứa hàng trăm hoặc hàng ngàn người sử dụng ảo để cho bạn mô phỏng tải kinh nghiệm của một trang web khi các số tương ứng của người dùng duyệt nó. Hành vi của mỗi người dùng ảo, số lượng của chúng và các thông số thử nghiệm khác được quy định trong kịch bản thử nghiệm. Với kiểm tra tổng thể, có thể nhanh chóng có được các thông tin quan trọng về cách hệ thống web của bạn thực hiện trong điều kiện tải khác nhau, chẳng hạn như: Làm thế nào nhiều người sử dụng đồng thời có thể được phục vụ bởi trang web hoặc ứng dụng mạng nội bộ?  Liệu nó quy mô theo yêu cầu?  Những trang được xử lý quá chậm?  tắc nghẽn chính có ảnh hưởng đến hiệu suất là gì? 3.2 Lợi ích Kiểm tra trang web của bạn tải, căng thẳng và tốc độ trong điều kiện tải khác nhau Giúp để tìm tắc nghẽn của trang web của bạn Kiểm tra kết quả giúp tối ưu hóa hiệu suất của các trang web và các ứng dụng mạng nội bộ Bạn sẽ có được khả năng báo cáo và phân tích dữ liệu mạnh mẽ rõ ràng. Giảm thiểu chi phí thử nghiệm một cách tối đa. Các tính năng chính: Mô phỏng thời gian thử nghiệm hiệu suất trang web: Testing master là công cụ kiểm tra hiệu suất mà kiểm tra trang web của bạn với mô phỏng chính xác của máy chủ web được tạo ra bởi người dùng. Người dùng tham gia vào thử nghiệm hiệu suất trang web độc lập với những người khác. Nó có thể có các tập tin cookie riêng, dữ liệu của nó và tất cả các thông số khác. Testing Master cung cấp cho tiêu đề thay proxy để mô phỏng hoạt động của nhiều người dùng đến từ các máy tính khác nhau Kiểm tra dữ liệu một cách năng động: Testing master là công cụ kiểm tra có khả năng chạy dữ liệu thử nghiệm hiệu suất tổng thể tuyệt vời. Các giá trị của yêu cầu thực hiện kiểm tra các thông số và các URI có thể được tính theo nhiều cách.  Ghi âm và phát lại của HTTPS / SSL: Trang kiểm tra tổng thể có nhiều tính năng, sử dụng cho các trang web thử nghiệm với nội dung động và các trang HTTPS an toàn. Bạn có thể ghi và phát lại các yêu cầu để đảm bảo nội dung. Kiểm tra linh hoạt: Khối lượng & Load Definition Bạn có thể xác định làm thế nào để thay đổi các thông số thử nghiệm trong thời gian thử nghiệm. Báo cáo rõ ràng và đồ thị: Bạn có thể phân tích kết quả sau khi kiểm tra trang web của bạn - đó là trình bày trong đồ thị mô tả và báo cáo văn bản. Đăng nhập đầy đủ hoạt động của người sử dụng ảo: Mỗi lần, khi kiểm tra, kiểm tra tổng thể tạo ra bản ghi đầy đủ các hoạt động của người dùng. Giao diện người dùng trực quan thân thiện : Testing Master là công cụ dễ sử dụng: bạn có thể bắt đầu sử dụng kiểm tra tổng thể trong một vài phút sau khi cài đặt và nó là đơn giản để tạo thử nghiệm mới. Và nhiều hơn nữa: Sự chậm trễ có thể điều chỉnh ("thời gian suy nghĩ") giữa các yêu cầu để mô phỏng hành vi người dùng thực Khả năng kiểm tra nhiều máy chủ web cùng một lúc Hỗ trợ chuyển hướng, bao gồm cả chuyển hướng đến một máy chủ Hỗ trợ các proxy HTTP 3.4 Yêu cầu cấu hình cài đặt Máy tính với một MHz Pentium 500 hoặc xử lý tốt hơn Ít nhất 128 MB bộ nhớ RAM Khoảng 5 MB không gian đĩa miễn phí Hệ điều hànhWindows 7, Windows Me, Windows 98, Windows 2000 Windows Vista, Windows XP, Windows NT 3.5 Hướng dẫn Cài đặt : Link download : đăng ký và dùng thử 30 ngày. Hoặc mua bản quyền: $100.000 USD Hình 2: Link download Các bước tiếp theo để cài đặt testing master kích vào file chạy -> Next Hình 3: bắt đầu cài đặt Hình 4: Chọn I Agree Hình 5: Chọn next để tiếp tục Hình 6: Chọn Install Hình 7 : kết thúc cài đặt chọn Finish Giao diện phần mềm Hình 8 : giao diện chính của chương trình Bao gồm:- Menu bar: Hiển thị những menu của công cụ To