Đề tài Tìm hiểu và cài đặt csdl oracle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên csdl oracle

Trong đợt thực tập nhận thức vừa rồi nhóm chúng em được phân công về thực tập tại công ty FSOFT (FPT sowfware) tại Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Nguyên. Trong quá trình thực tập chúng em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị hướng dẫn ở công ty . T rước khi chúng em thực tập chúng em cũng đã có tìm hiểu qua về FSOFT, nhưng khi đến công ty mới thấy được sự hiện đại và phát triển và quy mô của công ty với các điều kiện về cơ sỏ vật chất, ngoài ra còn có các sân c hơi thể thao rất hiện đại, và nhất là sự nghiêm túc làm việc của các nhân viên công ty. Chúng em được tham quan qua công ty, qua các phòng ban, và được giới thiệu về công ty FSOFT Đà và lịch sử và sự ra đời của công ty. Được thành lập năm 1988 bởi một nhóm các nhà khoa học trẻ trong các lĩnh vực Vật lý, Toán, Cơ, Tin học ít nhiều đã làm quen với lập trình, chỉ sau một năm, FPT đã thành lập một bộ phận tin học mang tên ISC (Informatic Service Center). Một trong những dự án phần mềm đầu tiên mà ISC tham gia là dự án Typo4 xuất khẩu sang Pháp do một Việt kiều ở Pháp về chủ trì. Tiếp theo là hàng loạt giải pháp phần mềm cho các mảng ngân hàng, kế toán, phòng vé máy bay song song với phân phối thiết bị và dự án phần cứng. Đến tháng 12 năm 1994, khi đã đủ lớn, ISC được tách thành các bộ phận chuyên sâu về dự án, phân phối, phần mềm Bộ phận phần mềm lúc đó có tên là FSS (FPTSoftware Solutions - tên tiếng Việt là Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT). Từ 1994 đến 1998, FSS tiếp tục phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm cho các lĩnh vực Ngân hàng, Kế toán, Thuế, Hải quan, Công an. Một trong những thành tích nổi bật của FSS là xây dựng TTVN - mạng WAN đầu tiên tại Việt nam, tạo tiền đề phát triển cho Công ty Viễn thông FPT sau này (FPT Telecom). Trong những năm này, FPTliên tiếp được PC World Việt nam bình chọn là Công ty Tin học số một. Cuối năm 1998 đầu 1999, sau khi chiến lược xuất khẩu phần mềm được định hình, một nhóm chuyên gia được tách ra từ FSS để thành lập FSU1 (FPT Strategic Unit #1) như bộ phận chịu trách nhiệm mũi nhọn trong sứ mệnh Toàn Cầu Hoá. FSU1 chính là tiền thân của FSOFT ngày nay. Trong năm 1999, FSOFT đã thực hiện thành công dự án đầu tiên với khách hàng Winsoft, Canada, bước đầu xác định cơ cấu tổ chức, lên cácchương trình chuẩn bị nhân lực c ho xuất khẩu. Năm 2000, FSOFT chuyển trụ sở sang toà nhà HITC. Ảnh hưởng bởi vụ dotcom, thị trường xuất khẩu phần mềm gặp nhiềukhó khăn.

pdf29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu và cài đặt csdl oracle, xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trên csdl oracle, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại Học Đà Nẵng Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Công Nghệ Thông Tin ---------- Bài báo cáo: “Thực Tập Nhận Thức” Đề tài số 19 : TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ORACLE Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2011 Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Văn Nguyên Sinh Viên Thực Hiện: Hoàng An Lớp: 08T2 Nhóm: 05A Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 2 Nhận xét của Giáo Viên Hướng Dẫn ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 3 MỤC LỤC Phần 1: TRÌNH BÀY CẢM NHẬN VỀ VIỆC THAM QUAN & TIẾP CẬN MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP .......................................... 4 Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ORACLE....................................................................................... 6 I. GIỚI THIỆU VỀ ORACLE........................................................ 6 II. QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT ORACLE............................................ 7 III. SỬ DỤNG SQLPLUS TRONG ORACLE ......................... 16 1. Giới thiệu về SQLPLUS .......................................................... 16 2. Lệnh SQLPlus và lệnh SQL ................................................... 17 3. Bảo mật trong SQLPLus ......................................................... 17 4. Các lệnh cơ bản ......................................................................... 18 5. Các Phát Biểu Tương Tác Dữ Liệu ....................................... 18 IV. THAO TÁC VỚI SQLPLUS ................................................. 19 1. TẠO MỚI SCHEMA TRONG ORACLE ........................... 19 2. TẠO MỚI TABLESAPCE TRONG ORACLE ................. 20 3. TẠO BẢNG TRONG ORACLE VỚI ID TỰ ĐỘNG TĂNG ................................................................................................... 22 4. Thêm cột vào bảng ................................................................... 24 5. Loại bỏ cột khỏi bảng ............................................................... 24 6. Đổi tên cột của bảng ................................................................. 24 7. Đổi tên bảng ............................................................................... 25 8. Xóa tất cả dữ liệu khỏi bảng ................................................... 25 V. TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU ORACLE ............... 25 VI. Chương Trình và Demo .......................................................... 26 1. Giới thiệu: .................................................................................. 26 2. Phương pháp thực hiện ........................................................... 26 3. Demo............................................................................................ 27 Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 4 Phần 1: TRÌNH BÀY CẢM NHẬN VỀ VIỆC THAM QUAN & TIẾP CẬN MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP Trong đợt thực tập nhận thức vừa rồi nhóm chúng em được phân công về thực tập tại công ty FSOFT (FPT sowfware) tại Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Nguyên. Trong quá trình thực tập chúng em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị hướng dẫn ở công ty . Trước khi chúng em thực tập chúng em cũng đã có tìm hiểu qua về FSOFT, nhưng khi đến công ty mới thấy được sự hiện đại và phát triển và quy mô của công ty với các điều kiện về cơ sỏ vật chất, ngoài ra còn có các sân chơi thể thao rất hiện đại, và nhất là sự nghiêm túc làm việc của các nhân viên công ty. Chúng em được tham quan qua công ty, qua các phòng ban, và được giới thiệu về công ty FSOFT Đà và lịch sử và sự ra đời của công ty. Được thành lập năm 1988 bởi một nhóm các nhà khoa học trẻ trong các lĩnh vực Vật lý, Toán, Cơ, Tin học ít nhiều đã làm quen với lập trình, chỉ sau một năm, FPT đã thành lập một bộ phận tin học mang tên ISC (Informatic Service Center). Một trong những dự án phần mềm đầu tiên mà ISC tham gia là dự án Typo4 xuất khẩu sang Pháp do một Việt kiều ở Pháp về chủ trì. Tiếp theo là hàng loạt giải pháp phần mềm cho các mảng ngân hàng, kế toán, phòng vé máy bay song song với phân phối thiết bị và dự án phần cứng. Đến tháng 12 năm 1994, khi đã đủ lớn, ISC được tách thành các bộ phận chuyên sâu về dự án, phân phối, phần mềm… Bộ phận phần mềm lúc đó có tên là FSS (FPTSoftware Solutions - tên tiếng Việt là Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT). Từ 1994 đến 1998, FSS tiếp tục phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm cho các lĩnh vực Ngân hàng, Kế toán, Thuế, Hải quan, Công an. Một trong những thành tích nổi bật của FSS là xây dựng TTVN - mạng WAN đầu tiên tại Việt nam, tạo tiền đề phát triển cho Công ty Viễn thông FPT sau này (FPT Telecom). Trong những năm này, FPTliên tiếp được PC World Việt nam bình chọn là Công ty Tin học số một. Cuối năm 1998 đầu 1999, sau khi chiến lược xuất khẩu phần mềm được định hình, một nhóm chuyên gia được tách ra từ FSS để thành lập FSU1 (FPT Strategic Unit #1) như bộ phận chịu trách nhiệm mũi nhọn trong sứ mệnh Toàn Cầu Hoá. FSU1 chính là tiền thân của FSOFT ngày nay. Trong năm 1999, FSOFT đã thực hiện thành công dự án đầu tiên với khách hàng Winsoft, Canada, bước đầu xác định cơ cấu tổ chức, lên cácchương trình chuẩn bị nhân lực cho xuất khẩu. Năm 2000, FSOFT chuyển trụ sở sang toà nhà HITC. Ảnh hưởng bởi vụ dotcom, thị trường xuất khẩu phần mềm gặp nhiềukhó khăn. Tuy vậy, FSOFT đã vượt qua được thử thách và đạt được kết quả quan trọng- ký hợp đồng OSDC (Offshore Software Development Center) đầu tiên với Harvey Nash. Đến nay, Harvey Nash vẫn là một trong những khách hàng lớn nhất của FSOFT. Năm 2001 được đánh dấu bằng các hợp đồng OSDC với Mỹ và đặc biệt là OSDC với NTT- IT - khách hàng Nhật bản đầu tiên của FSOFT. Năm 2001 cũng là năm FSOFT bắt Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 5 đầu dự án CMM-4, với mục tiêu đạt chứng chỉ CMM mức 4 trong vòng một năm.FSOFT đạt CMM mức 4 vào tháng 3/2002, trở thành công ty đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đạt chứng chỉ này. Năm 2002 cũng là năm FSOFT củng cố lại sơ đồ tổ chức, bằng việc thành lập các Trung tâm sản xuất và các Phòng chức năng. Cuối 2002, lần đầu tiên doanh số FSOFT vượt ngưỡng 1 triệu USD. Năm 2003 đem về cho FSOFT nhiều khách hàng mới, đặc biệt là các khách hàng lớn của Nhật như Hitachi, Sanyo, Nissen, IBM Japan. FSOFT thành lập Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho thị trường Nhật, một chương trình lớn được triển khai bao gồm thành lập Trung tâm Đông Du đào tạo tiếng Nhật CNTT, tuyển sinh viên các Khoa tiếng Nhật và hỗ trợ học bổng cho họ học Aptech, tuyển sinh viên tốt nghiệp các trường CNTT và đào tạo tập trung tiếng Nhật 6 tháng. Năm 2003 cũng là năm dự án CMM-5 khởi động. Đầu năm 2004, FSOFT trở thành Công ty cổ phần phần mềm FPT. Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh được chuyển về toà nhà e- town. FSOFT đạt CMM mức 5 (mức cao nhất) vào tháng 3. Để phục vụ tốt hơn các khách hàng Nhật, Văn phòng đại diện của FSOFTđược mở tại Tokyo. Năm 2004 cũng là năm gặt hái nhiều thành công của Công ty phần mềm FPT, với doanh số xuất khẩu năm 2004 tăng trưởng hơn 200% so với năm 2003. Năm 2005 là năm đánh dấu bước phát triển của công ty về mọi mặt, giúp FSOFT khẳngđịnh vị trí công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam. Tháng 8/2005 thành lập Chi nhánh Đà Nẵng, tháng 11 thành lập Công ty FSOFT JAPAN tại Tokyo, tháng 12 khai trương Trung tâm Tuyển dụng và Đào tạo tại toà nhà Simco, Hà nội. Hết năm 2005, FSOFTtăng trưởng 114% doanh số, trở thành công ty phần mềm đầu tiên của Việt Nam có 1000 nhân viên. Tháng 10, năm 2007, FSOFT chuyển Trung tâm đảm bảo nguồn lực (RAC) về tòa nhà FPT Software tại Ngõ Tuổi trẻ- Hoàng Quốc Việt, đánh dấu sự trưởng thành trong côngtác Tuyển dụng và đào tạo ban cho nguồn nhân lực của toàn Fsoft Hà Nội. Các Trungtâm sản xuất phần mềm được chuyển đến làm việc tập trung tại Tòa nhà FPT Buildingtại Phạm Hùng. Cuối năm 2007, doanh số của Fsoft đạt 29,6 triệu USD, tăng 79% so với doanh thu năm 2006; số nhân viên chính thức là 2,287 người. FSOFT có hệ thống khách hàng rộng lớn trên toàn thế giới ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, và các nước Châu Á Thái Bình Dương (Malaysia, Singapore, Thailand, Australia). Trong chiến lược gia nhập hàng ngũ những nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hàng đầu thế giới, Công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – giá trị cốt lõi đóng góp vào tăng trưởng của công ty. Với 80% nhân viên FSOFT thuần thục về tiếngAnh và hơn 200 người sử dụng tiếng Nhật, FPT Sofware không ngừng tìm kiếm và tạocơ hội cho những tài năng trẻ. Mục tiêu trong năm 2008, Fsoft sẽ đạt doanh thu 48,5 triệu USD, lợi nhuận ước tính sẽ đạt 14,7 triệu USD với số nhân viên sẽ là 3400 người. Cùng với chiến lược của công ty là “vì công dân điện tử” . FPT phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ điện tử cho Cộng đồng Công dân điện tử. Công nghệ thông tin và viễn thông sẽ tiếp tục là công nghệ nền tảng trong xu thế hội tụ số nhằm đáp ứng và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tiện lợi nhất cho các công dân điện tử, đây chính là hướng quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FPT thị trường chính của FSOFT chủ yếu là thị trường tiếng Nhật và thị trường nói tiếng Anh, với công việc hầu hết là gia công phần mềm nhưng FSOFT cũng đang có những kế hoạch lớn cho việc xuất khẩu phầm mềm. Và đây cũng là những bước đột phá tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho công nghệ thông tin nói riêng và Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 6 công nghệ Việt Nam nói chung. Và hàng năm công ty luôn có nhiều đợt thực tập cho hằng trăm sinh viên ngành CNTT thực tập và thực tập tốt nghiệp hay tham gia làm việc cho công ty, để có thể trở thành nhân viên thì các ứng viên phải trải qua các kỳ sát hạch của công ty, nên hầu hếtcác ứng viên trúng tuyển đều là những ứng viên có năng lực và được đào tạo bài bản, nếu không công ty sẽ đào tạo thêm các khóa bổ trợ cho họ. Và FSOFT đã thực sự là nơi làm việc mơ ước của các bạn đam mê lập trình, thực sự là một nơi để chúng ta có thể áp dụng những kiến thức được giảng dạy trên giảng đường, là nơi để các bạn có thể test thử năng lực của mình. Và chúng em đã có một buổi nói chuyện trao đổi với các anh các chị một cách thẳng thắn, và qua đó chúng em đã có thể chuẩn bị cho mình hành trang tốt để có thể không bỡ ngỡ khi ra trường, và đã được các anh hướng dẫn một cách rất nhiệt tình nên chuẩn bị và bổ sung thêm những kỹ năng cũng như những kiến thức nào mà xã hội và công việc đang cần dù không phải là làm việc cho FSOFT , qua cuộc trao đổi các anh cũng đã nêu ra những sự khó khăn những thứ mà Sinh viên còn thiếu, những bỡ ngỡ khi ra đời, những va vấp khi đi làm, và cách xử lý cũng như kinh nghiệm được rút ra từ bản thân các anh, quả thật đó là những điều hết sức quý giá đối với chúng em, ngoài những kiến thức về chuyên môn chúng em còn được học thêm những kỹ năng làm việc, nhưngkinh nghiệm những bài học về cuộc sống, công việc …Và cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn các anh, các chị ở FSOFT đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập và tham quan công ty. Và cảm ơn thầy Nguyễn Văn Nguyên đã nhiệt tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập .! Phần 2: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CSDL ORACLE, XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐƠN GIẢN TRÊN CSDL ORACLE I. GIỚI THIỆU VỀ ORACLE Trong cuộc sống hằng ngày quản lý là một công việc người ta luôn luôn phải làm. Các công việc quản lý xảy ra trong mọi lĩnh vực. Trong quá trình quản lý, việc xử lý thông tin là một vấn đề phức tạp vì lượng thông tin nhận được ngày càng lớn và thường xuyên. Ngày nay có rất nhiều chương trình ứng dụng, giúp chúng ta quản lý và lưu trữ thông tin rất dễ dàng. Trong đó có thể kể đến Oracle, là một trong những chương trình ứng dụng, nó có những cơ chế bảo mật dữ liệu rất chặc chẽ giúp cho hệ thống hoạt động rất tốt và rất an toàn trong việc cập nhật và truy cập dữ liệu, tránh được việt mất dữ liệu, dễ dàng bảo trì- nâng cấp, có cơ chế quyền hạn rõ ràng vì vậy nó được sử dụng nhiều trong các tổ chức lớn như Ngân Hàng, Chính Phủ…. Nó không chỉ có lợi cho những nhà phát triển như dễ cài đặt, dễ triển khai và dễ nâng cấp lên phiên bản mới mà còn thuận lợi cho các lập trình viên như viết các Trigger, Stoprocedure, Package vì trong Oracle có tích hợp thêm PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ( Structure Language) , và đây là Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 7 điểm rất mạnh so với những cơ sở dữ liệu khác. Ngoài ra Oracle có thể tương tác với nhiều hệ điều hành như: Window, Solaris, Linux. ORACLE là một bộ giải pháp được cung cấp bởi công ty ORACLE ( – đây là một hệ quản trị CSDL có tính bảo mật cao, hỗ trợ tốt các mô hình truy cập dữ liệu tập trung cũng như phân tán. Giải pháp Oracle bao gồm các sản phẩm sau:  Hệ quản trị CSDL Oracle Database được cài đặt trên máy chủ Database Server.  · Oracle Client được cài đặt tại máy trạm cho phép các ứng dụng tại máy Client truy cập và thao tác với ứng dụng tại máy chủ.  · Công cụ cho việc thiết kế và quản trị CSDL như Oracle Designer, Oracle SQL Developer, SQL Plus.  · PL/SQL là ngôn ngữ thủ tục được phát triển bởi Oracle dùng để xây dựng các đối tượng trong Oracel Database như Procedures, Triggers … . II. QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT ORACLE  Download phiên bản Oracle Database 11g Release 2 (Oracle 11gR2) tại. Ở đây em dùng phiên bản dánh cho win 7 64bit Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 8  Sau khi download load thành công 2 files win32_11gR2_database_1of2 & win32_11gR2_database_2of2, sử dụng một chương trình giải nén (ví dụ WinRAR) và chọn giải nén file đầu tiên để được một thư mục có tên là database với dung lượng 2,15Gb. Sau đó click đúp vào file setup.exe trong thư mục này để bắt đầu quá rình cài đặt Oracle 11gR2. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 9  Ở màn hình đâu tiên Oracle Database 11g Release 2 Installer – Installing database – Step 1 of 9 hiện ra, điền email vào ô Email , không chọn nút I wish to receive … và nhấn Next để tiếp tục. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 10  Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện cài đặt phần mềm Oracle 11gR2 và tạo một master database nên chọn option Create and configure a database ở màn hình tiếp theo Step 2 of 9. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 11  Lựa chọn Desktop Class ở màn hình Step 3 of 9 tiếp theo và nhấn Next để tiếp tục. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 12  Ở bước tiếp theo,thiết lập các thông tin về thư mục cài đặt Oracle và thông tin về cơ sở dữ liệu sẽ được khởi tạo trong quát trình cài đặt.  Chú ý những điểm sau  Mục Character Set theo mặc định sẽ được chọn là Default (WE8MSWIN1252), nhưng nên lựa chọn là Unicode (AL32UTF8) để hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn.  Oracle gợi ý password thiết lập nên có tối thiểu là 8 ký tự, và có chứa ký tự viết hoa, viết thường và số. Ví dụ 1 password đúng với gợi ý của Oracle là Oracle123. Nếu không điền đúng password theo gợi ý trên thì phía cuối của màn hình Step 4 of 8 sẽ có thông báo: Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 13  Sau khi thiết lập xong các thông tin trên nhấn Next để chuyển sang màn hình tiếp theo Step 6 of 8. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 14  Tại đây Oracle sẽ thực hiện kiểm tra các yêu cầu cài đặt phần mềm đã được thỏa mãn chưa, nếu thành công sẽ được chuyển tiếp tới màn hình Step 7 of 8. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 15  Nhấn Finish để bắt đầu quá trình cài đặt Oracle 11gR2.  Quá trình cài đặt diễn ra tầm 50 phút tùy theo tốc độ máy tính, sau đó Oracle sẽ hiện nên màn hình sau thông báo quá trình cài đặt chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo môn học: Thực Tập Nhận Thức 2011 Hoàng An – Lớp 08T2 – Nhóm: 05A Trang: 16  Nhấn OK để Oracle tiếp tục hoàn thiện các phần việc cài đặt cuối, sau đó màn hình Step 8 of 8 hiện nên thông báo quá trình cài đặt Oracle Database 11g Release 2 đã hoàn tất. III. SỬ DỤNG SQLPLUS TRONG ORACLE 1. Giới thiệu về SQLPLUS Giao tiếp SQLPLUS cung cấp cho ta một cửa sổ đ
Luận văn liên quan