Đề tài Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế

Môi trường cạnh tranh và xu thế hội nhập đặt ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức do đó công ty cần phải phấn đấu nỗ lực hết mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, bên cạnh đó còn phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm và tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ và công nhân trong công ty. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Sau thời gian nghiên cứu về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế, dựa trên những phân tích đánh giá về thực trạng công tác công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, có thể thấy rằng việc thực hiện đề tài: “Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế” là có ý nghĩa. Nghiên cứu đề tài này nhằm: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Dữ liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài: Thu thập tài liệu, số liệu từ các phòng ban của công ty, thông tin internet, sách báo và các đề tài tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan.

pdf69 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ. TRẦN THỊ THÙY TRANG Khóa học: 2011-2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Thùy Trang Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Lớp: K45C–KHĐT Niên khóa: 2011-2015 Huế, tháng 5 năm 2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh Lời Cảm Ơn Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng vô cùng quý báu và quan trọng đối với tôi. Quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức để tôi có đủ tự tin bước vào đời. Kì thực tập tốt nghiệp lần này là bước đi cuối cùng trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, để có những bước đi như ngày hôm nay, tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Đại học kinh tế Huế đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho tôi trong thời gian học tại trường. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh đã trực tiếp hướng dẫn tận tình và đầy trách nhiệm để giúp tôi hoàn thành khóa luận này. Và cũng qua kì thực tập này, tôi được sự quan tâm của ban lãnh đạo và sự nhiệt tình của các cán bộ, công nhân viên và lao động của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ tôi về mặt số liệu cũng như sự hướng dẫn và giải thích những vướng mắc về lý luận và thực tiễn. Nhờ đó mà bản thân đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cách xử lý công việc cũng như tác phong nghề nghiệp của các phòng ban trong công ty. Đó là những bài học kinh nghiệm quý báu và cần thiết cho bản thân tôi sau này. Tuy thời gian có hạn và việc vận dụng những kiến thức đã học còn hạn chế, chưa nắm bắt được đầy đủ tổng quát nên báo cáo không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ bảo quý báu của quý thầy cô và sự cảm thông của cán bộ công ty. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty, các chú, các bác, các anh, chị trong công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế và cô Trần Đoàn Thanh Thanh đã giúp tôi hoàn thành khóa luận này. Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn sát cánh và động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua để tôi có thể hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất. Huế, tháng 5 năm 2015 Sinh viên thực tập Trần Thị Thùy trang SVTH: Trần Thị Thùy Trang i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................... 1 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................... 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................................................. 3 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................................... 3 1.1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kế hoạch ...................................................... 3 1.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ chức trong doanh nghiệp ............................................. 5 1.1.2.1. Theo góc độ thời gian ......................................................................................... 5 1.1.2.2. Đứng trên góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch ......................... 6 1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh mủ cao su có ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh ............................................................................................................. 7 1.1.3.1 Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty ............................................................ 7 1.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm ............................................................................................. 8 1.1.3.3 Nguồn nguyên liệu .............................................................................................. 9 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ............................................................................................................... 10 1.1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................................ 10 1.1.4.2. Các nhân tố bên trong ....................................................................................... 12 1.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh kế hoạch sản xuất kinh doanh .......................................... 13 1.1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh kế hoạch mục tiêu ......................................................... 13 1.1.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh kế hoạch biện pháp ....................................................... 14 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .............................................................................................. 15 1.2.1. Tổng quan về ngành cao su tự nhiên ................................................................... 15 1.2.1.1. Tầm quan trọng của ngành cao su .................................................................... 15 SVTH: Trần Thị Thùy Trang ii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh 1.2.1.2. Phân loại sản phẩm và ứng dụng ...................................................................... 16 1.2.2. Khái quát chung về thị trường cao su .................................................................. 16 1.2.2.1. Thị trường thế giới ............................................................................................ 16 1.2.2.2. Thị trường trong nước ...................................................................................... 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ ............... 18 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ............................................................................... 18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................... 18 2.1.2. Tổ chức bộ máy của công ty ................................................................................ 19 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty ........................................................................ 20 2.1.4. Tình hình lao động ............................................................................................... 21 2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................... 23 2.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua ......................... 25 2.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY .. 26 2.2.1. Tổ chức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế ............................................................................................................... 26 2.2.2. Các bước xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty .......................... 26 2.2.3. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ...................................... 27 2.2.4. Các chỉ tiêu kế hoạch chính của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế .............. 30 2.2.4.1. Kế hoạch sản xuất ............................................................................................. 30 2.2.4.2. Kế hoạch doanh thu .......................................................................................... 30 2.2.4.3. Kế hoạch lợi nhuận ........................................................................................... 32 2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ................ 33 2.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch mục tiêu ............................................................... 33 2.3.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm ........................................................... 33 2.3.1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu .......................................................... 35 2.3.1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận ........................................................... 36 2.3.2. Tình hình thực hiện kế hoạch biện pháp ............................................................. 37 2.3.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch chi phí ............................................................... 37 SVTH: Trần Thị Thùy Trang iii Đạ i h ọc K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh 2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ..................................................................... 40 2.4.1. Thị trường tiêu thụ ............................................................................................... 40 2.4.2. Hoạt động marketing ........................................................................................... 43 2.4.3. Các yếu tố nguồn lực ........................................................................................... 43 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ ............. 44 2.5.1. Ưu điểm ............................................................................................................... 44 2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại ................................................................................... 45 2.5.3. Nguyên nhân ........................................................................................................ 45 2.5.3.1. Nguyên nhân chủ quan ..................................................................................... 45 2.5.3.2. Nguyên nhân khách quan ................................................................................. 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ............................................. 47 CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ.................................................................... 47 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI ............... 47 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỪA THIÊN HUẾ . 47 3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng bản kế hoạch ...................................................... 47 3.2.2. Tăng cường công tác theo dõi đánh giá và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ............................................................................................................................ 48 3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo và tổ chức nguồn nhân lực ...................................... 48 3.2.4. Tăng cường công tác theo dõi đánh giá và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ............................................................................................................................. 49 3.2.5. Tạo căn cứ thiết lập cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ........................ 49 3.2.6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường .......................................................... 50 3.2.7. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công ty ................................. 50 3.2.8. Đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân .................................................... 52 3.2.9. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin ..................................................... 52 3.2.10. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban .................................................... 52 SVTH: Trần Thị Thùy Trang iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 53 1. KẾT LUẬN ............................................................................................................... 53 2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................... 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 55 SVTH: Trần Thị Thùy Trang v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU ĐVT : Đơn vị tính ĐT : Đầu tư Đ : Đồng HĐKH : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị HĐQT : Hội đồng quản trị KH : Kế hoạch KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm TC-HC : Tổ chức hành chính TC-KT : Tài chính kế toán TSCĐ : Tài sản cố định TH : Thực hiện TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ST : Số Tiền SL : Số lượng VCSH : Vốn chủ sở hũu SVTH: Trần Thị Thùy Trang vi Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2012 - 2014 ................................... 22 Bảng 2: Tài sản và nguồn vốn cả công ty giai đoạn 2012 - 2014 ................................. 23 Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012 - 2014 .................... 25 Bảng 4: Kế hoạch sản xuất sản phẩm giai đoạn 2012 - 2014 ........................................ 30 Bảng 5: Doanh thu kế hoạch theo các mặt hàng, cung cấp thiết bị giai đoạn 2012-2014 ...................................................................................................... 31 Bảng 6: Kế hoạch lợi nhuận của công ty giai đoạn 2012-2014..................................... 32 Bảng 7: Tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm giai đoạn 2012 - 2014 ...................... 34 Bảng 8: Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu giai đoạn 2012-2014 ....................... 35 Bảng 9: Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2012 - 2014 ...................... 36 Bảng 10: Tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của công ty giai đoạn 2012 - 2014 ..... 38 Bảng 11: Tình hình tiêu thụ sản phẩm cho từng thị trường giai đoạn 2012 - 2014 ...... 40 SVTH: Trần Thị Thùy Trang vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty ......................................................... 9 Sơ đồ 2: Bộ máy quản lý của công ty ............................................................................ 19 Sơ đồ 3: Tổ chức công tác kế hoạch tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế ....... 26 Biểu đồ 1: Tình hình thu mua mủ giai đoạn 2012-2014 ............................................... 42 SVTH: Trần Thị Thùy Trang viii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Môi trường cạnh tranh và xu thế hội nhập đặt ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức do đó công ty cần phải phấn đấu nỗ lực hết mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, bên cạnh đó còn phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm và tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ và công nhân trong công ty. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Sau thời gian nghiên cứu về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế, dựa trên những phân tích đánh giá về thực trạng công tác công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, có thể thấy rằng việc thực hiện đề tài: “Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế” là có ý nghĩa. Nghiên cứu đề tài này nhằm: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Dữ liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài: Thu thập tài liệu, số liệu từ các phòng ban của công ty, thông tin internet, sách báo và các đề tài tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan. Sau quá trình nghiên cứu đề tài, đã cho thấy được tình hình thực hiện kế hoạch tại doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch và tình hình thực hiện còn quá chênh lệch. Một số kế hoạch không đạt mục tiêu đề ra. Do đó các giải pháp đưa ra đều hướng đến việc cải thiện tình trạng này, việc đề xuất và thực hiện các giải pháp thật sự cần thiết cho công ty. SVTH: Trần Thị Thùy Trang ix Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Như chúng ta đã biết, ngày 7/1/2006 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việc gia nhập vào tổ chức WTO đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam vô vàn cơ hội để phát triển. Thế nhưng, bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Cụ thể là nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài với thế mạnh về vốn và kỹ thuật và công nghệ hiện đại đã xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt đang đòi hỏi các doanh nghiệp cần hoạt động chuyên nghiệp và bài bản hơn. Rõ ràng để có thể tồn tại và vươn lên thì các doanh nghiệp cần phải có kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình bởi vì nếu hoạt động sản xuất kinh doanh không có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng thì các doanh nghiệp không thể lường trước được những biến cố có thể xảy ra trong một môi trường đầy biến động như hiện nay. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế. Trong những năm gần đây tình hình thị trường cao su thế giới và trong nước có nhiều biến động mạnh về giá cả. Từ năm 2012 đến nay giá mủ cao su liên tục rớt giá. Giá cao su xuất khẩu năm 2013 chỉ đạt 2.316 USD/ tấn trong khi đó, vào giai đoạn hoàng kim năm 2011 giá cao su xuất khẩu ở mức rất cao, bình quân gần 4.000 USD/ tấn. Chính sự rớt giá nhanh chóng này đã làm ảnh rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó cho thấy trong kinh doanh mỗi doanh nghiệp cần phải lập cho mình kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, từng bước đi để có thể kịp thời điều chỉnh, đi đúng hướng và hoàn thành mục tiêu đề ra. Xuất phát từ tình hình trên nên em chọn đề tài “tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài này nhằm: • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp. SVTH: Trần Thị Thùy Trang 1 Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014 • Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ
Luận văn liên quan