Đề tài Tính toán, thiết kế chiếu sáng sử dụng phần mềm DIALUX

Thiết kế chiếu sáng là một ứng dụng công nghệ chiếu sáng cho m t ộ không gian c a ủ con người. Giống như việc thiết kế trong kiến trúc, trong kỹ thuật và những thiết kế khác, thiết kế chiếu sáng dựa vào tổ h p ợ các nguyên tắc khoa h c ọ đặc trưng, những tiêu chuẩn và quy ước đã thiết lập và một s ố các tham số về thẩm mỹ học, văn hóa và con người được xem xét một cách hài hòa.

pdf74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 25/10/2013 | Lượt xem: 3017 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính toán, thiết kế chiếu sáng sử dụng phần mềm DIALUX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ệ Ộ KHOA ĐI N Ệ B MÔN H TH NG ĐI NỘ Ệ Ố Ệ BÀI T P L NẬ Ớ MÔN : KĨ THU T CHI U SÁNGẬ Ế Đ tàiề :Tính toán, thiết kế chiếu sáng sử d nụ g phần mềm DIALux Giáo viên h ng d n : NGUY N QUANG THU N ướ ẫ Ễ Ấ Sinh viên th c hi n : NGÔ VĂN C NG ự ệ ƯỜ T VĂN HI N Ạ Ể LÊ BÁ H NH Ạ NGUY N VĂN TO NỄ Ả Hà n i -2010ộ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 1 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ L I NÓI Đ UỜ Ầ Thiết kế chiếu sáng là một ứng dụng công nghệ chiếu sáng cho m tộ không gian c aủ con người. Giống như việc thiết kế trong kiến trúc, trong kỹ thuật và những thiết kế khác, thiết kế chiếu sáng dựa vào tổ h pợ các nguyên tắc khoa h cọ đặc trưng, những tiêu chuẩn và quy ước đã thiết lập và một s ố các tham số về thẩm mỹ học, văn hóa và con người được xem xét một cách hài hòa. Từ th iờ kỳ sơ khai c aủ văn minh đ nế th iờ gian gần đây, con người chủ y uế t oạ ra ánh sáng từ l aử m cặ dù đây là ngu nồ nhi tệ nhiều h nơ ánh sáng. Ở thế kỷ 21, chúng ta vẫn đang s d ngử ụ nguyên t cắ đó để s nả sinh ra ánh sáng và nhi tệ qua loại đèn nóng sáng. Chỉ trong vài th pậ kỷ g nầ đây, các s nả phẩm chi uế sáng đã trở nên tinh vi và đa d ngạ h nơ nhi u.ề Theo ước tính, tiêu thụ năng lượng c aủ vi cệ chiếu sáng chiếm kho ngả 20 – 45% t ngổ tiêu th năngụ lượng c aủ m tộ toà nhà thương m iạ và kho ngả 3 – 10% trong t ngổ tiêu thụ năng lượng c a ủ m t ộ nhà máy công nghiệp. Hầu h t ệ nh ng ữ người s ử d ng ụ năng lượng trong công nghi pệ và thương m iạ đều nh nậ th cứ được v nấ đề ti tế ki mệ năng lượng trong các hệ th ng chi uố ế sáng. Thông thường có thể tiến hành ti tế ki mệ năng lượng m tộ cách đáng kể chỉ với v nố đ uầ tư ít và m tộ chút kinh nghiệm. Thay thế các loại đèn h iơ thuỷ ngân ho cặ đèn nóng sáng bằng đèn halogen kim lo iạ ho cặ đèn natri cao áp sẽ giúp gi mả chi phí năng l ngượ và tăng độ chiếu sáng. L pắ đ tặ và duy trì thi tế bị đi uề khi nể quang đi n,ệ đ ngồ hồ h nẹ giờ và các h ệ th ng ố quản lý năng lượng cũng có th ể đem lại hiệu qu ả ti t ế ki m ệ đ c ặ bi t. ệ Tuy nhiên, trong m tộ số trường h p,ợ c nầ ph iả xem xét vi cệ s aử đ iổ thiết kế hệ th ngố chiếu sáng để đ tạ được m cụ tiêu ti tế ki mệ như mong đ i.ợ C nầ hi uể r ngằ nh ngữ lo iạ đèn có hi uệ su t cao không ph i là ấ ả y u tế ố duy nh t đấ ảm b oả m t hộ ệ th ng chi u sáng hố ế i uệ qu .Do v y các k s c n ph i thi t k m t cách chínhả ậ ỹ ư ầ ả ế ế ộ xác và hi u qu và m t trong s đó giúp các k s thi t k gi m b t đ c th iệ ả ộ ố ỹ ư ế ế ả ớ ượ ờ gian và tính chính xác đó là s d ng ph n m m thi t k .Sau đây là chúng ta tìmử ụ ầ ề ế ế hi u m t s ph n m m thi t k v i đ tài c a bài t p l n ể ộ ố ầ ề ế ế ớ ề ủ ậ ớ “Tính toán, thiết kế chiếu sáng sử d nụ g phần mềm DIALux”. Do th iờ gian làm bài và kiến thức còn hạn chế nên bài làm c a chúngủ em không tránh kh iỏ những thiếu sót.chúng em kính mong nhận đư cợ sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, các cô để em có được những kinh nghiệm và kiến thức chuẩn bị cho công việc sau này. Chúng em xin chân thành cảm nơ thầy Nguyễn Quang Thuấn đã giúp đỡ chúng em hoàn thành bài t p l n nàyậ ớ Sinh viên th c hi n ự ệ NGÔ VĂN C NG ƯỜ T VĂN HI N Ạ Ể LÊ BÁ H NH Ạ NGUY N VĂN TO N Ễ Ả Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 2 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ CH NGI : KHÁI NI M CHUNG V K THU TƯƠ Ệ Ề Ỹ Ậ CHI U SÁNGẾ 1.1)Gi i thi u ớ ệ Chiếu sáng là m tộ kỹ thuật đa ngành, trư cớ hết đó là mối quan tâm c aủ các kỹ sư điện, các nhà nghiên cứu quang và quang phổ học, các cán bộ k ỹ thuật c aủ công ty công trình công cộng và các nhà quản lý đô thị. Chiếu sáng cũng là m iố quan tâm c aủ các nhà kiến trúc, xây dựng và gi iớ mỹ thuật. Nghiên cứu về chiếu sáng cũng là m tộ công việc của các bác sỹ nhãn khoa,các nhà tâm lý h c,ọ giáo d cụ thể chất học đường… Trong th iờ gian gần đây, với sự ra đ iờ và hoàn thiện của các ngu nồ sáng hiệu suất cao, các phương pháp tính toán và công cụ phần mềm chiếu sáng mới, kỹ thu t chi uậ ế chiếu sáng đã chuyển từ giai đoạn chiếu sáng tiện nghi sáng chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm điện năng gọi tắt là chiếu sáng tiện ích. Theo số liệu th ngố kê, năm 2005 điện năng sử dụng cho chiếu sáng trên toàn thế giới là 2650 tỷ kWh, chiếm 19% sản lượng điện. Hoạt động chiếu sáng xảy ra đồng thời vào giờ cao điểm buổi t iố đã khiến cho đồ thị phụ tải c aủ lư iớ điện tăng vọt, gây không ít khó khăn cho việc truyền tải và phân phối điện. Chiếu sáng tiện ích là m tộ giải pháp tổng thể nhằm t iố ưu hóa toàn bộ kỹ thuật chiếu sáng từ việc sử dụng nguồn sáng có hiệu suất cao, thay thế các loại đèn sợi đốt có hiệu quả năng lư ngợ thấp bằng đèn compact,sử dụng r ngộ rãi các loại đèn huỳnh quang thế hệ mới, sử dụng chấn lưu sắt từ tổn hao thấp và chấn lưu điện tử, sử d ngụ t iố đa và hiệu quả ánh sáng t nhự iên, điều chỉnh ánh sáng theo m cụ đích và yêu cầu sử dụng, nhằm giảm đi nệ năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo tiện nghi nhìn. Kết quả chiếu sáng tiện ích phải đạt tiện nghi nhìn tốt nhất, tiết kiệm năng lư ng,ợ hạn chế các loại khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường. 1.2)Các khái ni m ệ 1.2.1)Ánh sáng Ánh sáng là một bức xạ ( sóng) điện từ nằm trong dải sóng quang h c ọ mà mắt người có thể cảm nhận được Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 3 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 1.1 Như có thể quan sát trên d iả quang phổ đi nệ từ ở Hình 1.1, ánh sáng nhìn th yấ được thể hiện là m tộ d iả băng từ t nầ h pẹ nằm gi aữ ánh sáng c aủ tia c cự tím (UV) và năng lượng h ng ngo iồ ạ (nhi t).ệ Nh ngữ sóng ánh sáng này có khả năng kích thích võng m cạ c aủ mắt, giúp t oạ nên c mả giác về thị giác, g iọ là khả năng nhìn.Vìv y đậ ể quan sát được c n cóầ m t ho t đ ng bình tắ ạ ộ hường và ánh sáng nhìn th y đ c.ấ ượ 1.2.2)Các đ i l ng đo ánh sáng ạ ượ 1.2.2.1)Quang thông F (ф),lumem (lm) Là đ iạ luợng đặc trưng cho khả năng phát sáng của một ngu nồ sáng, có xét đến sự cảm thụ ánh sáng c aủ mắt ngu iờ hay gọi lâ công suất phát sáng c aủ m tộ nguồn sáng. F =k.Wλ Vλ.dλ Trong đó: k = 683lm/w là hệ số chuyển đổi đơn vị năng luợng sang đ nơ vị cảm nhận ánh sáng. Wλ là năng luợng bức x? Vλ là độ nh yạ tuơng đối c aủ mắt nguời 1.2.2.2)C ng đ ánh sáng I candela (cd)ườ ộ Là đ iạ luợng biểu thị mật độ phân bố quang thông của m tộ nguồn sáng theo một hướng nhất đ nị h. Hình 1.2 I = ≈ Trong đó : F là quang thông (lm) Ω là góc kh i , giá tr c c đ i là 4ố ị ự ạ pi 1.2.2.3) Đ r i E (lux)ộ ọ Là m t đ phân b quang thông trên b m t chi u sáng trên b m t ậ ộ ố ề ặ ế ề ặ Elx = ho c 1Lux = 1Lm/m ặ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 4 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ N u ngu n sáng chi u th ng đ ng v i m t ph ng chi u sáng (hình 1.3) taế ồ ế ẳ ứ ớ ặ ẳ ế có Ea = Lux Hình 1.3 N u ngu n sáng chi u xu ng m t ph ng chi u v i m t góc ế ồ ế ố ặ ẳ ế ớ ộ α hình 1.4 ta có Ea = Hình 1.4 1.2.2.4.Đ chói L (cd/mộ ) Là đạ i luợng đặc trưng cho khả năng bức xạ ánh sáng c aủ một ngu nồ sáng hay m tộ bề mặt phản xạ gây nên cảm giác chói sáng đối với mắt nguời L = (Cd/m) Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 5 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 1.5 1.2.2.5.Định lu tậ Lambert Định luật Lambert mô tả mối quan hệ giữa độ chói L và độ r iọ E : ρ.E = pi .L Trong đó: ρ là hệ số phản xạ 1.2.2.6.Độ tương ph nả C Sự chênh l cệ h độ chói tương đối giữa hai vật để cạnh nhau mà mắt ngư iờ có thể phân biệt đuợc gọi là độ tương phản C = = - 1≥0,01 C≥ 0,01 thì m t ng i có th phân bi t đ c hai v t đ c nh nhau ắ ườ ể ệ ượ ậ ể ạ 1.2.2.7.Hiệu suất phát quang H (lm/w) Hiệu suất phát quang lâ đại luợng đo bằng tỷ số giữa quang thông phát ra c aủ bóng đèn (F) và công suất điện năng tiêu thụ ( P) của bóng đèn ( ngu nồ sáng ) đó. 1.3. Ngu nồ sáng. Ngu nồ sáng điểm: khi khoảng cách từ ngu nồ ñến mặt phẳng lâm việc l nớ h nơ nhiều so v iớ kich thước c aủ ngu nồ sáng có thể coi là nguồn sáng điểm ( là ngu nồ sáng có kích thuớc nhỏ h nơ 0,2 khoảng cách chiếu sáng). Ngu nồ sáng đuờng: m tộ nguồn sáng được coi là nguồn sáng đường khi chiều dài của nó đáng kể so với khoảng cách chiếu sáng Phân lo i ngu n sáng ạ ồ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 6 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ 1.4.Bộ đèn 1.4.1.Khái niệm B đènộ là tập hợp các thiết bị quang, điện, cơ khi nhằm thực hi nệ phân bố ánh sáng, định vị bảo vệ đèn vá nối đèn v iớ nguồn điện. Chóa đèn là một bộ phận c aủ bộ đèn, bao gồm các bộ phận dùng để phân bố ánh sáng, định vị và bảo vệ đèn, lắp đặt dây nối đèn và chấn lưu v i ngớ uồn điện. Nói cách khác đèn cộng với choa đèn tạo thành b đènộ 1.4.2.C uấ t oạ một số b đènộ thông d nụ g Thân đèn có chức năng gá lắp các bộ phận của đèn, b oả vệ bóng đèn và các thiết bị điện kèm theo. Thân đèn ph iả đáp nứ g các yêu cầu sau: Thuận tiện trong thao tác lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị.  Có khả năng chống ăn mòn, độ bền cơ h cọ và t aỏ nhiệt t t.ố  Có tính thẩm m .ỹ Phản quang có chức năng phân bố lại ánh sáng c aủ bóng đèn phù hợp v iớ m cụ đích sử d ngụ c aủ đèn. Phản quang phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có biến dạng phù hợp H s ph i caoệ ố ả Có kh năng ch ng ăn mòn ôxi hóa và ch u nhi t t t ả ố ị ệ ố Kính đèn có ch c năng b o v bóngứ ả ệ đèn và ph n quang góp ph nả ầ ki m soát phân b ánh sáng c a đèn .Kính đèn ph i đáp ng đ c cácể ố ủ ả ứ ượ nhu c u sau ầ Có bi n d ng phù h p v i phát quangế ạ ợ ớ H s th u quang phù h pệ ố ấ ợ Có đ b n c h c , kh năng ch u nhi t và ch u tác đ ng c aộ ề ơ ọ ả ị ệ ị ộ ủ tia Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 7 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ h ng ngo i c c tímồ ạ ự Đui đèn có ch c năng c p đi n vào bóng đèn và gi cho bóng đènứ ấ ệ ữ c đ nh v trí c n thi t ,yêu c u c a đui đèn ố ị ở ị ầ ế ầ ủ Các ti p đi m n đ nh trong tr ng h p có va tr m ,rung ế ể ổ ị ườ ợ ạ Có kh năng chiu nhi t t t ả ệ ố C ng ,m t s tr ng h p ph i có b ph n ph tr đ cứ ộ ố ườ ợ ả ộ ậ ụ ợ ể ố đ nh ị bóng đèn B đèn ộ có ch c năng t o ra ch đ đi n áp và dòng đi n phù h p v iứ ạ ế ộ ệ ệ ợ ớ quá trình làm vi c và kh i đ ng .yêu c u chung c a b đèn ệ ở ộ ầ ủ ộ Các thi t b ph i đ ng đ u và t ng thích v i đènế ị ả ồ ề ươ ớ Có kh năng ch u nhi t t t ả ị ệ ố T n hao công su t th p ổ ấ ấ 1.5 .Thi t k chi u sángế ế ế 1.5.1.Thi t k chi u sáng n i th t ế ế ế ộ ấ K thu t chi u sáng n i th t ỹ ậ ế ộ ấ nghiên c u các ph ng pháp thi tứ ươ ế k h th ng chi u sáng nh m t o nên môi tr ng chi u sáng ti n nghiế ệ ố ế ằ ạ ườ ế ệ th m m phù h p v i các yêu c u s d ng và ti t ki m đi n năng c aẩ ỹ ợ ớ ầ ử ụ ế ệ ệ ủ các công trình trong nhà Các b c thi t k chi u n i th t ướ ế ế ế ộ ấ -Thi t k s b nh m xác đ nh các gi i pháp hình h c và quang h c vế ế ơ ộ ằ ị ả ọ ọ ề đ a đi m chi u sáng nh ki u chi u sáng, l a ch n lo i đèn ,b đèn vàị ể ế ư ể ế ự ọ ạ ộ cách b trí đèn s k ng đèn c n thi t ố ố ượ ầ ế -Ki m tra các đi u ki n đ r i đ chói đ đ ng đ u theo tiêu chu nể ề ệ ộ ọ ộ ộ ồ ề ẩ c m giác ti n nghi nhìncuar ph ng án chi u sáng ả ệ ươ ế Các yêu c u c b n đ i v i chi u sáng n i th t ầ ơ ả ố ớ ế ộ ấ -Đ m b o đ r i xác đ nh theo t ng lo i công vi c . Không nên cóả ả ộ ọ ị ừ ạ ệ bóng t i và đ r i ph i đ ng đ u ố ộ ọ ả ồ ề -T o đ c ánh sáng gi ng nh ban ngày ạ ượ ố ư -Coi tr ng y u t ti t ki m đi n năng ọ ế ố ế ệ ệ 1.5.2. Thi t k chiế ế ếu sáng bên ngoài Thành ph n chi u sáng bên ngoài không th thi u đ c trong m iầ ế ể ế ượ ọ không gian ki n trúc đô th . Bao g m chi u sáng giao thông chi u sángế ị ồ ế ế làm vi c và chi u sáng trang trí .Ngoài ch c năng b o đ m an toàn choệ ế ứ ả ả ph ng ti n giao thông ươ ệ và an toàn đô th vào ban đêm còn góp ph nị ầ làm đ p cho công trình ki n trúc ẹ ế Yêu c u c a thi t k chi u sáng bên ngoài ầ ủ ế ế ế - Đ m b o ch c năng đ nh v h ng d n cho các ph ng ti n thamả ả ứ ị ị ướ ẫ ươ ệ gia giao thông - Ch t l ng chi u sáng đáp ng theo yêu c u quy đ nhấ ượ ế ứ ầ ị Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 8 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ - Có hi u qu kinh t cao ,m c tiêu th năng l ng th p tu i th c aệ ả ế ứ ụ ượ ấ ổ ọ ủ các thi t b chi u sáng cao ế ị ế - Thu n ti n trong v n hành và duy trì b o d ng ậ ệ ậ ả ưỡ CH NGIIƯƠ : GI I THI U V PH N M M DIALUXỚ Ệ Ề Ầ Ề 2.1.Gi i thi u v DiaLuxớ ệ ề DIALux là ph nầ m mề thiết kế chi uế sáng đ cộ l p,ậ được t oạ lập bởi công ty DIAL GmbH – Đ cứ và cung cấp mi nễ phí cho người có nhu cầu. Phần mềm thiết kế chi uế sáng Dialux bao gồm 2 ph n:ầ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 9 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ P h ầ n DIALux 4.6 Light W i z a r d : Đây là một phần riêng biệt của DIALux t ngừ bước trợ giúp cho người thiết kế dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một dự án chiếu sáng nội th t.ấ Kết quả chiếu sáng nhanh chóng được trình bày và kết quả có thể được chuyển thành t pậ tin PDF ho cặ chuy nể qua dự án chi uế sáng DIALux để DIALux có thể thiết l pậ thêm các chi tiết cụ thể chính xác với đầy đủ các chức năng trình bày. P h ầ n DIALux 4. 6 : Đây là phần chính và là toàn bộ ph nầ mềm thiết kế chi uế sáng DIALux. Từ ph n Dầ IALux 4.2 b nạ có thể ch nọ để vào nhiều phần khác nhau: . Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chi uế sáng nội thất, chi u sế áng ngoại thất và chiếu sáng giao thông. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng nội th t.ấ . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng ngoại thất. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng giao thông. . Phần mở các dự án đã có ho cặ các dự án mới mở g nầ đây. - DIALux tính toán chi uế sáng chủ y uế theo các tiêu chu nẩ châu Âu như EN 12464, CEN 8995. - DIALux cho phép chèn và xuất t pậ tin DWG ho cặ DXF - DIALux có thể chèn nhiều vật d nụ g, vật thể các m uẫ bề mặt cho thiết kế sinh động và giống với th cự tế hơn. - Với ch cứ năng mô ph ngỏ và xuất thành nh,ả phim. DIALux có hình th cứ trình bày khá nấ tượng. - DIALux là phần mềm độc lập, tính toán được với thiết bị c aủ nhi uề nhà s nả xuất thiết bị chi uế sáng khác nhau với đi uể kiện các thiết bị đã được đo đ cạ sự phân bố ánh sáng và có t pậ tin dữ li uệ phân bố ánh sáng để đ aư vào DIALux . - DIALux cung c pấ công cụ Online cho việc c pậ nh t,ậ liên l cạ với DIALGmbH và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chi uế sáng. Bạn có thể tải DIALux vể mi nễ phí từ đ aị chỉ trang web: www.Dialux.c om 2.2. H ng d n cài đ t ph n m m Dialux 4.6ướ ẫ ặ ầ ề Sau khi dã có file đ cài đ t ph n m m Dialux4.6 máy ta kích đupx chu t vàoể ặ ầ ề ở ộ ph n Dialux_4602_Admin_setup màn hình giao di n hi n lên nh hình 2.1 sau đóầ ệ ệ ư kích vào Next ta có hình 2.2 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 10 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 2.1 Hình 2.2 Ti p t c kích Next ch ng trình s t đ ng cài hình 2.3ế ụ ươ ẽ ự ộ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 11 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình2.3 Sau khi ch ng trình t cài xong xu t hi n giao di n hình 2.4 và kích vào Finish đươ ự ấ ệ ệ ể ti p t c vi c cài đ t xu t hi n hình 2.5ế ụ ệ ặ ấ ệ Hình 2.4 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 12 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 2.5 Ch n Next đ ti p t c quá trình cài đ t s cho giao di n hình 2.6ọ ể ế ụ ặ ẽ ệ Hình 2.6 Kích Next đ ti p t c ể ế ụ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 13 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 2.7 Ti p t c kích Nextế ụ Hình 2.8 Ti p t c kích Next ch ng trình s t đ ng cài đ t .Sau khi ch ng trinh cài đ tế ụ ươ ẽ ự ộ ặ ươ ặ xong xu t hi n giao di n hình 2.9ấ ệ ệ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 14 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 2.9 Kích Finish đ hoàn thành quá trình cài đ t ph n m m Dialux 4.6ể ặ ầ ề Khi cài đ t thành công ta ti p t c cài thêm ph n Plugin đây là th vi n ta b đènặ ế ụ ầ ư ệ ộ tr c ti p các hàng trên ph n m mự ế ầ ề 2.3.Kh i đ ng ch ng trìnhở ộ ươ 2.3.1. C aử sổ khởi động của DIALux 4.6 Sau khi kích chuột khởi đ nộ g, c aử sổ Welcome c aủ DIALux sẽ xuất hiện đ ể b nạ ch n ti p hình2.10ọ ế Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 15 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Tại cửa sổ Welcome bạn phải ch nọ 1 trong 6 chức năng: - New Interior Project: Lập một dự án chiếu sáng nội thất mới. - New Exterior Project: L pậ một dự án chi uế sáng ngoại thất mới. - New Street Project: Lập một dự án chiếu sáng giao thông mới. - DIALux Wizards: Ph nầ trợ giúp thiết lập nhanh dự án. - Open Last Project: Mở dự án mới làm việc l nầ sau cùng. - Open Project: Mở một dự án đã l uư tr .ữ N uế b nạ ch nọ ph nầ trợ giúp nhanh thì cửa sổ Wizard selection sẽ xuất hiện (hình 2.11) để b nạ ch nọ tiếp cho một thiết kế chiếu sáng nội thất (DIALux Light); Thiết kế nhanh một dự án (Quick Planing); Thiết kế chuyên nghiệp nhanh một dự án (Professional Quick Planing); ho cặ Thiết kế nhanh một dự án chi uế sáng giao th ngố (Quick Street Planing). Hình 2.11 N uế b nạ mới sử d ngụ DIALux để thiết kế chi uế sáng cho các công trình thì b nạ nên dùng công cụ Wizards để t ngừ bước chương trình giúp b nạ lên thiết kế t ngổ quát một cách nhanh chóng. 2.3.2.Gi i thi u h th ng Menuớ ệ ệ ố Thanh Menu bao gồm các Menu sau từ trái qua phải trên màn hình c aủ DIALux Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 16 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ hình 2.12 Hình 2.12 * File Menu Để kích hoạt Menu File, nh pấ chuột vào File trên thanh Menu Với Menu File, b nạ có thể th cự hi nệ các thao tác liên quan đ nế tập tin dự án như tạo mới, mở t pậ tin, lưu t pậ tin, chèn t pậ tin AutoCAD, các t pậ tin công c .ụ Xuất kết quả ra các d ngạ tập tin khác nhau. Các thao tác liên quan đ nế cài đặt cho việc in nấ kết quả. Sau khi kích ho t,ạ cửa sổ Menu File sẽ xuất hi nệ ( hình 2.13) với các mục sau Hình2.13 -New … : Tạo một dự án thiết kế chiếu sáng mới. -Open….: M d án đã thi t kở ự ế ế -Close….: Đóng m t file đang th c hi n ộ ự ệ -Save As..: T o đ ng d n đ l u file đang th c hi n ạ ườ ẫ ể ư ự ệ Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 17 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ -Wizards…: Ch y m t file đ mô ph ng ạ ộ ể ỏ -Settings:Thi t l p thông s c b n v đ n v đo,h th ng chu n ngôn ngế ậ ố ơ ả ề ơ ị ệ ố ẩ ữ → settings→ General Options→ hình 2.14 Standard values: thi t l p giá tr tiêu chu n ế ậ ị ẩ B ng Globalả : Project Directory :th m c l u file d án chi u sángư ụ ư ự ế B ng CAD windowả : khung hình CAD B ng Output :ả B ng contact: ả thông tin v ng i thi t k ,công ty thi t k ề ườ ế ế ế ế B ng Energy Evaluatonả : đánh giá v năng l ng ề ượ Hình 2.14 *Menu Edit hình 2.15 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 18 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ hình 2.15 *Menu View hình 2.16 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 19 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ Hình 2.16 *Menu CAD hình 2.17 Hình 2.17 *Menu Paste : các thông s và d li u đ thi t l p d án hình 2.18ố ữ ệ ể ế ậ ự Hình 2.18 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 20 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ *Menu luminaire Silection : D li u v hang s n xu t b đèn cùng v i đó là thữ ệ ề ả ấ ộ ớ ư vi n tra b đèn hình 2.19 ệ ộ Hình 2.19 *Menu Output : mô ph ng d án sau khi đã thi t l p xong hình 2.20ỏ ự ế ậ Hình 2.20 *Menu Window : Hình 2.21 *Menu Online : tra b đèn trên internet hình 2.22ộ Hình 2.22 Thi t K Chi u Sáng ế ế ế 21 L pĐ3_K2ớ Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N i Khoaườ ạ ọ ệ ộ Đi nệ 2.3.3.Gi i thi u th vi n trong DiaLux 4.6ớ ệ ư ệ 2.3.3.1.Objects Đây là thư viện dùng đ ể thiết kế cho nội thất, ngoại thất. Standard elememts: thư viện chứa các hình khối . Room elememts: cấu trúc phòng Exterior scene elements: tạo cấu trúc phong cảnh ngoài trời Windows and doors: tạo cửa cho chi
Luận văn liên quan