Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Trong hoàn cảnh đất nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì mọi Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, cần phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất. Để xác định được mục đích này Doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh, nắm bắt nhu cầu thị trường để sản xuất ra những sản phẩm mà thị trường cần và tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó Doanh nghiệp cần phải nâng cao uy tín và điều kiện cạnh tranh của mình trên thị trường. Với một đơn vị sản xuất, yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành bình thường, liên tục đó là nguyên vật liệu; cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nếu thiếu nguyên vật liệu thì quá trình sản xuất không thể tiến hành được hoặc bị gián đoạn. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ lệ lớn trong giá thành sản xuất sản phẩm nên việc hạch toán vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu chính xác, kịp thời, toàn diện. Từ đó sẽ tạo cho việc cung cấp vật liệu được kịp thời đồng bộ cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các định mức dự trữ và tiêu hao vật liệu, ngăn chặn hiện tượng lãng phí vật liệu trong sản xuất, góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp. Do vậy, tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu là hết sức cần thiết. Từ nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của kế toán nguyên vật liệu và kiến thức đã học trong trường em lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất”. Ngoài lời mở đầu, kết lụân, đề án bao gồm: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Hạch toán kế toán về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Phần III: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.

doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/08/2013 | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan