Đề tài Toàn vẹn dữ liệu

- TVDL là đề cập đến trạng thái của tất cả các giá trị dữ liệu lưu trữ trong CSDL là đúng. Nếu dữ liệu không đúng mà đã được lưu trữ trong CSDL thì gọi là vi phạm TVDL - Các loại ràng buộc toàn vẹn: Not Null, default, indentity, Constraints, Rule, triggers, indexs

pdf51 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Toàn vẹn dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên