Đề tài Tổng quan về bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được hình thành theo một hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương. Ở cấp trung ương là BHXH Việt Nam, sau đó về các tỉnh là BHXH tỉnh rồi BHXH các quận, huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 14aQĐ/TC, ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-08-1995. Ngày đầu mới thành lập BHXH hà tĩnh có 4 phòng nghiệp vụ và 10 phòng BHXH huyện thị trực thuộc với số cán bộ, công chức bàn giao từ ngành LĐTBXH, Liên đoàn lao động là 70 người, đơn vị nhận thêm 13 người. Tổng số có 83 người, trong đó có 29 người làm việc tại văn phòng, 54 người làm việc tại BHXH 10 huyện, thị xã. Trình độ chuyên môn: đại học 20 người chiếm 24% , trung cấp 58 người chiếm 69%, đảng viên 39 người chiếm 46%. Đến nay, toàn ngành có 222 người, với 10 phòng nghiệp vụ và 12 BHXH huyện, thị xã trực thuộc. Trong đó số có trình độ đại học, cao đẳng : 134 người chiếm 60%, trình độ trung cấp : 78 người chiếm tỷ lệ 35%, số còn lại là bộ đội chuyển ngành và nhân viên phục vụ 5%. Số cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên 126 người chiếm 56%; số cán bộ, công chức, viên chức nữ 109 người chiếm tỷ lệ 49%.

doc26 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 17/10/2012 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổng quan về bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC I. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 1 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của BHXH Hà Tĩnh 1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 3 1.2.1 Chức năng: 3 1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn: 3 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 5 II. Tình hình hoạt động của BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua 8 2.1.Thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 8 2.1.1 Những thuận lợi 8 2.1.2 Khó khăn 9 2.2 Những kết quả đạt được: 11 2.2.1 Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc: 11 2.2.2 Công tác BHYT tự nguyện: 11 2.2.3 Công tác kế hoạch tài chính và chi trả các chế độ BHXH : 12 2.2.4 Công tác chế độ chính sách: 13 2.2.5 Công tác khám chữa bệnh: 14 2.2.6 Công tác cấp và quản lý sổ thẻ: 15 2.2.7 Công tác Công nghệ thông tin 15 2.2.8 Công tác kiểm tra 16 2.2.9 Công tác tuyên truyền 17 2.2.10 Công tác cải cách hành chính 18 2.2.11 Công tác hành chính- tổng hợp 18 2.3 Những tồn tại 19 2.4 Một số bài học kinh nghiệm 20 III. Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong thời gian tới 21 3.1 Kế hoạch tổng quát 21 3.2 Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2008 22 3.2.1 Về công tác chuyên môn 22 3.2.2 Về công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền 23 3.3 Giải pháp thực hiện 23 3.4. Một số kiến nghị đề xuất 24 3.4.1 Đối với BHXH VN 24 3.4.2 Đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương: 25 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH I. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của BHXH Hà Tĩnh Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được hình thành theo một hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương. Ở cấp trung ương là BHXH Việt Nam, sau đó về các tỉnh là BHXH tỉnh rồi BHXH các quận, huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 14aQĐ/TC, ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-08-1995. Ngày đầu mới thành lập BHXH hà tĩnh có 4 phòng nghiệp vụ và 10 phòng BHXH huyện thị trực thuộc với số cán bộ, công chức bàn giao từ ngành LĐTBXH, Liên đoàn lao động là 70 người, đơn vị nhận thêm 13 người. Tổng số có 83 người, trong đó có 29 người làm việc tại văn phòng, 54 người làm việc tại BHXH 10 huyện, thị xã. Trình độ chuyên môn: đại học 20 người chiếm 24% , trung cấp 58 người chiếm 69%, đảng viên 39 người chiếm 46%. Đến nay, toàn ngành có 222 người, với 10 phòng nghiệp vụ và 12 BHXH huyện, thị xã trực thuộc. Trong đó số có trình độ đại học, cao đẳng : 134 người chiếm 60%, trình độ trung cấp : 78 người chiếm tỷ lệ 35%, số còn lại là bộ đội chuyển ngành và nhân viên phục vụ 5%. Số cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên 126 người chiếm 56%; số cán bộ, công chức, viên chức nữ 109 người chiếm tỷ lệ 49%. Trong những ngày đầu thành lập, cơ quan gặp rất nhiều khó khăn: trụ sở làm việc từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều tạm bợ, phải thuê, mượn nhiều nơi. Nhiệm vụ chuyên môn lại hoàn toàn mới mẻ trong cơ chế quản lý mới. Song đội ngũ cán bộ quản lý thuộc Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh và Bảo Hiểm Xã Hội các huyện, thị xã đã có kế hoạch sắp xếp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề xuất Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, chính quyền địa phương các dự án xây dựng trụ sở. Đến nay, các huyện, thị xã và BHXH tỉnh đều đã có trụ sở làm việc khang trang, các trang thiết bị tại phòng làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu hiện nay. Thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính Phủ và Nghị định số 100/2002/NĐ-CP, ngày 06/12/2002 của Chính Phủ, BHXH Hà Tĩnh đã tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới từ BHYT Hà Tĩnh chuyển sang. Yêu cầu đặt ra là phải làm sao tạo được sự đoàn kết, nhận thức cao cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của 2 ngành BHXH, BHYT để toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn. Mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng và nổ lực của toàn thể cán bộ, BHXH Tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bố trí đầy đủ công việc cho công chức , viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và năng lực của từng người, cán bộ quản lý được bổ nhiệm chức vụ kịp thời. Đặc biệt trong năm 2007 vừa qua, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng với phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đặc biệt đối với ngành BHXH là năm đầu tiên triển khai thực hiện luật BHXH, là năm BHXH Hà Tĩnh vinh dự được Tổng Giám đốc BHXHVN chọn thí điểm thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông để từ đó nhân rộng trong toàn bộ hệ thống, tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH Hà Tĩnh đã nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch BHXHVN giao và được Chủ Tịch Nước trao tặng Huân Chương Lao Động hạng ba. Với mục đích bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi họ gặp những biến cố, khó khăn như ốm đau, bệnh tật, tai nạn, bệnh nghề nghiệp...BHXH Hà Tĩnh đã góp phần tích cực thực hiện công bằng xã hội, ổn định tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, cùng nhân dân Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 1.2.1 Chức năng: BHXH tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc, nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH VN, có chức năng giúp Tổng giám đốc quản lý quỹ BHXH và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ UBND tỉnh Hà Tĩnh và sự quản lý Nhà nước về BHXH và của các ngành chức năng trong tỉnh. BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở chính đặt tại số nhà 5 đường Trần Phú, có con dấu và tài khoản riêng. 1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn: BHXH tỉnh Hà Tĩnh có các nhiệm vụ và quyền hạn: - Xây dựng chương trình, kế hoạch của năm trình lên Tổng giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. - Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ BHXH, cấp các loại hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; cấp các loại sổ, thẻ BHXH, BHYT. - Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện - Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH; - Tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ các đối tượng BHXH, BHYT; - Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ BHXH theo quy định; - Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh cho người có sổ, thẻ BHXH, BHYT chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với BHXH cấp huyện; - Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng đúng theo quy định; - Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chế độ kế toán; thống kê theo đúng quy định của Nhà Nước, của BHXH VN và hướng dẫn BHXH cấp huyện thực hiện; - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi BHXH đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ BHXH; - Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức cá nhân theo thẩm quyền; - Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ BHXH trên địa bàn tỉnh; - Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ BHXH; - Tổ chức ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH tỉnh Hà Tĩnh; - Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc BHXH tỉnh theo phân cấp của BHXH VN; - Thực hiện chế độ báo cáo với BHXH VN và UBND tỉnh theo quy định. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hà Tĩnh BHXH tỉnh do giám đốc BHXH tỉnh quản lý, và điều hành theo chế độ thủ trưởng. - Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn diện và quản lý mọi hoạt động BHXH tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh theo quyết định số 149/BHXH/TCCB ngày 3/10/1995 của BHXH Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thống tổ chức BHXH địa phương. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổng giám đốc về những nhiệm vụ giao cho BHXH Hà Tĩnh. - Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc. Phó giám đốc được giám đốc phân công chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc, phó giám đốc thay mặt giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật Nhà nước giải quyết các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công. Phó giám đốc trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và giải quyết các vấn đề được bàn thống nhất trong tập thể lãnh đạo. Những vấn đề mới phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách, phó giám đốc cần xin ý kiến của giám đốc để giải quyết. - BHXH Hà Tĩnh có 10 phòng nghiệp vụ, các trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao, về hoạt động của phòng và quản lý cán bộ thuộc phòng. Giúp việc cho trưởng phòng có phó trưởng phòng. Phó trưởng phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được trưởng phòng hoặc thủ trưởng cơ quan phân công. Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đã được thủ trưởng cơ quan giao, có trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng khác để giải quyết các công việc liên quan đến phòng. Những việc vượt quá thẩm quyền quy định thì phải báo cáo giám đốc để xem xét giải quyết, duy trì chế độ báo đúng quy định. - BHXH Hà Tĩnh có 12 đơn vị BHXH huyện thị xã trực thuộc, có chức năng giúp cho giám đốc BHXH tỉnh quản lý quỹ BHXH và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH trên địa bàn huyện. BHXH các huyện, thị xã chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của BHXH tỉnh, chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của UBND huyện. BHXH các huyện, thị xã các huyện, thị xã cũng gồm có ban giám đốc và các bộ phận chức năng, có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại huyện, có con dấu và tài khoản riêng. BHXH huyện có nhiệm vụ tổ chức thu BHXH của người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện. Tổ chức chi trả trợ cấp BHXH cho từng người hưởng BHXH trên địa bàn huyện theo phân cấp của Tổng giám đốc BHXH VN và giám đốc BHXH tỉnh. Quản lý công chức, viên chức, quản lý tài chính thuộc BHXH huyện theo phân cấp. Ta có sơ đồ cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Hà Tĩnh như sau: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BHXH HÀ TĨNH  II. Tình hình hoạt động của BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua 2.1.Thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 2.1.1 Những thuận lợi - Ngay sau khi có Quyết định thành lập của Tổng Giám Đốc BHXHVN, Hà Tĩnh là một trong những địa phương sớm hoàn thành công tác giao nhận nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và triển khai chức năng nhiệm vụ ở cấp tỉnh và 10 huyện, thị. Kể từ đó đến nay ngành thường xuyên nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của BHXHVN, sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ , chính quyền các cấp, đồng thời có sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp có liên quan, có sự đồng tình cao của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT. - Cơ sở vật chất của ngành luôn được BHXHVN, cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện để đầu tư, xây dựng. Hiện nay ngành đã có cơ sở vật chất khang trang, lịch sự, đảm bảo cho các hoạt động được tốt. - Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã triển khai và tổ chức sơ kết chỉ thị 15CT/TW, ngày 16/05/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà Nước thực hiện các chế độ BHXH. Hàng năm, cấp uỷ chính quyền có sơ kết đánh giá thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý nên giúp cho BHXH ngày càng thực hiện tốt hơn các chính sách BHXH. - Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 21/01/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ ra đời, ngành BHXH được bổ sung về lực lượng, chức năng nhiệm vụ, các chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết đồng nhất. - BHXH Hà Tĩnh là đơn vị được Tổng Giám Đốc BHXHVN chọn giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông từ đó luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên về mọi mặt của Tổng Giám Đốc và Ban chỉ đạo cảo cách hành chính BHXHVN. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH Hà Tĩnh đã giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH,BHYT kịp thời, chính xác, do đó đã tạo được mối quan hệ tin cậy giữa cơ quan BHXH và người tham gia, người thụ hưởng chính sách BHXH,BHYT trên địa bàn. - BHXH Hà Tĩnh đã ứng dụng đồng bộ các chương trình phần mềm quản lý của BHXHVN như chương trình cấp thẻ BHYT, chương trình BHXH NET, chương trình xét duyệt chế độ. Bên cạnh đó BHXH Hà Tĩnh tiếp tục nâng cấp chương trình Quản lý Quỹ BHXH, chương trình quản lý sổ BHXH góp phần hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. - Luật BHXH có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến người sử dụng lao động và người lao động do đó các đơn vị sử dụng lao động đã nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT làm cơ sở và điều kiện thuận lợi cho ngành thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động. 2.1.2 Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi mà BHXH Hà Tĩnh có được trong quá trình hoạt động thì BHXH Hà Tĩnh cũng gặp phải không ít khó khăn: - Hà Tĩnh là một địa phương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng có tới 4 huyện và 1 thi xã miền núi, địa bàn đi lại còn khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ. Chính những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến công tác thu- chi của ngành. - Mặc dù các cấp chính quyền tham gia tích cực song chưa có sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ (chẳng hạn như chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra lao động hay Cục Thuế, phòng tài chính với cơ quan BHXH ở địa phương trong việc phát hiện các doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, số lao động làm việc trong các đơn vị,...) khiến công tác thu chi, thực hiện các chính sách BHXH nhiều khi còn gặp khó khăn. - Do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức tuân thủ chưa cao nên một số chủ sử dụng lao động cố tình trốn tránh việc đăng ký tham gia BHXH cho người lao động. - Nhận thức của người dân về BHXH đặc biệt là BHYT tự nguyện còn nhiều hạn chế nên chưa thấy hết được ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của việc tham gia BHXH, BHYT nên việc mở rộng đối tượng của ngành còn khó khăn. - Việc chuyển giao BHYT về BHXH là một thuận lợi cho ngành nhưng các văn bản pháp quy về thực hiện các chế độ chính sách lại chậm được sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay đã gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở. - Một số quy định về BHXH trong các văn bản pháp luật còn chưa cụ thể, rõ ràng, các bước triển khai có quá nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, thêm vào đó trong quá trình thực hiện lại thường xuyên thay đổi (đặc biệt trong lĩnh vực BHYT tự nguyện) khiến cho công tác triển khai và thực hiện các chế độ BHXH gặp không ít khó khăn. - Năm 2007 vừa qua BHXH Hà Tĩnh là đơn vị được chọn là mô hình điểm trong thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” , chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện nên phải vừa triển khai vừa hoàn thiện. - Năm 2007 cũng là năm đầu tiên thực hiện luật BHXH, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật chậm được ban hành gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ cho đối tượng. 2.2 Những kết quả đạt được: 2.2.1 Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc: Công tác thu BHXH có tầm quan trọng đặc biệt, nó phản ánh trách nhiệm của các bên tham gia BHXH giữa chủ sử dụng lao động, người lao động và cơ quan BHXH. Công tác thu BHXH được bàn giao từ Liên đoàn Lao động và cục thuế Hà Tĩnh, BHXH Hà Tĩnh thực hiện thu đúng theo quy định tại điều lệ BHXH và BHYT (từ đóng góp của người lao động và chủ sử dụng lao động). Việc thu nộp BHXH đã làm thay đổi quan niệm của một bộ phận lớn người lao động, từ trước không phải trích tiền lương, tiền công của cá nhân đóng góp vào quỹ, chính sự đóng góp này đã tạo cho người lao động, chủ sử dụng lao động thấy rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với chính sách BHXH, BHYT. Qua 12 năm thực hiện nhiệm vụ, số đối tượng tham gia ngày càng tăng rõ rệt, số tiền thu được nộp về quỹ BHXH ngày càng nhiều. Người lao động được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh kịp thời, đầy đủ. Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch thu năm 2007, ngay từ quý đầu năm BHXH Hà tĩnh đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp các ban ngành chức năng đưa ra biện pháp tối ưu nhằm thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó BHXH Hà Tĩnh đã thực hiện thành công Chương Trình quản lý Quỹ BHXH nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi trong công việc nghiệp vụ. Đến ngày 31/12/2007, thu được 234,6 tỷ đồng đạt 103,8% kế hoạch năm, tăng 20% so với năm 2006. 2.2.2 Công tác BHYT tự nguyện: Được sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và đặc biệt sau khi có Thông tư liên tịch số 77/TTLT-BYT-BTC, ngày 07/8/2003 của Liên bộ tài chính- y tế và công văn hướng dẫn số 3631/BHXH-TN, ngày 31/10/2003 của BHXH VN, BHYT học sinh đã được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có văn bản chỉ đạo công tác BHYT học đường, BHXH Hà Tĩnh đã ký các văn bản liên ngành với sở Giáo dục- đào tạo, tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện học sin, hộ gia đình, hội đoàn thể. Công tác tuyên truyền được chú trọng, đài phát thanh truyền hình, trung tâm truyền thông sức khoẻ của Sở Y tế đã xây dựng phóng sự về BHYT học sinh.Cơ quan BHXH đã phát hành các tờ rơi, thông báo đến tận các trường học, đơn vị sử dụng lao động. Năm học 2003-2004 có 353 trường với 51.448 em tham gia, tổng thu 1,37 tỷ đồng đạt 123,59 % so với kế hoạch năm (kế hoạch 1,111tỷ đồng ) và đạt 157 % so với kế hoạch năm trước, Năm học 2004-2005, toàn tỉnh có 66.061 em tham gia với tổng số tiền thu được 1,742 tỷ đồng. Đối với BHYT tự nguyện hộ gia đình, hội đoàn thể, thân nhân người lao động:năm 2005 là năm đầu tiên triển khai và toàn tỉnh đã có 4.012 người tham gia, với tổng só tiền thu được 0,24 tỷ đồng. Năm 2007 BHXH đã đạt và vượt mức kế hoạch thu BHYT tự nguyện, thu được 7,2 tỷ đồng. Trong đó, BHYT học sinh, sinh viên : 100,701 em tham gia đạt 118,32 % kế hoạch năm, có 467/577 trường tham gia, đạt 80,9 % tổng số trường toàn tỉnh; Hộ gia đình và cán bộ, dân số kế hoạch gia đình các xã, phường , thị trấn: 2.699 người đạt 248,70 % kế hoạch được giao. 2.2.3 Công tác kế hoạch tài chính và chi trả các chế độ BHXH : - Công tác chi trả các chế độ BHXH : Sau khi tiếp nhận chi trả lương hưu và trợ cấp từ Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh chuyển sang, BHXH Hà Tĩnh đề ra mục tiêu chi trả: “đúng kỳ, đủ số, tận tay và an toàn”. Để thực hiện tốt được điều đó trong công tác chi trả phải cải tiến từ việc quản lý đối tượng đến tổ chức chi trả. Trước đây việc lập danh sách hàng tháng do ban chi trả xã lập, huyện duyệt và tỉnh cấp tiền. Nhưng trong những năm qua BHXH tỉnh đã lập danh sách trên cơ sở hồ sơ đang quản lý và có sự phối hợp đồng bộ giữa BHXH huyện, thị xã, phòng chế độ chính sách, Kế hoạch tài chính, Công nghệ thông tin nên giữa danh sách nguồn chi trả luôn khớp đúng. Việc tổ chức chi trả được áp dụng bằng hai hình thức : trực tiếp và gián tiếp thông qua đại lý. Trong đó chi trả trực tiếp 60 % số tiền chi trả hàng tháng với 34 % số xã trong toàn tỉnh. Từ 56.012 người hưởng chế độ thường xuyên từ ngành Lao động- thương binh và xã hội nay BHXH Hà Tĩnh đang quản lý hơn 61.984 đối tượng. Tổng số tiền đã chi trả: 827,3 triệu đồng. Tăng 39 % so với năm 2006. Với lượng tiền chi trả lớn nhưng toàn ngành đã khắc phục khó khăn đảm bảo thực hiện chi trả kịp thời, chính xác và an toàn tiền mặt. - Công tác Kế hoạch tài chính: Trong công tác quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm, BHXH tỉnh luôn thực hiện tốt quy chế tài chính và c