Đề tài Ứng dụng tin học vào phân tích, thẩm định dự án đầu tư

Ngày nay, Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Chiếc máy tính điện tử đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở các văn phòng mà còn ở cả gia đình. Nói đến Công nghệ thông tin phải nói đến những ứng dụng thực tiễn, những tiện ích do nó mang lại cho đời sống con người, từ những ứng dụng hỗ trợ khoa học đến những ứng dụng quản lý. Trong đó ứng dụng quản lý xem như là một tiềm năng lâu dài. Cho đến nay hầu hết các công ty trên thế giới đều ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý kinh tế và kinh doanh bằng cách sử dụng các phần mềm quản lý. Việt Nam đang trên đà phát triển hoạt động kinh tế diễn ra sôi động và rất phức tạp, trong đó hoạt động đầu tư đang diễn ra mạnh dưới rất nhiều hình thức và lĩnh vực. Đối với đất nước như Việt Nam hoạt động đầu tư là hoạt động quan trọng thúc đẩy sự phát triển cuả nền kinh tế trong điều kiện đầu tư có hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đòi hỏi trong quá trình đầu tư và từ kiến thức thu thập trong suốt bốn năm được đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em nhận thấy việc thẩm định dự án đầu tư là một công việc quan trọng và rất khó khăn nếu phân tích dự án bằng thủ công. Với công việc này chương trình máy tính hoàn toàn có thể hỗ trợ để tăng hiệu quả xử lý công việc. Do vậy em đã chọn và hoàn thành đề tài “Ứng dụng tin học vào phân tích, thẩm định dự án đầu tư” Kết cấu và nội dung chủ yếu của luận văn bao gồm: Tên đề tài “Ứng dụng tin học vào phân tích, thẩm định dự án đầu tư” Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục luận văn còn có. Chương1: Sự cần thiết phải tin học hoá hệ thống đánh giá, thẩm định dự án đầu tư. Chương này trình bày tổng quan về cơ sở thực tập (Công ty Tin học Xây dựng-Bộ Xây dựng), chức năng, nhiệm vụ của cơ sở thực tập, thực trạng áp dụng tin học trong thẩm định dự án, sự cần thiết của đề tài, mục tiêu của đề tài, các phương pháp sử dụng để nghiên cứu đề tài. Chương2: Cơ sở lý luận và Phương pháp luận cơ bản. Chương này trình bày chọn lọc các vấn đề cơ sở lý luận của thẩm định dự án đầu tư, tổng quan về quá trình phát triển hệ thống thông tin và công cụ thực hiện đề tài. Chương 3: Phân tích, Thiết kế và xây dựng chương trình.

doc135 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/07/2013 | Lượt xem: 3220 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng tin học vào phân tích, thẩm định dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan