Đề tài Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em và trung tâm thông tin

Công cuộc đổi mới của Việt nam trong 18 năm qua đã khẳng định đường lối đúnfgg đắn của Đảng, đem lại những thành tựu lớn lao trong tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, an ninh xã hội. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục phát huy những thành tựu đó, Việt nam cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong các lĩnh vực Kinh tế và xã hội. Trong đó, vấn đề dân số là một mắt xích quan trọng đối với vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt nam hiện nay. Để có được dân số ổn định, phù hợp với quá trình phát triển Kinh tê xã hội thì phải có những chiến lược quốc gia đúng đắn, kịp thời và hiệu quả. Do đó, tìm hiểu và phân tích các vấn đề dân số là hết sức quan trọng và cần thiết. Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học KTQD, Dân số là một vấn đề mà em rất quan tâm và muốn đi sâu tìm hiểu hơn nữa. Do đó, em đã thực tập tại Trung tâm Thông tin thuộc Uỷ ban Quốc gia Dân số, Gia đình và Trẻ em, nhằm có thêm những kiến thức thực tế phục vụ cho chuyên đề thực tập của mình. Trong thời gian thực tập tại đây, em đã thu được một số thông tin về nơi thực tập. Đó là bước khởi đầu cho quá trình thực tập của em trong năm học thứ tư này. Do thời gian thực tập chưa nhiều, những thông tin mà em thu được chưa được hoàn chỉnh và đầy đủ. Nếu có gì thiếu sót mong Thầy và Quý cơ quan thông cảm.

doc20 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em và trung tâm thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan