Đề tài Vai trò của hội phụ nữ với công tác xóa đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nghèo đói là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Nó không chỉ là mối quan tâm của mỗi quốc gia,mỗi dân tộc, mà còn là vấn đề bức xúc, nan giải đã và đang thách thức toàn nhân loại.Nghèo đói gây ra bất ổn định chính trị,bất ổn định về xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế_xã hội của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng. Việt Nam hiện nay đang bước vào thời kì toàn cầu hoá, hội nhập với nền kinh tế thế giới,tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.Cùng với sự phát triển này, trong xã hội có sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc,một bộ phận dân cư đông đảo vẫn đang phải sống trong nghèo đói khổ cực. Bởi vậy Đảng đã xác định rõ: ”Xoá đói giảm nghèo là một trong những chương trình phát triển kinh tế, xã hội vừa cấp bách trước mắt,vừa cơ bản lâu dài”. Hoà chung nhiệm vụ đó của đất nước,xã Đông Nguyên, huyện Từ Sơn,Thuộc tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực thực hiện chương trình xoá đói,giảm nghèo,bước đầu đã thu được những kết quả rất tốt.Trong đó Hội phụ nữ xã Đồng Nguyên có vai trò quan trọng. Kết cấu của bài báo gồm:2 phần Phần một: Giới thiệu tổng quan về địa bàn xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phần hai: Vai trò của Hội phụ nữ với công tác xoá đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn,tỉnh Bắc Ninh.

doc20 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của hội phụ nữ với công tác xóa đói, giảm nghèo ở xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên