Đề tài Vốn lưu động và các biên pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Phúc Tiến

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vốn của doanh nghiệp là một trong những điều quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, bên cạnh nguồn nhân lực, các phát minh sáng chế, kinh nghiệm, kỹ thuật quản lý ., . Trong hoạt động thương mại nói chung và trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng, vốn còn là một công cụ hiệu quả nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này được ông cha ta đúc kết trong câu ngạn ngữ “buôn tài không bằng dài vốn” của ông cha ta. Đối với doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, khoảng 75%-975%. Đây là bộ phận vốn sinh ra doanh thu của doanh thương mại và nó quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Do sự quan trọng của việc sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Phúc Tiến, em đã chọn đề tài về vốn lưu động với nội dung: “ Vốn lưu động và các biên pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Phúc Tiến” Đề tài này chỉ giới hạn trong việc phân tích về việc sử dụng vốn lưu động tại 1 công ty TNHH chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu, quy mô vốn lưu động nhỏ, mới chỉ bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2001.

doc58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vốn lưu động và các biên pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Phúc Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan