Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản đến và đi của khoa tin học kinh tế

Một nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý là quản lý dữ liệu , tức là những số liệu và tài liệu thu thập được . Dữ liệu được coi là nguyên liệu để chế biến thành thông tin dưới dạng tiện dùng và có ích cho viẹec ban hành các quyết định . Ngày nay ngân hàng dữ liệu hệ cơ sở dữ liệu dựa trên máy tính điên tử là phương tiện chủ yếu để quản lý dữ liệu một cách thành công .Mối quan tâm hàng đầu của những cán bộ thiết kế hệ thống thông tin quản lý là thiết kế các ngân hàng dữ liệu nhằm lưu trữ và quản lý tập trung dữ liệu trên các phương tiện nhớ của máy tính điện tử để phục vụ cho nhiều người dùng và nhiều mục đích quản lý.Hệ thống thông tin quản lý thể hiên cách tiếp cận của nhà quản lý tới những hệ thống thông tin quản lý và những ứng dụng của nó trong các tổ chức kinh tế xã hội , đặc biệt cho các tổ chức doanh nghiệp. Các nhà quản lý hiện đại càng ngày càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xác định những yêu cầu hệ thông thông tin và trách nhiệm trong việc phân tích, thiết kế và cài đặt những hệ thống thông tin sao cho chúng trợ giúp tốt nhất những yêu cầu thông tin của nhà quản lý .

doc35 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản đến và đi của khoa tin học kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan