Đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng Sông Đà

Chiến lược kinh doanh là tiến trình xác định các hành động và phân bổ nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường . Bài báo cáo này sẽ đề xuất một số chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty Sông Đà theo mục tiêu hoạt động từ 2010- 2015 ,trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh , vận dụng 2 mô hình phân tích chiến lược là BCG và SWOT cùng với kết quả đánh giá khái quát thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà trong thời gian qua.

pdf5 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 264 ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ BUSINESS STRATEGY PROPOSAL FOR SONG DA CORPORATION SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp 05kx1, Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa GVHD: ThS. Phạm Anh Đức Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa TÓM TẮT Chiến lược kinh doanh là tiến trình xác định các hành động và phân bổ nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường . Bài báo cáo này sẽ đề xuất một số chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty Sông Đà theo mục tiêu hoạt động từ 2010- 2015 ,trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh , vận dụng 2 mô hình phân tích chiến lược là BCG và SWOT cùng với kết quả đánh giá khái quát thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà trong thời gian qua. ABSTRACT Business strategy is a process which establish actions and allocate necessary resources to implement long-term aim and strengthen the competitive position of enterprises in the business. This report will propose a business strategy of the Song Da Corporation to operation objectives from 2010 - 2015, base on analysing business environment, apply two strategy analysis models is the BCG & SWOT, with the assessment the status of the business strategy of the Song Da Corporation in the recent past. 1. Đặt vấn đề Chiến lược là cách các doanh nghiệp đưa ra để được mục đích của mình. Chiến lược kinh doanh nhằm triệt để tận dụng các cơ hội kinh doanh và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ, từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đề ra một chiến lược đúng đắn tức là doanh nghiệp đã có một ngôi sao bắc đẩu trên con đường kinh doanh của mình. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trải qua trên dưới 50 năm xây dựng và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước, Tổng công ty Sông Đà đã đảm nhận làm Tổng thầu và tham gia thi công xây lắp hầu hết các công trình, dự án trọng điểm của đất nước.Vì thế chiến lược kinh doanh xây dựng cho Tổng Công Ty không đơn thuần chỉ là đề ra chương trình sản xuất kinh doanh mà còn củng cố thêm nữa thương hiệu Sông Đà , một trong những thương hiệu xây dựng hàng đầu của cả nước. 1 : Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh. Việc xây dựng chiến lược đòi hỏi phải có kết hợp hài hòa và giữa các yếu tố: các cơ hội bên ngoài, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, những kỳ vọng xã hội của Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 265 doanh nghiệp, giá trị cá nhân nhà quản trị. Trên cơ sở đó , quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh xây dựng cho Tổng Công Ty Sông Đà đi theo quy trình : 2. Phân tích đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty trong thời gian qua ( 2005 – 2009 ) Qua tìm hiểu quá trình hoạch định công ty đi theo chiều hướng : 2 :Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng Công Ty. Về phân tích môi trường kinh doanh Tổng Công Ty thường đi vào nghiên cứu phân tích các yếu tố : Môi trường nền kinh tế, môi trường ngành và môi trường nội bộ Tổng Công Ty. Về xác định mục tiêu căn cứ vào tình hình giai đoạn trước , năng lực hiện tại và định hướng trong những năm tới. Qua đó Tổng Công Ty đã đưa ra các giải pháp về đầu tư phát triển; về con người; về tài chính ; về tổ chức sản xuất. 3. Kết quả đạt được và tồn tại. Chiến lược Tổng Công Ty đặt ra đã quan tâm đến các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh kinh tế, xác định được các yếu tố định lượng về mục tiêu sản xuất và tăng cường yếu tố cạnh tranh qua việc đổi mới cơ sở vật chất. Tuy nhiên , còn thiếu quan tâm phân tích đến các yếu tố ngoài môi trường kinh tế như chính trị , tự nhiên , công nghệ . Ngoài ra , các giải pháp đưa ra chỉ dựa trên cơ sở phản ứng với môi trường mà chưa có lý luận khoa học. 4. Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Tổng công Ty trong thời gian tới ( 2010 – 2015). 4.1. Xác định mục tiêu Đảm bảo mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm. Đấu thầu thành công các dự án mới theo kế hoạch. Giữ vững sự phát triển, tăng trưởng, mức tăng trưởng hàng năm từ 5-10%. trở lên , nâng tổng giá trị SXKD lên khoảng 43000 tỷ đồng thông qua sự phát huy thương hiệu. Hoàn thành tất cả các mục tiêu mà công ty theo đuổi. 4.2. Phân tích môi trường kinh doanh 4.2.1. Môi trường bên ngoài Môi trường vĩ mô Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 266 GDP 2009 đạt 5,32% , xu hướng tăng của lãi suất ngân hàng , sự biến động của tỷ gái hối đoái , tăng cao của giá lao động đầu vào . Môi trường chính trị ổn định, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh. Quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới . Tuy nhiên tại Việt Nam hiện tại, tình trạng công nghệ còn hết sức lạc hậu. Môi trường tự nhiên hưởng tới khả năng khai thác, tiến độ sử dụng máy, tiến độ thi công công trình. Môi trường vi mô Nhà cung cấp máy móc thiết bị của Tổng Công ty: Nga, Đức, Mỹ, Nhật... là những nhà cung cấp độc quyền máy móc thiết bị nên sức ép về giá và chất lượng . Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng Vinaconex , công ty xây dựng Lũng Lô ,Công ty xây dựng Trường Sơn ;Trong lĩnh vực cơ khí Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải, Tổng Công Ty Chế tạo và Lắp máy Việt Nam;Trong lĩnh vực vận tải Doanh nghiệp tư nhân ,Cty Dea-woo VN, Tổng Công Ty xây dựng cầu Thăng Long. Khách hàng với Tổng Công Ty Sông Đà là các bộ, các cơ quan chủ quản, địa phương được nhà nước đầu tư xây dựng công trình gây sức ép trong xu hướng hạ thấp giá giao thầu xây dựng công trình và xu hướng chiếm dụng vốn kinh doanh. Đối thủ tiềm tàng là các tập đoàn xây dựng nước ngoài đã và sẽ tham gia trên thị trường xây dựng Việt Nam rất mạnh mẽ về khả năng tài chính cũng như công nghệ. 4.2.2. Môi trường bên trong Thế mạnh: phương tiện vận tải siêu trường siêu trọng, hệ thống các máy khoan sâu, khoan đá , với kinh nghiệm lâu năm , có trình độ kỹ thuật cao . Nguồn vốn mạnh; Mô hình tổ chức trực tuyến chức năng, đảm bảo được quyền lực của người lãnh đạo. 4.3. Một số công cụ hoạch định chiến lược 4.3.1. Ma trận BCG 3 : Vận dụng ma trận BCG phân tích chiến lược Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 267 4.3.2. Ma trận SWOT đổi với sản phẩm xây lắp 4 : Vận dụng ma trận SWOT liệt kê các yếu tố điểm mạnh , điểm yêu, thời cơ, thách thức 5 : Vận dụng ma trận SWOT kết hợp các yếu tố Qua phân tích bảng trên thì đối với sản phẩm xây lắp hiện nay Công ty nên tập trung chủ yếu vào chiến lược S/O. 4.4. Đề xuất chiến lược kinh doanh Tổng Công Ty Sông Đà tới 2015. Chiến lược thị trường và sản phẩm. Không chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường xây lắp và còn vươn ra chiếm lĩnh các thị trường khác như: vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu... Chiến lược tài chính Phát triển công tác huy động vốn cổ phần , đảm bảo mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triên, tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức nước ngoài. Chiến lược đấu thầu Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo hướng ưu thế giá , ưu thế về công nghệ , ưu thế về tài chính hay ưu thế về thương hiệu sẵn có . Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 268 Chiến lược con người Con người luôn nằm ở luôn là chìa khóa cho mọi cánh cửa phát triển.Vì thế chiến lược về con người không chỉ dừng lại ở đào tạo chuyên môn mà còn mà còn phải có đạo đức trong kinh doanh và tuyệt đối trung thành với Tổng Công Ty. Để thực hiện được các chiến lược đó yêu cầu Tổng Công Ty phải tổ chức tốt việc nghen cứu thì trường , thực hiện tốt vấn đề đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực. 5. Kết luận Bài báo cáo đã dựa trên những mô hình phân tích khoa học ,căn cứ vào những tồn tại của thực trạng hoạch định chiến lược của Tổng Công Ty thời gian qua để đưa ra chiến lược kinh doanh cho Tổng Công Ty Sông Đà giai đoạn 2010 – 2015. Chiến lược đã xây dựng các bước hành động, dự đoán trước cơ hội và rủi ro có thể gặp phải và phương hướng giải quyết. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Định hướng và mục tiêu phát triển 5 năm (2010- 2015) của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà . [2] Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà . [3] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm văn Nam (1998), Chiến lược và chính sách kinh doanh , Nhà xuất bản thống kê, TP Hồ Chí Minh. [4] Fred R.David (2003), Khái luận về quản trị chiến lược , Nhà xuất bản thống kê, TP Hồ Chí Minh.
Luận văn liên quan