Điều khiển Web

(Bản scan) Giống đối tượng, điều khiển Weg gồm các phương thức, thuộc tính và sự kiện Chúng ta có thể thiết lập thuộc tính và gọi phương thức của điều khiển Weg khi chúng được nhúng vào trong trang Web. Mã phía server được viết cho các điều khiển Web tương ứng các sự kiện mà chúng xuất hiện phía client

pdf27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều khiển Web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên