Đồ án Công nghệ OFDM và các ứng dụng trong thông tin vô tuyến

Trong cuộc sống hàng ngày hiện nay, thông tin liên lạc đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu được. Chúng quyết định nhiều mặt hoạt động xã hội, giúp con người nhanh chóng nắm bắt các giá trị văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú. Bằng những bước phát triển thần kỳ, các thành tựu công nghệ Điện Tử - Tin Học – Viễn Thông làm thay đổi cuộc sống con người từng giờ từng phút, tạo ra một trào lưu “Điện Tử - Tin Học – Viễn Thông” trong mọi lĩnh vực ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Các dịch vụ viễn thông phát triển hết sức nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu to lớn cho hệ thống truyền dẫn thông tin. Các công nghệ truyền dẫn vô tuyến lần lược ra đời như FDMA, TDMA . nhằm đáp ứng được nhu cầu về tốc độ và chất lượng truyền. Mặc dù các yêu cầu cho các dịch vụ này rất cao song vẫn yêu cầu các giải pháp thích hợp để thực hiện cho từng thế hệ. Kỹ thuật OFDM lần đầu tiên được giới thiệu năm 1966. Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây, kỹ thuật OFDM mới được ứng dụng trong thực tế nhờ có những tiến bộ trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số và kỹ thuật vi sử lý. OFDM là kỹ thuật điều chế phân chia dải tần cho phép thành rất nhiều dải tần con với các sóng mang khác nhau, mỗi sóng mang này được điều chế để truyền một dòng dữ liệu tốc độ thấp. Tập hợp của các dòng dữ liệu tốc độ thấp này chính là dòng tốc độ cao cần truyền tải. Các sóng mang trong kỹ thuật điều chế đa sóng mang là họ sóng mang trực giao, điều này cho phép chồng phổ giữa các sóng mang. Do đó sử dụng dải thông một cách hiệu quả, ngoài ra họ sóng mang trực giao còn mang lại nhiều lợi ích khác mà các kỹ thuật khác không có. Phương pháp này được gọi chung là ghép kênh theo tần số trực giao OFDM. Trong nội dung đồ án tốt nghiệp em xin giới thiệu tổng quát về công nghệ OFDM và các ứng dụng trong thông tin vô tuyến. Đồ án gồm các nội dung chính sau:  Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật OFDM  Chương 2: Ảnh hưởng của kênh vô tuyến đến truyền dẫn tín hiệu.  Chương 3: Các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống OFDM  Chương 4: Ứng dụng công nghệ OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB_T

doc81 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Công nghệ OFDM và các ứng dụng trong thông tin vô tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KĨ THUẬT OFDM 1 1.1. Giới thiệu chương 1 1.2. Khái niệm OFDM 3 1.3. Nguyên lý cơ bản của OFDM 3 1.4. Tính trực giao của tín hiệu OFDM 5 1.5. Sử dụng biến đổi IFFT để tạo sóng mang con(subcarrier) 8 1.6. ISI, ICI trong hệ thống OFDM 11 1.7. Các ảnh hưởng tới chỉ tiêu kỹ thuật OFDM 15 1.7.1. Ảnh hưởng của bộ lọc băng thông 15 1.7.2. Ảnh hưởng của nhiễu tạp âm trắng AWGN (Additive White Gaussian Noise) đến OFDM 16 1.7.3. Ảnh hưởng của méo tới OFDM 17 1.7.4. Ảnh hưởng của lỗi đồng bộ thời gian 19 1.7.5. Ảnh hưởng của lỗi đồng bộ tần số 20 1.8. Ưu điểm của hệ thống OFDM. 22 1.9. Các hạn chế khi sử dụng hệ thống OFDM 23 1.10. Kết luận 23 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA KÊNH VÔ TUYẾN ĐẾN TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU 25 2.1. Giới thiệu chương 25 2.2. Tổng quan về kênh vô tuyến di động (mobile radio channel) 25 2.3. Suy hao đường truyền (pass loss and attenuation) 25 2.4. Fading chậm(slow fading) và fading nhanh(past fading) 27 2.5. Fading lựa chọn tần số và fading phẳng 28 2.6. Thông số tán xạ thời gian(time dispertin parameter) 31 2.7. Phổ Doppler (Doppler spectrum) 32 2.8. Trải phổ doppler và thời gian kết hợp (Doppler spread and coherence time) 35 2.9. Kết luận 37 CHƯƠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ KĨ THUẬT TRONG HỆ THỐNG OFDM 38 3.1. Giới thiệu chương 38 3.2. Tổng quan về đồng bộ trong hệ thống OFDM 39 3.2.1. Nhận biết khung 40 3.2.2. Ước lượng khoảng dịch tần số 41 3.2.2.1. Ước lượng phần thập phân 42 3.2.2.2. Ước lượng phần nguyên 43 3.3. Các vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM 44 3.3.1. Đồng bộ tần số trong hệ thống OFDM 45 3.3.1.1. Đồng bộ tần số lấy mẫu 45 3.3.1.2. Đồng bộ tần số sóng mang 45 3.3.2. Đồng bộ ký tự trong hệ thống OFDM 46 3.3.2.1. Đồng bộ ký tự dựa trên ký hiệu pilot 47 3.3.2.2. Đồng bộ ký tự dựa vào CP 49 3.3.2.3. Đồng bộ khung ký tự dựa trên mã đồng bộ khung (FSC : Frame synchronization Code) 49 3.3.3. Ảnh hưởng của sai lỗi đồng bộ đến chỉ tiêu chất lượng của hệ thống OFDM 51 3.4. Tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình (PAPR) 52 3.5. Kết luận 53 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG OFDM TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T 55 4.1. Giới thiệu chương 55 4.2. Tổng quan về DVB_T 56 4.3. Tính trực giao của các sóng mang OFDM trong DVB_T 59 4.4. Biến đổi IFFT và điều chế tín hiệu trong DVB-T 60 4.5. Lựa chọn điều chế cơ sở 60 4.6. Số lượng, vị trí và nhiệm vụ của các sóng mang 62 4.7. Chèn khoảng thời gian bảo vệ 64 4.8. Tổng vận tốc dòng dữ liệu của máy phát số DVB-T 66 4.9. Kết luận 67 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt  ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao không đối xứng  AM Amplitude Modulation Điều biên  AMPS Advaced Mobile Phone System Hệ thống điện thoại tiên tiến  APR Access Point Repeater Bộ lặp điểm truy nhập  ASK Amplitude Shift Keying Khóa dịch biên  AWGN Additive White Gaussian Noise Nhiễu tạp âm trắng  BER Bit Error Rate Tỷ lệ bít lỗi  Bps Bits per second Bit trên giây  BPSK Binary Phase Shift Keying Khóa dịch pha nhị phân  BS Base Station Trạm gốc  BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc  BTS Base Transmission Station Trạm phát gốc  CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã  CIR Channel Impulse Response Đáp ứng xung của kênh  CU  Đơn vị dung lượng  DAB Digital Audio Broadcasting Truyền thanh số quảng bá  DC Direct Current (0 Hz) Dòng điện một chiều  DFT Discrete Fourier Transform Phép biến đổi Fourier  IDFT Inverse Discrete Fourier Transform Phép biến đổi Fourier ngược  DRM Digital Radio Mondiale Hệ thống phát thanh số đường dài  DS-CDMA Direct Sequence Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã dãy trực tiếp  DSP Digital Signal Processing Xử lý tín hiệu số  DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Trải phổ chuỗi trực tiếp  DVB Digital Video Broadcasting Truyền hình số quảng bá  DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable Truyền hình số quảng bá cáp  DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite Truyền hình số quảng bá vệ tinh  DVB-T Digital Video Broadcasting -Terrestrial Truyền hình số quảng bá mặt đất  ETSI European Telecommunications Standards Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu  EBNR Energy per Bit to Noise Ratio Tỷ lệ năng lượng bit trên tạp âm  EDGE Enhanced Data Rate for Global Evolution Tốc độ dữ liệu cao cho sự phát triển toàn cầu  FDD Frequency Division Duplexing Song công phân chia theo tần số  FDM A Frequency Division Multiplexing Access Đa truy nhập phân chia theo tần số  FEC Forward Error Correction Sửa lỗi tiến  FFT Fast Fourier Transform Phép biến đổi Fourier nhanh  FIR Finite Impulse Response (digital filter) Bộ đáp ứng xung (lọc số)  FM Frequency Modulation Điều tần  Fs Sample Frequency Tần số lấy mẫu  FSK Frequency Shift Keying Khóa dịch tần  GI Guard Interval Chuỗi bảo vệ  GPRS Generic Packet Radio Services Dịch vụ vô tuyến gói chung  GSM Global System for Mobile communications Hệ thống thông tin di động toàn cầu  HiperLAN/2 High Performance Radio Local Area Network type 2 Mạng cục bộ máy tính không dây  HDTV High Definition Television Truyền hình phân giải cao  HLR Home Location Rigister Bộ ghi định vị thường trú  ICI Inter-Carrier Interference Nhiễu liên kênh  IDM Inter-Modulation Distortion Méo điều chế tương hỗ  IF Intermediate Frequency Trung tần  IFFT Inverse Fast Fourier Transform Thuật toán biến đổi nhanh ngược Fourier  ISI Inter-Symbol Interference Nhiễu liên mẫu tín hiệu  LOS Line Of Sight Tầm nhìn thẳng  MAC Medium Access Controller Điều khiển truy nhập môi trường  MIMO Multiple input multiple output Hệ thống đa anten phát/thu  MS Mobile Station Thiết bị đầu cuối di động  MSC Mobile Switching Centrer Trung tâm chuyển mạch di động  NMT Nordic Mobile Telephone System Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu  OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao  COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao có mã số sửa sai  PAPR Peak to Average Power Ratio Tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình  PCS Personal Communication System Hệ thống thông tin cá nhân  PCM Phase Code Modulation Điều chế xung mã  PM Phase Modulation Điều chế pha  PRS Pseudo Random Sequence Chuỗi giả ngẫu nhiên  PSK Phase Shift Keying Khóa dịch pha  QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều chế biên vuông góc  QOS Quality Of Service Chất lượng phục vụ  QPSK Quadrature Phase Shift Keying Khóa dịch pha vuông góc  SER Symbol Error Rate Tỷ lệ lỗi mẫu tín hiệu  SFN Single Frequency Network Mạng đơn tần  SIR Signal to Interference Ratio Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu  SISO Single Input Single Output Hệ thống một anten phát/thu  SNR Signal to Noise Ratio Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm  SSB Single Side Band Điều chế đơn biên  TDD Time Division Duplexing Song công phân chia theo thời gian  TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian  TRAU Transcoder Adapter Rate Unit Đơn vị thích ứng tốc độ mã phát  UMTS Universal Mobile Telecommunications System Hệ thống thông tin di động cho tất cả moi người  VLSI Very Large Scale Integration Mạch tích hợp mật độ cực lớn  VLR Visitor Location Rigister Bộ ghi định vị tạm trú  W-CDMA Wide-band Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng  WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access Khả năng tương tác toàn cầu với truy nhập vi ba  WLAN Wireless Local Area Network Mạng nội hạt không dây  DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Giá trị độ trải trễ của một số môi trường tiêu biểu 30 Bảng 4.1: Mô tả các thông số các mode làm việc trong DVB_T 57 Bảng 4.1: Tổng vận tốc dòng dữ liệu 67 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Sóng mang OFDM (N=8) 3 Hình 1.2: Đáp ứng tần số của các subcarrier 7 Hình 1.3: Bộ điều chế OFDM 9 Hình 1.4: Mô tả truyền tín hiệu đa đường tới máy thu. 11 Hình 1.5: Chèn thời khoảng bảo vệ vào tín hiệu OFDM 13 Hình 1.6: Phổ của bốn sóng mang trực giao 14 Hình 1.7: Phổ của bốn sóng mang không trực giao 15 Hình 1.8: Ảnh hưởng của bộ lọc đến chỉ tiêu kỹ thuật OFDM 16 Hình 1.9 : Ảnh hưởng của méo do 2 tín hiệu tone (gồm các hài và IDM) 18 Hình 1.10: SNR hiệu dụng của tín hiệu OFDM với lỗi lệch thời gian khi dùng khoảng bảo vệ là 40 mẫu 20 Hình 1.11: Mô tả ảnh hưởng của lỗi tần số SNR hiệu dụng của OFDM khi dùng điều chế QAM kết hợp 21 Hình 2.1: Đáp ứng xung thu khi truyền một xung RF 28 Hình 2.2: Minh hoạ fading lựa chon tần số 29 Hình 2.3: Hiệu ứng Doppler 32 Hình 2.4: Phổ công suất Doppler 34 Hình 3.1: Các quá trình đồng bộ trong OFDM 39 Hình 3.2: Pilot trong gói OFDM 48 Hìmh 3.3: Một kiểu cấu trúc khung ký tự OFDM 50 Hình 3.4: Bộ đồng bộ khung ký tự dùng FSC 51 Hình 4.1: Sơ đồ khối bộ điều chế số DVB-T 58 Hình 4.2: Sơ đồ khối phần biến đổi số sang tương tự 59 Hình 4.3: Phổ của tín hiệu OFDM với số sóng mang N=16 và phổ tín hiệu RF thực tế. 59 Hình 4.4: Biểu diễn chòm sao của điều chế QPSK, 16-QAM và 64-QAM 61 Hình 4.5: Biểu diễn chòm sao của điều chế phân cấp 16-QAM với α = 4. 61 Hình 4.6: Phân bố sóng mang của DVB-T (chưa chèn khoảng bảo vệ) 62 Hình 4.7: Phân bố các pilot của DVB-T 63 Hình 4.8. Phân bố các pilot của DVB-T trên biểu đồ chòm sao 64 Hình 4.9: Phân bố sóng mang khi chèn thêm khoảng thời gian bảo vệ 65 Hình 4.10: Các tia sóng đến trong thời khoảng bảo vệ 66 LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống hàng ngày hiện nay, thông tin liên lạc đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu được. Chúng quyết định nhiều mặt hoạt động xã hội, giúp con người nhanh chóng nắm bắt các giá trị văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật…rất đa dạng và phong phú. Bằng những bước phát triển thần kỳ, các thành tựu công nghệ Điện Tử - Tin Học – Viễn Thông làm thay đổi cuộc sống con người từng giờ từng phút, tạo ra một trào lưu “Điện Tử - Tin Học – Viễn Thông” trong mọi lĩnh vực ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Các dịch vụ viễn thông phát triển hết sức nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu to lớn cho hệ thống truyền dẫn thông tin. Các công nghệ truyền dẫn vô tuyến lần lược ra đời như FDMA, TDMA ….. nhằm đáp ứng được nhu cầu về tốc độ và chất lượng truyền. Mặc dù các yêu cầu cho các dịch vụ này rất cao song vẫn yêu cầu các giải pháp thích hợp để thực hiện cho từng thế hệ. Kỹ thuật OFDM lần đầu tiên được giới thiệu năm 1966. Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây, kỹ thuật OFDM mới được ứng dụng trong thực tế nhờ có những tiến bộ trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số và kỹ thuật vi sử lý. OFDM là kỹ thuật điều chế phân chia dải tần cho phép thành rất nhiều dải tần con với các sóng mang khác nhau, mỗi sóng mang này được điều chế để truyền một dòng dữ liệu tốc độ thấp. Tập hợp của các dòng dữ liệu tốc độ thấp này chính là dòng tốc độ cao cần truyền tải. Các sóng mang trong kỹ thuật điều chế đa sóng mang là họ sóng mang trực giao, điều này cho phép chồng phổ giữa các sóng mang. Do đó sử dụng dải thông một cách hiệu quả, ngoài ra họ sóng mang trực giao còn mang lại nhiều lợi ích khác mà các kỹ thuật khác không có. Phương pháp này được gọi chung là ghép kênh theo tần số trực giao OFDM. Trong nội dung đồ án tốt nghiệp em xin giới thiệu tổng quát về công nghệ OFDM và các ứng dụng trong thông tin vô tuyến. Đồ án gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật OFDM Chương 2: Ảnh hưởng của kênh vô tuyến đến truyền dẫn tín hiệu. Chương 3: Các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống OFDM Chương 4: Ứng dụng công nghệ OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB_T Mục đích của đồ án là nêu được nguyên lý chung, cấu trúc và các ưu nhược điểm của công nghệ OFDM. Đồng thời nêu ra các ứng dụng trong thông tin vô tuyến và hướng phát triển trong tương lai. Vì thời gian có hạn và kiến thức con hạn chế nên đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và bạn bè. Trong quá trình làm đồ án em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ thầy cô, bạn bè, các anh chị lớp trên và gia đình. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn đồ án ThS. Nguyễn Văn Hào cùng các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ - Trường Đại Học Quy Nhơn. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn các anh chị lớp trên đã tận tình giúp đỡ em cùng gia đình và bạn bè đã ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ! Quy Nhơn, ngày ….tháng….năm 2010 Sinh viên Đặng Văn Nam CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KĨ THUẬT OFDM 1.1. Giới thiệu chương Phương thức truyền dữ liệu bằng cách chia nhỏ ra thành nhiều luồng bit và sử dụng chúng để điều chế nhiều sóng mang đã được sử dụng cách đây hơn 30 năm. Ghép kênh phân chia theo tấn số trực giao – OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) là một trường hợp đặc biệt của truyền dẫn đa sóng mang, tức là chia nhỏ một luồng dữ liệu tốc độ cao thành nhiều luồng dữ liệu tốc độ thấp hơn được truyền đồng thời trên cùng một kênh truyền. OFDM là một phương thức điều chế hấp dẫn cho các kênh có đáp tuyến tần số không phẳng, lịch sử của OFDM được bắt đầu từ 1960. Trong OFDM, băng thông khả dụng được chia thành một số lượng lớn các kênh con, mỗi kênh con nhỏ đến nỗi đáp ứng tần số có thể giả sử như là không đổi trong kênh con. Luồng thông tin tổng quát được chia thành những luồng thông tin con, mỗi luồng thông tin con được truyền trên một kênh con khác nhau. Những kênh con này trực giao với nhau và dễ dàng khôi phục lại ở đầu thu. Chính điều quan trọng này làm giảm xuyên nhiễu giữa các symbol (ISI) và làm hệ thống OFDM hoạt động tốt trong các kênh fading nhiều tia. Dựa vào các lợi ích của sự tiến bộ trong kỹ thuật RF và DSP, hệ thống OFDM có thể đạt được tốc độ cao trong truy xuất vô tuyến với chi phí thấp và hiệu quả sử dụng phổ cao. Trong hệ thống FDM (Frequency Division Multiplexer) truyền thống, băng tần số của tổng tín hiệu được chia thành N kênh tần số con không trùng lặp. Mỗi kênh con được điều chế với một symbol riêng lẻ và sau đó N kênh con được ghép kênh tần số với nhau. Điều này giúp tránh việc chồng lấp phổ của những kênh và giới hạn được xuyên nhiễu giữa các kênh với nhau. Tuy nhiên, điều này dẫn đến hiệu suất sử dụng phổ thấp. Để khắc phục vấn đề hiệu suất, nhiều ý kiến đã được đề xuất từ giữa những năm 60 là sử dụng dữ liệu song song và FDM với các kênh con chồng lấp nhau, trong đó mỗi sóng mang tín hiệu có băng thông 2b được cách nhau một khoảng tần b để tránh hiện tượng cân bằng tốc độ cao, chống lại nhiễu xung và nhiễu đa đường, cũng như sử dụng băng tần một cách có hiệu quả. Ý nghĩa của trực giao cho ta biết rằng có một sự quan hệ toán học chính xác giữa những tần số của các sóng mang trong hệ thống. Trong hệ thống ghép kênh phân chia tần số thông thường, nhiều sóng mang được cách nhau ra một phần để cho tín hiệu có thể thu được tại đầu thu bằng các bộ lọc và bộ giải điều chế thông thường. Trong những bộ thu như thế, các khoảng tần bảo vệ được đưa vào giữa những sóng mang khác nhau và trong miền tần số sẽ làm cho hiệu suất sử dụng phổ giảm đi. Vào năm 1971, Weinstein và Ebert đã ứng dụng biến đổi Fourier rời rạc (DFT) cho hệ thống truyền dẫn dữ liệu song song như một phần của quá trình điều chế và giải điều chế. Điều này làm giảm đi số lượng phần cứng cả ở đầu phát và đầu thu. Thêm vào đó, việc tính toán phức tạp cũng có thể giảm đi một cách đáng kể bằng việc sử dụng thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT), đồng thời nhờ những tiến bộ gần đây trong kỹ thuật tích hợp với tỷ lệ rất cao (VLSI) và kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP) đã làm được những chíp FFT tốc độ cao, kích thước lớn có thể đáp ứng cho mục đích thương mại và làm giảm chi phí bổ sung của những hệ thống OFDM một cách đáng kể. Hiện nay, OFDM được sử dụng trong nhiều hệ thống như ADSL, các hệ thống không dây như IEEE802.11 (Wi-Fi) và IEEE 802.16 (WiMAX), phát quảng bá âm thanh số (DAB), và phát quảng bá truyền hình số mặt đất chất lượng cao(HDTV). 1.2. Khái niệm OFDM OFDM là kĩ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao. OFDM phân toàn bộ băng tần thành nhiều kênh băng hẹp, mỗi kênh có một sóng mang. Các sóng mang này trực giao với các sóng mang khác có nghĩa là có một số nguyên lần lặp trên một chu kỳ kí tự.Vì vậy, phổ của mỗi sóng mang bằng “không” tại tần số trung tâm của tần số sóng mang khác trong hệ thống. Kết quả là không có nhiễu giữa các sóng mang phụ. Hình 1.1 Sóng mang OFDM (N=8) 1.3. Nguyên lý cơ bản của OFDM Ghép kênh theo tần số trực giao Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) rất giống với ghép kênh theo tần số Frequency Division Multiplexing (FDM) truyền thống. OFDM sử dụng những nguyên lý của FDM để cho phép nhiều tin tức sẽ được gửi qua một kênh Radio đơn. Tuy nhiên, nó cho phép hiệu quả phổ tốt hơn. OFDM khác với FDM nhiều điểm. Trong phát thanh thông thường mỗi đài phát thanh truyền trên một tần số khác nhau, sử dụng hiệu quả FDM để duy trì sự ngăn cách giữa những đài. Tuy nhiên không có sự kết hợp đồng bộ giữa mỗi trạm với các trạm khác. Với cách truyền OFDM như là DAB hoặc DVB-T, những tín hiệu thông tin từ nhiều trạm được kết hợp trong một dòng dữ liệu ghép kênh đơn. Sau đó dữ liệu này được truyền khi sử dụng khối OFDM được tạo ra từ gói dày đặc nhiều sóng mang. Tất cả các sóng mang thứ cấp trong tín hiệu OFDM được đồng bộ thời gian và tấn số với nhau, cho phép kiểm soát tốt can nhiễu giữa những sóng mang. Các sóng mang này chồng lấp nhau trong miền tần số, nhưng không gây can nhiễu giữa các sóng mang (ICI- Inter Carrier Interference ) do bản chất trực giao của điều chế. Với FDM những tín hiệu truyền cần có khoảng bảo vệ tần số lớn giữa những kênh để ngăn ngừa can nhiễu. Điều này làm giảm hiệu quả phổ. Tuy nhiên với OFDM sự đóng gói trực giao những sóng mang làm giảm đáng kể khoảng bảo vệ cải thiện hiệu quả phổ. Tất cả các hệ thống truyền thông vô tuyến sử dụng sơ đồ điều chế để ánh xạ tín hiệu thông tin tạo thành dạng có thể truyền hiệu quả trên kênh thông tin. Một phạm vi rộng các sơ đồ điều chế đã được phát triển, phụ thuộc vào tín hiệu thông tin là dạng sóng analog hoặc digital. Một số sơ đồ điều chế tương tự chung bao gồm: Điều chế tần số (FM), điều chế biên độ (AM), điều chế pha (PM), điều chế đơn biên (SSB), Vestigial Side Band (VSB), Double Side Band Suppressed Carrier (DSBSC). Các sơ đồ điều chế sóng mang đơn chung cho thông tin số bao gồm khóa dịch biên độ (ASK), khóa dịch tần số (FSK), Khóa dịch pha (PSK) điều chế QAM. OFDM còn có tên gọi khác là “ Điều chế đa sóng mang trực giao” (OMCM) dựa trên nguyên tắc phân chia luồng dữ liệu tốc độ cao thành các luồng dữ liệu tốc độ thấp, truyền trên nhiều sóng mang trực giao nhau. Công nghệ này được trung tâm nghiên cứu CCETT (Centre Commun d’Étude en dédiffution et Télécomunication) của Pháp phát minh nghiên cứu từ đầu thập niên 1980. Phương pháp đa sóng mang dùng công nghệ OFDM sẽ trải dữ liệu cần truyền trên rất nhiều sóng mang, mỗi sóng mang được điều chế riêng biệt với tốc độ bit thấp. Trong công nghệ FDM truyền thống những sóng mang được lọc ra riêng biệt để bảo
Luận văn liên quan