Đồ án Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Khu công nghiệp Phố Nối B-Giai đoạn II

Gần 20 năm (1990-2008) xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp đã góp phần to lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hoá các ngành nghề, nâng cao trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế mở, mở rộng mối liên kết các ngành, các vùng và mối quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Ngoài việc phát huy các nguồn lực để pháttriển kinh tế xã hội, các Khu công nghiệp còn tác động mạnh mẽ đến sự thayđổi không gian các vùng nông thôn, đô thị, phát triển nhanh các ngành dịch vụ, thay đổi lối sống của một bộ phận dân c-theo h-ớng văn minh, công nghiệpvà hiện đại. Nh-vậy Khu công nghiệp đã thực sự trở thành sản phẩm mới của thời kì Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của đất n-ớc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các Khu công nghiệp là vấn đề ô nhiễm môi tr-ờng cũng ngày càng trở nên trầm trọng gây ra những tác động tiêu cực đến con ng-ời và tài nguyên môi tr-ờng xung quanh trong đó có những tác động mà con ng-ời không kiểm soát đ-ợc do sự liên tục thay đổi các yếu tố môi tr-ờng và khả năng tích lũy các tác động. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào vẫn phát triển đ-ợc các Khu công nghiệp màkhông làm tổn hại đến môi tr-ờng sống. Vấn đề này đòi hỏi các chủ đầu t-phải có chính sách, biện pháp cụ thể và đồng bộ để giải quyết vấn đề cấp bách này. Để thực hiện đ-ợc vấn đề đó thì điều kiện đầu tiên là bắt buộc các chủ đầu t-phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi tr-ờng tr-ớc khi bắt đầu triển khai dự án. Báo cáo đánh giá tác động môi tr-ờng sẽ là cơ sở pháp lý giúp cho các cơ quan chức năng về bảo vệ môi tr-ờng trong việc giám sát chất l-ợng môi tr-ờng, cung cấp những số liệu thích hợp phục vụ ch-ơng trình bảo vệ môi tr-ờng. Góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững đối với các dự án đầu t-trên địa bàn tỉnh H-ng Yên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá tác động môi tr-ờng dự án xây dựng Khu công nghiệp Phố Nối B-giai đoạn II” Hoàng Anh Tú MSSV: 505303062 1 Đồ án tốt nghiệp Khoa CN SH & MT Nội dung và mục tiêu của đề tài tập trung vào các vấn đề chính sau: - Tìm hiểu chung về khu công nghiệp ở Việt Nam. - Tìm hiểu chung về dự án xây dựng khu công nghiệp Phố Nối B- H-ng Yên giai đoạn II. - Đánh giá và dự báo các tác động có lợi và có hại trong cả hai giai đoạn tiến hành thực thi dự án: giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành. - Đề xuất các biện pháp khắc phục và giảm thiểu các tác động có hại đến môi tr-ờng, nhằm cải thiện chất l-ợng môi tr-ờng tại địa bàn thực hiện dự án. * Căn cứ pháp luật và kỹthuật của việc thực hiệnđánh giá tác động môi tr-ờng

pdf83 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Khu công nghiệp Phố Nối B-Giai đoạn II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên