Đồ án Địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai nằm ở gần trung tâm vùng Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế phát triển năng động nhất nước ta hiện nay. Đồng Nai còn là tỉnh có hoạt động kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ hàng đầu cả nước. Tỉnh còn là đầu mối giao thông quan trọng nối liền với hai vùng kinh tế quan trọng là Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, Đồng Nai là đầu mối hạt nhân về khoa học công nghệ, với những ngành kinh tế có hàm lượng chất xám cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong nước. Việc biên soạn tài liệu địa lí địa phương để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu đang được sự quan tâm của các sở ban ngành. Nội dung chương trình địa lí địa phương đã có trước năm 2004, nay do yêu cầu thực tế, cần biên soạn tài liệu mới cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời cũng thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa trong trường phổ thông, nên việc biên soạn tài liệu địa lí tỉnh Đồng Nai là một yêu cầu rất cấp thiết. Cuốn sách này là cơ sở cho việc giảng dạy và học tập địa lí địa phương trong chương trình chính khoá, nhằm giúp cho các thế hệ tương lai hiểu rõ hơn về các nguồn lực tư nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào và lòng yêu quê hương đất nước của các em. Bên cạnh đó, tài liệu này còn rất bổ ích cho mọi người khi tìm hiểu về địa lí địa phương của tỉnh Đồng Nai và cho những nghiên cứu khoa học cấp cao hơn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, mặt dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng do điều kiện, thời gian, nguồn tài liệu và khả năng còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý bạn đọc và đồng nghiệp để tài liệu được bổ sung và hoàn thiện./.

doc53 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3087 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ñ&Ò Đồng Nai nằm ở gần trung tâm vùng Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế phát triển năng động nhất nước ta hiện nay. Đồng Nai còn là tỉnh có hoạt động kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ hàng đầu cả nước. Tỉnh còn là đầu mối giao thông quan trọng nối liền với hai vùng kinh tế quan trọng là Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, Đồng Nai là đầu mối hạt nhân về khoa học công nghệ, với những ngành kinh tế có hàm lượng chất xám cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong nước. Việc biên soạn tài liệu địa lí địa phương để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu đang được sự quan tâm của các sở ban ngành. Nội dung chương trình địa lí địa phương đã có trước năm 2004, nay do yêu cầu thực tế, cần biên soạn tài liệu mới cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời cũng thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa trong trường phổ thông, nên việc biên soạn tài liệu địa lí tỉnh Đồng Nai là một yêu cầu rất cấp thiết. Cuốn sách này là cơ sở cho việc giảng dạy và học tập địa lí địa phương trong chương trình chính khoá, nhằm giúp cho các thế hệ tương lai hiểu rõ hơn về các nguồn lực tư nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào và lòng yêu quê hương đất nước của các em. Bên cạnh đó, tài liệu này còn rất bổ ích cho mọi người khi tìm hiểu về địa lí địa phương của tỉnh Đồng Nai và cho những nghiên cứu khoa học cấp cao hơn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, mặt dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng do điều kiện, thời gian, nguồn tài liệu và khả năng còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý bạn đọc và đồng nghiệp để tài liệu được bổ sung và hoàn thiện./. A.PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc nghiên cứu địa lí địa phương các tỉnh hiện nay đang được Bộ Giáo Dục và Đào tạo gấp rút triển khai. Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh trong thời gian gần đây, sự phát triển đó được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội. Từ đó, nhóm sinh viên chúng tôi đã biên soạn thành quyển địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai. Quyển sách này sẽ giúp ích cho mọi đối tượng muốn tìm hiểu khái quát về địa lí tỉnh Đồng Nai. Quyển sách này còn giúp cho nhóm chúng có thể đánh giá kiến thức bản thân và hoàn thiện kiến thức của thân, nó sẽ giúp nhóm chúng tôi trao dồi thêm kinh nghiệm học tập. Đặc biệt là trong biên soạn địa lí địa phương của một tỉnh thành phố bất kì ở Việt Nam. 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Tài liệu địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai có thể phục vụ cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Tài liệu này giúp chúng ta có sự điều tra tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, nhằm kiểm kê, đánh giá từng thành phần của thể tổng hợp địa lí tự nhiên, từng nhánh, từng cơ cấu sản xuất, từng hoạt động của dân cư. Đồng thời, tiến hành đánh giá tổng hợp hệ thống tự nhiên – kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu cơ bản tổng thể trên giúp cho các nàh lãnh đạo, các nhà quy hoạch có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc điều hành, tổ chức ra các định hướng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà mình. Bên cạnh đó tài liệu nghiên cứu địa phương tỉnh Đồng Nai còn có một ý nghĩa rất quan trọng đối với giáo dục. Tài liệu này phục vụ cho yêu cầu giảng dạy và học tập ở nhà trường phổ thông gắn liền với chương trình và thời gian quy định. Việc biên soạn tài liệu này, xây dựng hệ thống bản đồ, sẽ là những sản phẩm khoa học hết sức quý giá; là tài kiệu chính cho các giáo viên biên soạn bài giảng, các bản đồ sẽ trở thành phương tiện trực quan sinh động cho việc giảng dạy và học tập địa lí địa phương. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Quyển địa lí địa phương tỉnh Đông nay này chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu nhất định. Chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu khái quát nhất về địa lí tỉnh Đồng Nai. Trong đó, bao gồm: - Các nguồn lực tự nhiên - Các nguồn lực kinh tế - xã hội - Vấn đề dân số, y tế, văn hóa – giáo dục. - Vấn đề phát triển kinh tế - Định hướng cho sự phát triển của tỉnh nhà. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu địa lí địa phương, chúng ta cơ thể áp dụng các phương pháp cụ thể, từ các phương pháp truyền thống đến các phương pháp hiện đại, tuy nhiên phải căn cứ vào nguồn tài liều thực tế để phân tích nghiên cứu phù hợp. Giữa nghiên cứu địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội, do đối tượng và nội dung nghiên cứu khác nhau, do những đặc thù riêng, nên chúng ta có những phương pháp nghiên cứu cụ thể riêng biệt. Tuy nhiên, bên cạnh những phương pháp đặc thù riêng, nghiên cứu địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội trên một phạm vi lãnh thổ, theo quan điểm hệ thống và quan điểm tổng hợp, có thể sử dụng những phương pháp nghiên cứu dưới đây trong nghiên cứu địa lí địa phương. 4.1. Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp này sử dụng kết quả của việc thu thập tài liệu, quan sát thực địa, tiến hành thực nghiệm, xử lý thông tin qua hệ thống phân tích tổng hợp, kết hợp nội suy và ngoại suy. 4.2. Phương pháp thực địa Nghiên cứu địa lí tự nhiên và cả nghiên cứu địa lí kinh tế xã hội, phương pháp thực địa với việc quan sát, đo đạc tìm hiểu nghiên cứu thực tế các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội trong địa hệ nghiên cứu, được coi là phương pháp chính, đưa lại hiệu quả tích cực như trong việc nghiên cứu. 4.3. Phương pháp thống kê toán học Trong nghiên cứu địa lí, phần lớn sử dụng các phương pháp thuộc lí thuyết xác xuất và thống kê toán học, để phân tích xử lí số liệu. Sử dụng các mô hình toán, để xác định cấu trúc quan hệ, động lực và xu hướng phát triển của các đối tượng và hiện tượng trong các hệ thống tự nhiên và kinh tế xã hội. Việc vận dụng các phương pháp toán trong nghiên cứu địa lí địa phương ngày càng nhiều, vì nó mô tả rõ ràng rất nhiều hiện tượng, ngôn ngữ toán học phổ câp hơn do tính chất logic nội tại và do khả năng vận dụng của toán học. 4.4. Phương pháp bản đồ Phương pháp bản đồ là một phương pháp truyền thống của khoa học địa lí. Trong các nghiên cứu địa lí địa phương, phương pháp bản đồ được vận dụng trong tất cả các khâu nghiên cứu như trong phương pháp biểu hiện, so sánh, đối chiếu, phân tích đánh giá các bản đồ để xác định sự phân bố, những biến động của các đối tượng hiện tượng nghiên cứu trong không gian. Có thể nói phương pháp bản đồ đã được vận dụng từ khâu đầu đến khâu cuối của công tác nghiên cứu địa lí địa phương. Tất cả các phương pháp nghiên cứu trên được áp dụng kết hợp chặt chẽ trong nghiên cứu địa lí địa phương; chúng bổ sung cho nhau, tăng cường hiệu quả của nhau. 5. LỊCH SỬ ĐỀ TÀI Nghiên cứu địa lí địa phương là đề tài mới được quan tâm trong thời gian gần đây. Việc nghiên cứu về địa lí địa phương ở các tỉnh thành phố ở nước ta cũng còn rất hạn chế. Đồng Nai cũng vậy, chưa có nhiều tài liệu viết về tỉnh Đồng Nai. Đa phần các tài liệu chỉ viết về các vùng kinh tế lớn của Việt Nam. Như tài liệu về Đông Nam Bộ, trong đó chỉ giới thiệu sơ lược qua về tỉnh Đồng Nai. Vì vậy khi chọn đề tài biên soạn địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai, nhóm chúng tôi nhận thấy rằng,đây là đề tài rất mới mẽ và sẽ thu hút sự quan tâm chú ý của đọc giả. Đề tài này sẽ góp phần quan trọng cho sự đầu tư nghiên cứu cấp cao hơn về tỉnh Đồng Nai nói riêng và các tỉnh thành khác trong cả nước nói chung./. B. PHẦN NỘI DUNG PHẦN I – ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỈNH ĐỒNG NAI Bản đồ I.1, Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai Nguồn: www.dongnai.gov.vn/dong-nai/Ban_do_tinh_huyen_thi_thanh_pho/20090610.174 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ Toạ độ địa lí Giới hạn trong tọa độ địa lý: Điểm cực Bắc: 110 35’ vĩ Bắc. Điểm cực Nam: 100 22’ vĩ Bắc. Điểm cực Tây 106 44’15’’ kinh Đông. Điểm cực Đông 107 34’10’’ kinh Đông. Vi trí tiếp giáp Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng miền Đông Nam Bộ nước ta. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với các tỉnh sau: Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận. Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng. Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị hành chính Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện: Thành phố Biên Hoà 23 phường và 7 xã Thị xã Long Khánh 6 phường và 9 xã Huyện Định Quán. 1 thị trấn và 13 xã Huyện Long Thành 1 thị trấn và 14 xã Huyện Nhơn Trạch 12 xã Huyện Tân Phú 1 thị trấn và 17 xã Huyện Thống Nhất 10 xã Huyện Vĩnh Cửu 1 thị trấn và 11 xã Huyện Xuân Lộc 1 thị trấn và 14 xã Huyện Cẩm Mỹ 1 thị trấn và 13 xã Huyện Trảng Bom 1 thị trấn và 16 xã Đánh giá vị trí địa lí Nằm ở khu vực cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối ba vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Miền Trung, Tây Nguyên. Đồng Nai có thể giao thương với trong nước và quốc tế bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không (khi sân bay Long Thành được xây dựng hoàn thành). Đồng Nai có điều kiện vị trí địa lí thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng giao lưu thương mại. Nằm kế TP. Hồ Chí Minh, trung tâm lan tỏa đô thị, công nghiệp và dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh có điều kiện để thu hút đầu tư và hợp tác cùng TP. Hồ Chí Minh để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn, sản phẩm có trình độ công nghệ và kỹ thuật cao. Tiếp giáp với Bà Rịa – Vũng Tau, một trung tâm công nghiệp, du lịch đặc biệt khu khia thác dầu trên biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai có điều kiện phối hợp để thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ nhất là công nghiệp lấy nguyên liệu từ dầu mỏ và khí thiên nhiên, mở rộng không gian kinh tế về phía Đông hội nhập vào phát triển kinh tế ven biển. Nằm trong vùng vịnh Rành Rái, cửa mở ra biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thông ra biển bằng song Thị Vải, sông Đồng Nai, gần cảng Sài Gòn và tới đây là cảng Cái Mép. Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng sông và giao lưu thương mại với trong nước và quốc tế bằng đường sông. Nằm trên trục đường giáo thông quan trọng có các tuyến đường đi qua như: Tuyến đường sắt Bắc – Nam, quốc lộ 1A xuyên Bắc - Nam, quốc lộ 20 nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, quốc lộ 51 và 56 chạy từ đông sang tây nối các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước với Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng Nai có lợi thế về phát triển giao lưu thương mại với trong nước bằng đường bộ, trở thành đầu mối vận chuyển và trung tâm kho vận lưu hàng hóa giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước. ĐỊA HÌNH Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng Bắc – Nam. Có thể phân biệt các dạng địa hình chính như sau: Địa hình đồng bằng gồm 2 dạng chính: Các bậc thềm sông có độ cao từ 5 đến 10 m hoặc có nơi chỉ cao từ 2 đến 5 m dọc theo các sông và tạo thành từng dải hẹp có chiều rộng thay đổi từ vài chục mét đến vài km. Đất trên địa hình này chủ yếu là các aluvi hiện đại. Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển: là những vùng đất trũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với độ cao dao động từ 0,3 đến 2 m, có chỗ thấp hơn mực nước biển, thường xuyên ngập triều, mạng lưới sông rạch chằng chịt, có rừng ngập mặn bao phủ. Vật liệu không đồng nhất, có nhiều sét và vật chất hữu cơ lắng đọng. Hình I.2, Địa hình đồng bằng với những núi sót Nguồn: www.dongnai.gov.vn/dong-nai/tong...int_view Dạng địa đồi lượn sóng: Độ cao từ 20 đến 200m. Bao gồm các đồi bazan, bề mặt địa hình rất phẳng, thoải, độ dốc từ 30 đến 80. Loại địa hình này chiếm diện tích rất lớn so với các dạng địa hình khác bao trùm hầu hết các khối bazan, phù sa cổ. Đất phân bổ trên địa hình này gồm nhóm đất đỏ vàng và đất xám. Dạng địa hình núi thấp: Bao gồm các núi sót rải rác và là phần cuối cùng của dãy Trường Sơn với độ cao thay đổi từ 200 – 800m. Địa hình này phân bố chủ yếu ở phía Bắc của tỉnh thuộc ranh giới giữa huyện Tân Phú với tỉnh Lâm Đồng và một vài núi sót ở huyện Định Quán, Xuân Lộc. Tất cả các núi này đều có độ cao (20–300), đá mẹ lộ thiên thành cụm với các đá chủ yếu là granit, đá phiến sét. Nhìn chung đất Đồng Nai đều có địa hình tương đối bằng phẳng, có 82,09% đất có độ dốc 15o chiếm khoảng 8%. Trong đó: - Đất phù sa, đất sét và đất cát có địa hình bằng phẳng, nhiều nơi trũng thấp ngập nước quanh năm. - Đất đen, nâu, xám hầu hết có độ dốc < 8o, đất đỏ hầu hết < 15o - Riêng đất tầng mỏng và đá bọt có độ dốc cao. ĐẤT Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính. Tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung sau: - Các loại đất hình thành trên đá bazan : Gồm đất đá bọt, đất đen, đất đỏ có độ phì nhiêu cao, chiếm 39,1% diện tích tự nhiên (229.416 ha), phân bố ở phía bắc và đông bắc của tỉnh. Các loại đất này thích hợp cho các cây công nghiệp ngắn và dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu… - Các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét như đất xám, nâu xám, loang lổ chiếm 41,9% diện tích tự nhiên (246.380 ha), phân bố ở phía nam và đông nam của tỉnh (huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch). Các loại đất này thường có độ phì nhiêu kém, thích hợp cho các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ…một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như cây điều … - Các loại đất hình thành trên phù sa mới như đất phù sa, đất cát. Phân bố chủ yếu ven các sông như sông Đồng Nai, La Ngà. Chất lượng đất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây lương thực, hoa màu, rau quả… - Theo quy định của luật đất đai, việc kiểm kê đất đai được tiến hành 5 năm một lần. Ngày 18/08/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 24/1999/CT –TTg về tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Công tác tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Trung tâm Kỹ thuật Địa chính – Nhà đất là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với phòng Địa chính các huyện, thành phố Biên Hoà và cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tổ chức thực hiện, số liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2000 đã được kiểm tra nghiệm thu và sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh, giai đoạn 2001 – 2005. - Tổng diện tích toàn tỉnh có : 589.473 ha  Bao gồm : - Diện tích đất nông nghiệp : 302.845 ha - Diện tích đất lâm nghiệp : 179.807 ha - Diện tích đất chuyên dùng : 68.018 ha - Diện tích đất ở : 10.546 ha - Diện tích đất chưa sử dụng và sông suối , núi đá: 28.255 ha Tình hình sử dụng đất của tỉnh những năm qua có biến động ít nhiều, nhưng đến nay, Đồng Nai vẫn là tỉnh có quy mô đất nông nghiệp lớn nhất Đông Nam Bộ. Hiện nay trong tổng diện tích 586.237 ha (chưa điều chỉnh là 586.606 ha) của tỉnh Đồng Nai đang được sử dụng gồm (tính đến 1/10/1998) :   Loại đất Diện tích (ha) - Nông nghiệp 292.611 - Lâm nghiệp 174.762 - Chuyên dung 70.286 - ở 10.975 Bảng I.3,Các loại đất chính ở Đồng Nai Nguồn: www.dongnai.gov.vn/dong-nai/tiemnang_phattrien/dat_dai_thuy_san_nuoc KHÍ HẬU Đồng Nai nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đất đai màu mỡ (phần lớn là đất đỏ bazan), có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa). Hình I.4, Thời tiết buổi sáng ở thác Giang Điền – tỉnh Đồng Nai Nguồn: www.eshop-vietnam.com/678%3B11754 - Nhiệt độ cao quanh năm là điều kiện thích hợp cho phát triển cây trồng nhiệt đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. - Nhiệt độ bình quân năm 2008 là: 25,9oC. - Số giờ nắng trung bình trong năm 2008 là: 2.286 giờ. - Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ tương đối lớn khoảng 2.080,1mm phân bố theo vùng và theo vụ. - Độ ẩm trung bình năm 2008 là 82%. - Mực nước thấp nhất sông Đồng Nai năm 2008 là: 109,67m. - Mực nước cao nhất sông Đồng Nai năm 2008: 112.80m. Với những đặc điểm khí hậu như vậy, Đồng Nai đã sớm hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày, những vùng cây ăn quả nổi tiếng,... cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. THUỶ VĂN Nước mặt Hình I.5, Sông Đồng Nai Nguồn: www.saigontoserco.com/.../2737891ng_nai_2.jpg Tỉnh Đồng Nai có mật độ sông suối khoảng 0,5 km/km2, song phân phối không đều. Phần lớn sông suối tập trung ở phía Bắc và dọc theo sông Đồng Nai về hướng Tây Nam. Tổng lượng nước dồi dào 16,82 x 109 m3/năm, trong đó mùa mưa chiếm 80%, mùa khô 20%. + Sông Đồng Nai: Sông Đồng Nai chảy vào tỉnh Đồng Nai ở bậc địa hình thứ 3 và là vùng trung lưu của sông. Đoạn từ ranh giới Đồng Nai - Lâm Đồng đến cửa sông Bé Tân Uyên sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Địa hình lưu vực đoạn trung lưu từ 100-300 m, đoạn từ Tà Lài đến Trị An có nhiều thác ghềnh. Đoạn sau Trị An sông chảy êm đềm, lòng sông mở rộng và sâu. Các phụ lưu lớn của sông Đồng Nai có sông La Ngà, Sông Bé. + Sông La Ngà: Đoạn sông La Ngà chảy trong tỉnh Đồng Nai dài 55 km, khúc khuỷu, nhiều ghềnh thác, sông hẹp, có nhiều nhánh đổ vào, điển hình là suối Gia Huynh và suối Tam Bung. Suối Gia Huynh có lưu vực 135 km2, mô đun dòng chảy 91/s km2 vào mùa khô và 47,41/s km2 vào mùa mưa, bắt nguồn từ vùng Quốc lộ 1, ranh giới Đồng Nai - Bình Thuận. Suối Tam Bung có diện tích lưu vực 155 km2, bắt nguồn từ phía Bắc cao nguyên Xuân Lộc, mô đun dòng chảy 101/s km2 vào mùa khô và 651/s km2 vào mùa mưa. Sông La Ngà đổ vào hồ Trị An một lượng nước khoảng 4,5x109 m3/năm, chiếm 1/3 tổng lượng nước hồ, mô đun dòng chảy năm 351/s km2. + Sông Lá Buông: Bắt nguồn từ phía Tây cao nguyên Xuân Lộc, chảy theo hướng từ Đông sang Tây, độ dốc lưu vực đạt 0.0035. Độ dài sông tính theo nhánh dài nhất khoảng 40 km, sông có lượng nước dồi dào so với các sông nhỏ trong tỉnh với tổng lượng nước trung bình 0,23 x 109 m3/năm, mô đun dòng chảy năm 27,61/s km2. + Sông Ray: Lưu vực sông chiếm gần 1/3 diện tích phía Nam của tỉnh. Sông bắt nguồn từ phía Nam, Đông Nam cao nguyên Xuân Lộc, đổ thẳng ra biển, chảy theo hướng Bắc Nam, độ dốc lưu vực khá lớn (0,004), do vậy nếu không có đập chặn giữ thì nước sông sẽ tập trung nhanh ra biển, trong mùa khô thường cạn kiệt nước. Tổng lượng nước sông khá lớn 0,634 x 109 m3/năm trong đó mùa mưa chiếm 79%. Sông Ray nếu được sử dụng hợp lý có thể giải quyết vấn đề khô cạn cho vùng Đông Nam của tỉnh. + Sông Xoài và sông Thị Vải: Đây là 2 sông thuộc vùng phía Tây Nam của tỉnh, bắt nguồn từ cao nguyên Xuân Lộc và đổ thẳng ra biển. Sông Thị Vải ở phía thượng lưu gồm các suối nhỏ và dốc, phần hạ lưu (phía duới Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu) là sông nước mặn, lòng sông mở rộng. Sông Xoài có 2 nhánh chính là Châu Pha và Suối Dun, các suối ngắn và hẹp. Diện tích lưu vực 184 km2, tổng lượng nước trung bình 0,1015 x 109 m3/năm, mô đun dòng chảy năm 17,51/s km2, sông Xoài có ý nghĩa to lớn đối với vùng sản xuất nông nghiệp Châu Thành và cấp nước ngọt cho Vũng Tàu. Hạ lưu sông Xoài là vùng nước mặn, độ mặn có thể đạt tới độ mặn của nước biển. Nước ngầm Trữ lượng nước tĩnh của toàn tỉnh Đồng Nai là 793.379 m3/ngày. Trong đó trữ lượng dung tích (trữ lượng tĩnh trọng lực) là 789.689 m3/ngày và trữ lượng đàn hồi là 3691 m3/ngày. Trữ lượng động khoảng 4.714.847 m3/ngày là toàn bộ dòng mặt vào mùa khô và là giới hạn dưới của trữ lượng nước dưới đất. Như vậy tổng trữ lượng nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai là khoảng 5.505.226 m3/ngày. Tuy trữ lượng nước dưới đất tỉnh Đồng Nai phong phú, nhưng phân bố không đều, các tháng mùa khô không có mưa, nhu cầu khai thác lại lớn, vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo qui hoạch khai thác hợp lý. Tài nguyên nước của tỉnh Đồng nai nhìn chung rất dồi dào, với những đặc điểm của sông suối và nước ngầm như vậy. Đồng Nai có điều kiện rất thuận lợi để cung cấp nước tưới cho phát triển nông nghiệp và phát triển thuỷ điện. SINH VẬT Rừng Đồng Nai có đặc trưng cơ bản của rừng nhiệt đới, có tài nguyên động thực vật phong phú đa dạng, tiêu biểu là vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Năm 1976, tỷ lệ che phủ của rừng còn 47,8% DTTN, năm 1981 còn 21,5%. Hình I.6, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên Nguồn: blog.yume.vn/xem-blog/du-lich-bu...937.html Đến nay độ che phủ rừng đạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐỊA LÝ ĐỒNG NAI-NHÓM 17.DOC
  • docBÌA ĐỊA LÝ TỈNH ĐỒNG NAI.doc
  • docTÀI LIỆU THAM KHẢO.DOC
Luận văn liên quan