Đồ án Hệ thống quản trị Payphone (PPMS 1000)

Hiện nay, hệ thống Payphone đã được triển khai trên toàn quốc, với hai cấp quản lý là cấp toàn quốc (NPMS) và cấp tỉnh (PPMS) với số lượng Payphone rất lớn (khoảng 11.000 Payphone tính đến tháng 06 năm 2002) .Hệ thống quản trị Payphone do Hãng ASCOM cung cấp, còn nhiều bất cập trong quản trị hệ thống, điều hành, khai thác ở nước ta. Ví dụ như việc khắc phục những sự số phát sinh hiện tại cũng như việc lựa chọn nhà cung cấp Payphone thẻ bị phụ thuộc vào hãng ASCOM. Do vậy, trong năm 2001, Trung tâm công nghệ thông tin kết hợp với Công ty Dịch vụ viễn thông đã chủ động đề xuất và được Lãnh đạo Tổng Công ty cho phép thực hiện đề tài: "Xây dựng phương án quản trị hệ thống mạng Payphone (PMS) phù hợp với sự phát triển trong tương lai của mạng Payphone tại các Bưu điện Tỉnh/Thành".Và, trong năm 2002 thực hiên tiếp đề tài “Xây dựng phần mềm quản trị Payphone PPMS 1000”. Để xây dựng được phương án quản trị hệ thống mạng Payphone khả thi, có tính mở cho việc quản trị Payphone hiện tại cũng như trong tương lai cần phải nghiên cứu nhiều vấn đề như: tìm hiểu về cấu trúc các mạng Payphone, các thông số quản trị Payphone, các phương thức và thủ tục kết nối, xây dựng mô hình quản trị hệ thống mạng.tiến tới chủ động từng bước xây dựng phần mềm quản trị Payphone cấp Tỉnh/Thành phố (PPMS),cấp vùng (RPMS)và cấp quốc gia (NPMS).

doc6 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Hệ thống quản trị Payphone (PPMS 1000), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên