Đồ án Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mổ và chế biến thịt gà Đông Anh - Hà Nội

Trong những năm qua, chính sách hội nhập kinh tế ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã có hiệu lực, cuối năm 2006 chúng ta chính ra nhập WTO, bình thường hóa quan hệ với Mỹ là các yếu tố tạo đà cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Thương mại hai chiều giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng phát triển, tăng trưởng kinh tế ổn định và ở mức cao trong khu vực Châu á Thái Bình Dương, đạt mức bình quân 7- 7,5 %, cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong nền kinh tế góp phần tạo nên sự phát triển kinh tế tương đối ổn định và bền vững. Để thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 với mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gấp 2-2,5 lần so với năm 2000, dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm tới sẽ tăng lên rất lớn, bình quân hàng năm khoảng 15-20%. Theo số liệu tính toán ban đầu, để đạt được những mục tiêu phát triển nói trên cần ít nhất khoảng 50 tỷ USD, trong đó tích luỹ từ các nguồn trong nước để đầu tư khoảng 18-20 tỷ USD, các nguồn vốn đầu tư nước ngoài khoảng 30 tỷ USD. Về dự án đầu tư trong những năm tới, đi đôi với quy mô vừa và nhỏ, Nhà nước sẽ tập trung xây dựng một số công trình quan trọng then chốt có ý nghĩa thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự tăng trưởng và đổi mới của đầu tư nói chung và đầu tư xây dựng nói riêng là rất quan trọng, quyết định sự phát triển của đất nước. Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhiều ngành nghề, nhất là trong lĩnh vực về dịch vụ, hoạt động thương mại được mở cửa theo lộ trình cam kết, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và hình thành các dự án đầu tư, đặc biệt là trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc khác, tốc độ phát triển kinh tế dự báo trong những năm tới sẽ tạo ra nhu cầu lớn về phát triển kết cấu hạ tầng, cả về kỹ thuật và xã hội. Do đó, nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn sẽ mở ra với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp, hiện có khoảng 70% dân số sống bằng nghề nông và khoảng 80% dân số sống ở nông thôn. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay ở Việt Nam cũng là quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Có thể nói các công trình xây dựng mới mọc lên hàng ngày, các thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố không ngừng tăng lên về số lượng và phát triển về quy mô. Đó là một sự phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế tạo điều kiện giảm sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn. Vậy, để thực hiện được sự phát triển trên đòi hỏi phải có những nhận định đúng đắn về lập dự án đầu tư.

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mổ và chế biến thịt gà Đông Anh - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 4.doc
 • dwga3.dwg
 • dwgin chuan a1.dwg
 • dwgTreo bve.dwg
 • xlscad chuan.xls
 • xlsin word.xls
 • docBIADATA.DOC
 • docchuong 2.doc
 • docchuong 2-2.doc
 • docChuong 3.doc
 • docchuong 3-3.doc
 • docchuong 4-4.doc
 • docchuong 5.doc
 • docchuong 5-5.doc
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 6-6.doc
 • docchuong 7.doc
 • docchuong 7-7.doc
 • docchuong 8.doc
 • docchuong 8-8.doc
 • docchuong 9.doc
 • docchuong 9-9.doc
 • docchuong 10.doc
 • docchuong 10-10.doc
 • docChuong 11.doc
 • docchuong 11-11.doc
 • docchuong 12.doc
 • docchuong 12-12.doc
 • docchuong I chuan gioi thieu.doc
 • docchuong I1.doc
 • docgoc chuan.doc
 • docket luan va kien nghi.doc
 • docLoi cam on.doc
 • docloi mo dau chuan.doc
 • docmo dau 1.doc
 • docmuc luc.doc
 • docphan thu hai.doc
 • docphan thu nhat chuan.doc
 • docphan thu nhat.doc
 • docphu luc.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • docTLTK.doc
 • docthuyettrinhdoanTN.DOC
 • doctrinh bay do an.doc
 • docTrinh bay.doc
Luận văn liên quan