Đồ án MSAN và triển khai thực tế ở Hoài Ân

Trong thời gian qua công nghệ và dịch vụ của mạng Viễn Thông đã có những bước phát triển rõ rệt, đòi hỏi sự phát triển tương ứng và đồng bộ của mạng và thiết bị. Trong giai đoạn nền kinh tế, chính trị, xã hội và phương hướng của ngành tiếp tục có những thay đổi, đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp ngoài ngành tham gia vào thị trường viễn thông, chính vì thế các đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông phải quyết tâm phấn đấu, phát triển và giữ vững thị phần của mình. Hiện nay mạng ngoại vi đang phát triển không ngừng về cả số lượng và chất lượng, chính vì vậy việc cung cấp các thiết bị mới cho mạng ngoại vi đóng một vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu. Phát triển mạng truy nhập mới là một nhiệm vụ mới và trọng tâm của các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn hiện nay để nâng cao chất lượng kỹ thuật cho mạng lưới, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Đó là thiết bị đa truy nhập MSAN. Hiện nay hệ thống MSAN đang được triển khai tại nhiều địa phương trong nước; để nắm bắt phần nào về thiết bị kết hợp với việc tìm tòi những công nghệ mới, cùng với những kiến thức về chuyển mạch được thầy cô đã truyền đạt cho em. Vì vậy em đã chọn đề tài “MSAN và triển khai thực tế ở Hoài Ân”. Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Mạng viễn thông và sự phát triển của mạng truy nhập. Chương 2: Thiết bị truy nhập MSAN. Chương 3: Các tính năng của MSAN Acaltel Litespan 1540 Chương 4: Mô hình mạng MSAN ở huyện Hoài Ân

doc116 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án MSAN và triển khai thực tế ở Hoài Ân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 Trang 1 DANH MỤC HÌNH VẼ 6 Trang 6 CHƯƠNG I: 1 MẠNG VIỄN THÔNG & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG TRUY NHẬP 1 1.1. Mạng viễn thông : 1 1.1.1. Mạng PSTN: 1 1.1.2.NGN: 3 1.2. Quá trình phát triển mạng truy nhập lên XDSL 5 1.2.1. Những vấn đề của mạng truy nhập truyền thống: 6 1.2.2. Mạng truy nhập dưới quan điểm của ITU-T : 7 1.2.2.1. Định nghĩa: 7 1.2.2.2. Các giao diện của mạng truy nhập 8 1.2.2.3. Mạng truy nhập ngày nay: 8 1.3. Công nghệ ADSL 10 1.3.1. Tổng quan: 10 1.3.2.Phân loại: 11 1.3.3 Ưu điểm và những thách thức của công nghệ xDSL: 12 1.3.3.1. Ưu điểm của các họ công nghệ xDSL là: 13 1.3.1.2. Những thách thức của công nghệ này là: 13 1.4. Các công nghệ truy nhập khác: 13 1.4.1. Công nghệ truy nhập sử dụng cáp đồng: 14 1.4.2. Công nghệ truy nhập cáp sợi quang : 16 1.4.3. Công nghệ truy nhập vô tuyến: 16 CHƯƠNG 2 19 THIẾT BỊ TRUY NHẬP MSAN 19 2.1. Giới thiệu một số thiết bị truy nhập: 19 2.1.1.Thiết bị Acatel : MSAN – Litespan 1540: 19 2.1.2. Thiết bị Huawei : MSAN – UA5000 20 2.1.3. Thiết bị Siemens : MSAN – Surpass HiX 5625/30/35 22 2.2 Tổng quan về thiết bị truy nhập MSAN Acatel Litespan 1540: 23 2.2.1. Cấu trúc các BUS: 26 2.2.1.1. BUS dùng cho băng hẹp 27 2.2.1.2. BUS dùng cho băng rộng 27 2.2.1.3. BUS Server 28 2.2.1.4. BUS nối điểm – điểm 28 2.2.2.Các ngăn giá của Acaltel Litespan 1540: 28 2.2.2.1. MLS – High End 29 2.2.2.2. MLS – High Band: 30 2.2.2.3. MLS – High Band Extension 31 2.2.2.4. MLS – Small: 31 2.2.2.5. MLS Low End: 32 2.2.2.6. MLS Low End 21 khe cắm: 34 2.2.2.7. MLS Low End 19”: 35 2.2.2.8. Ngăn giá MuM: 35 2.2.3. Tổng quan về các bo mạch khác nhau của Acaltel Litespan 1540 36 2.2.3.1. Các card truyền dẫn 38 2.2.3.2. Các card băng hẹp: 42 2.3. Cấu hình kết nối và cơ chế dự phòng đồng bộ: 48 2.3.1.Cấu hình kết nối: 48 2.3.2.Dự phòng: 49 2.3.3.Đồng bộ: 50 2.4. Tổng quan về phần mềm quản trị thiết bị mạng 51 2.4.1.Giới thiệu: 51 2.4.2.Acatel 1353 LMS – PC: 52 2.4.3.Thiết bị khai thác: 52 2.4.3.1 Cấu hình Narrow Band: 53 2.4.3.2 Cấu hình Broad Band: 58 CHƯƠNG III: 66 CÁC TÍNH NĂNG CỦA MSAN ACALTEL LITESPAN 1540 66 3.1. Cung cấp đa dịch vụ trên một thiết bị duy nhất: 70 3.2. Cung cấp đa giao diện với mạng: 71 3.3. Thuận tiện khi chuyển sang NGN: 72 3.4. Cung cấp dịch vụ thoại qua SOS: 75 3.5. Các đặc điểm và lợi ích: 75 4.1. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG VIỄN THÔNG HOÀI ÂN: 77 4.1.1. Tổng Quan: 77 4.1.2. Sơ đồ hệ thống truyền dẫn Huyện Hoài Ân: 77 4.2. MÔ HÌNH MẠNG MSAN THỰC TẾ TẠI HUYỆN HOÀI ÂN 81 4.2.1. Sơ đồ tổng quát: 81 4.2.2 Thiết bị Alcatel 1540 Litespan tại trung tâm Huyện: 82 4.2.2.1 Cấu trúc tổng quát của thiết bị: 82 4.2.2.2. Cấu trúc cụ thể của các MLS và các khối chức năng: 83 4.2.3 Thiết bị Alcatel 1540 Litespan tại Trạm Ân Tường: 85 4.2.3.1 Cấu trúc tổng quát: 85 4.2.3.2 Cấu trúc cụ thể và các khối chức năng: 85 4.2.4 Thiết bị Alcatel 1540 Litespan tại Trạm Ân Nghĩa: 85 4.2.4.1 Cấu trúc tổng quát: 85 4.2.4.2 Cấu trúc cụ thể và các khối chức năng: 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A  ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số không đối xứng  AGH Above Ground Housing Đặt ở trên nền nhà  ALLC Analogue Leased Line Card Card leased line Tương tự  ALMA Alcatel Management Applications Quản lý ứng dụng Alcatel   ALMAP Alcatel Management Platform Quản lý nền tảng Alcatel   AN Access Node Điểm truy cập   ANI Access Network Interface Giao diện mạng truy cập Access Node Interface Giao diện điểm truy cập   ASCC ATM Sheft Controller card Card điều khiển shelf ATM   ASAM ADSL Subscriber Access Multiplexer Thuê bao đa truy nhập đường dây ADSL   ATC ATM Trafic Class Lớp lưu lượng ATM   ATLC Analogue Telephone Line Card Card thoại tương tự   ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền bất đồng bộ   ATMF ATM Forum Diễn đàn ATM   AUXPx AUXiliary Plug Cắm phụ   B   BA Basic Access (ISDN) Truy cập cơ bản   BALC Basic Access Line Card Card đường dây truy cập   BB Broadband Băng rộng   BBRAS Broadband Remote Access Node Điểm truy cập băng rộng từ xa   BONT Broadband Optical Network Terminal Đầu cuối mạng quang băng thông rộng   BP Backpanel Mặt sau   BSEC BB Sheft Extension Controller Điều khiển Shelf mở rộng BB   C   CCEL Central Controller Equipment Layer Lớp thiết bị điều khiển trung tâm   CLI   CLNP Connectionless Network Protocol Giao thức kết nối mạng   CMIP Common Management Information Protocol Giao thức thông tin quản lý chung   CMISE Common Management Imformation Service Element Phần tử phục vụ thông tin quản lý chung   CNCL Central Controller Narrowband Connection Layer Trung tâm điều khiển lớp kết nối NB   CNTL Central Controller Narrowband Transmission Layer Trung tâm điều khiển lớp truyền dẫn NB   CPE Customer Premises Equipment Cung cấp thiết bị cho khách hàng   CT Craft Terminal Thiết bị tương trợ   CPNT   CO Trung tâm viễn thông   D   DACS   DCN Data Communication Network Mạng giao tiếp dữ liệu   DDI Direct Dialling In Quay số trực tiếp   DDN   DLC Digital Loop Carrier Vòng sóng mang số   DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Đa truy nhập đường dây thuê bao số   DSLAN Digital Subscriber Line Access Node Điểm truy cập đường dây thuê bao số   DURC Dual Ringer Card Card Chuông   DWDH   E   EM Element Manager Phần tử quản lý   EML Element Management Layer Lớp phần tử quản lý   EOTC Electro – Optical Transport Card (PDH) Card truyền dẫn điện quang (PDH)   EOTP EOTC Plug Jack cắm card EOTC   EU Exchange Unit Điểm chuyển mạch   F   FA Functional Area Vùng chức năng   FCC   FFLC Full Features Line Card Card đường dây đầy đủ tính năng   FR Frame Relay Khung relay   FTTB   FTTC   FTTH   FTTO   FDI   H   HDLC High – Level Data Link Control Điều khiển liên kết dữ liệu mức cao   HDSL High –bit-rate Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số tốc độ cao   HLTC HDSL Transport card Card truyền dẫn HDSL   HLTCA HDSL Line Termination Card Card đầu cuối đường dây HDSL   I   ICB Internal Control Bus Bus điều khiển nội bộ   IECB Intra – Equipment Card Bus Bus card thiết bị nội bộ   IMA Inverse Multiplexing on ATM Đa truy nhập ngược trên ATM   IP Internet Protocol Giao thức Internet   Iq Broadband Bus Bus băng   ISDN Integrated Services Digital Network Mạng tích hợp dịch vụ số   IMA   ISO International Standards Organisation Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế   ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet     ITU International Telecommunication Union Liên hiệp Viễn thông quốc tế   L   LAN Local Area Network Mạng nội bộ   LAPD Link Access Protocol on D Channel Giao thức truy cập liên kết trên kênh D   LE Local Exchange Tổng đài nội bộ   LIM Line Interface Module Module giao tiếp đường dây   LT Line Termination Đầu cuối đường dây   LTAC Line Terminating ADSL card Card đầu cuối đường dây ADSL   LMDS   M   MAC Media Access Control Điều khiển truy nhập Media   MBTP MLS Bus Termination Plug Phích cắm đầu cuối của Bus MLS   MGW Media Gateway Controller   MDF Main Distribution Frame Khung phối dây chính   MLS Multiservice Line Shelf Ngăn giá đa dịch vụ   MMDS   MU   N   NACC NB-ADSL Combined Card Card kết hợp ADSL trong NB   NB Narrowband Băng hẹp   NE Network Element Phần tử mạng   NEHC NB Element Handler card Card điều khiển băng hẹp   NLC Narrowband Line Circuit mạch đường dây NB   NML Network management Layer Lớp quản lý mạng   NNI Network Node Interface Giao diện node mạng   NSAP Network Service Access Point Điểm truy cập dịch vụ mạng   NSEC NB Shelf Extender Card Card mở rộng shelf NB   NT Network termination Kết cuối mạng     O   OAM Operations, Administration& Maintenance Khai thác, quản lý và bảo dưỡng   ODSPA Optic STM-1 Distribution Plug Phích cắm phân phối sợi quang STM-1   OBC Bo mạch điều khiển quản lý   OS Operations System Hệ thống khai thác   OSS   OSI Open System Interconnection Kết nối hệ thống mở   OLT   ONU   P   PAIC Primary Access IMA Card Card Truy cập IMA sơ cấp   PCM Pulse Code Modulation Mã điều chế xung   PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Truyền dẫn cận đồng bộ   PNM Physical Network Management Quản lý mạng vật lý   POTS Plain Old Telephone System Hệ thống thoại cũ giản đơn   PPT Point to point Protocol Giao thức điểm - điểm   PRCC Primary Rate Channel Card Card kênh tốc độ sơ cấp   PRCPA PRCC/PHDC/HLTC Plug Jack cắm card PRCC/PHDC/HLTC   PSTN Public Switched Telephone Network Mạng chuyển mạch thoại công cộng   PHDC   R   RU Bộ tập trung thuê bao xa   RAS Remote Access Server Truy cập từ xa vào máy chủ   REU Remote Extension Unit Điểm mở rộng từ xa   RI Remote Inventory Kiểm kê từ xa   RPFC Remote Power Feeding Card Card cấp nguồn từ xa   RU Remote Unit Đơn vị từ xa   RTCP   RTP   S   SCN Switched Circuit Network Mạng chuyển mạch   SDH Synchronous Digital Hierarchy Truyền dẫn đồng bộ   SG Signalling Gateway Cổng tín hiệu   SLTC SHDSL Line Transport Card Card truyền dẫn đường dây SHDSL   SNMP Simple Network Management Protocol Giao thức quản lý mạng đơnn giản   STM –N Synchronous Transport Module Level N Truyền dẫn đồng bộ module N   SYNTH-1 SDH Card Card truyền dẫn đồng bộ   SN   SNI   T   TACC Test Access Control card Card điều khiển kiểm tra truy nhập   TAUP Test and Alarm Unit Plug Phích cắm bộ phận kiểm tra và cảnh báo   TL1 Transaction Language 1 Ngôn ngữ giao tiếp 1   TLD Top Level Document Đầu trang thư mục   TMN Telecommunication Management Network Mạng quản lý viễn thông   TN Telecommunication Network Mạng viễn thông   TDM Time Division Multiplex Ghép kênh phân thời gian   TRA Transparent Trong suốt   TU Tributary Unit Đơn vị nhánh   TT Transport Terminal Kết cuối truyền dẫn   U   UP Upstream, User port Tải lên / port sử dụng   UPC Usage Parameter Control Cách sử dụng tham số điều khiển   UMS   V   VC Virtual Circuit Mạch ảo   VISCA Voice over IP Server Card Card điều khiển VoIP     W   WS Workstation Máy trạm   WLL  DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Mô hình mạng viễn thông hiện đại 2 Hình 1.2. Cấu trúc mạng NGN. 4 Hình 1.3: Cấu trúc mạng truy nhập thuê bao truyền thống 5 Hình 1.4: Kết nối mạng truy nhập với các thực thể mạng khác 7 Hình 1.5:Bộ cung cấp mạch vòng thuê bao số xDSL 11 Hình 2.1: Giao diện của thiết bị litespan 1540/Alcatel 19 Hình 2.3: Sơ đồ kết nối thiết bị MSAN của Huawei 21 Hình 2.4: MSAN – Supass HiX 5625/30/35 22 Hình 2.5: Kiến trúc bên trong của bus Quadruple 27 Hình 2.6: MLS-High End (MLS-he). 29 Hình 2.7 : MLS-High Band (MLS-hb) 30 Hình 2.8 : MLS-High Band Extension (MLS-hbe) 31 Hình 2.9 : MLS-Small (MLS-sm) 32 Hình 2.10 : MLS-Low End (MLS-le) 33 Hình 2.11 : MLS-Low End 21 khe cắm (MLS-lee-21) 35 Hình 2.12 : Sơ đồ Slot card một Rack của MSAN 59 Hình 2.13 : Cài đặt dữ liệu 60 Hình 3.1: Mô tả chung các giao diện của thiết bị truy nhập Acatel 1540 67 Hình 3.2: Ngăn giá đa dịch vụ cuả Litespan 1540 68 Hình 3.3: Mô tả cấu trúc ngăn giá 68 Hình 3.4: Cung cấp đa dịch vụ trên một thiết bị duy nhất 70 Hình 3.5: Cung cấp đa giao diện với mạng 72 Hình 1.6: Thuận tiện khi chuyển sang mạng NGN 73 Hình 3.7: Thiết bị MSAN của Alcatel –Lucent với cấu hình hỗn hợp ring và sao, chuỗi 74 Hình 3.8: Cung cấp thoại qua phần SOS 75 Hình 4.1: Hệ thống truyền dẫn Huyện Hoài Ân 80 Hình 4.1: Mô hình kết nối các tổng đài tại Huyện Hoài Ân 81 Hình 4.3: Thiết bị Alcatel 1540 82 Hình 2.4 : Cấu trúc cụ thể các MLS tại Trung Tâm Huyện 84 Hình 4.5 : Cấu trúc cụ thể của MLS tại Trạm viễn thông Ân Tường 85 Hình 4.6 : Cấu trúc cụ thể của MLS tại Trạm viễn thông Ân Nghĩa 86 Số liệu Tên hình vẽ Trang  1.1 Mô hình mạng viễn thông hiện đại 2  1.2 Cấu trúc mạng NGN. 4  1.3 Cấu trúc mạng truy nhập thuê bao truyền thống 5  1.4 Kết nối mạng truy nhập với các thực thể mạng khác 7  1.5 Bộ cung cấp mạch vòng thuê bao số xDSL 11  Hình 2.1: Giao diện của thiết bị litespan 1540/Alcatel 19   Hình 2.3: Sơ đồ kết nối thiết bị MSAN của Huawei 21   Hình 2.4: MSAN – Supass HiX 5625/30/35 22   Hình 2.5: Kiến trúc bên trong của bus Quadruple 27   Hình 2.6: MLS-High End (MLS-he). 29   Hình 2.7 : MLS-High Band (MLS-hb) 30   Hình 2.8 : MLS-High Band Extension (MLS-hbe) 31   Hình 2.9 : MLS-Small (MLS-sm) 32   Hình 2.10 : MLS-Low End (MLS-le) 33   Hình 2.11 : MLS-Low End 21 khe cắm (MLS-lee-21) 35   Hình 2.12 : Sơ đồ Slot card một Rack của MSAN 59   Hình 2.13 : Cài đặt dữ liệu 60   Hình 3.1: Mô tả chung các giao diện của thiết bị truy nhập Acatel 1540 67   Hình 3.2: Ngăn giá đa dịch vụ cuả Litespan 1540 68   Hình 3.3: Mô tả cấu trúc ngăn giá 68   Hình 3.4: Cung cấp đa dịch vụ trên một thiết bị duy nhất 70   Hình 3.5: Cung cấp đa giao diện với mạng 72   Hình 1.6: Thuận tiện khi chuyển sang mạng NGN 73   Hình 3.7: Thiết bị MSAN của Alcatel –Lucent với cấu hình hỗn hợp ring và sao, chuỗi 74   Hình 3.8: Cung cấp thoại qua phần SOS 75   Hình 4.1: Hệ thống truyền dẫn Huyện Hoài Ân 80   Hình 4.1: Mô hình kết nối các tổng đài tại Huyện Hoài Ân 81   Hình 4.3: Thiết bị Alcatel 1540 82   Hình 2.4 : Cấu trúc cụ thể các MLS tại Trung Tâm Huyện 84   Hình 4.5 : Cấu trúc cụ thể của MLS tại Trạm viễn thông Ân Tường 85   Hình 4.6 : Cấu trúc cụ thể của MLS tại Trạm viễn thông Ân Nghĩa 86  DANH MỤC BẢNG Số liệu Tên bảng Trang  1.1 Các đặc trưng của họ công nghệ xDSL 12        LỜI NÓI ĐẦU Trong thời gian qua công nghệ và dịch vụ của mạng Viễn Thông đã có những bước phát triển rõ rệt, đòi hỏi sự phát triển tương ứng và đồng bộ của mạng và thiết bị. Trong giai đoạn nền kinh tế, chính trị, xã hội và phương hướng của ngành tiếp tục có những thay đổi, đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp ngoài ngành tham gia vào thị trường viễn thông, chính vì thế các đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông phải quyết tâm phấn đấu, phát triển và giữ vững thị phần của mình. Hiện nay mạng ngoại vi đang phát triển không ngừng về cả số lượng và chất lượng, chính vì vậy việc cung cấp các thiết bị mới cho mạng ngoại vi đóng một vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu. Phát triển mạng truy nhập mới là một nhiệm vụ mới và trọng tâm của các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn hiện nay để nâng cao chất lượng kỹ thuật cho mạng lưới, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Đó là thiết bị đa truy nhập MSAN. Hiện nay hệ thống MSAN đang được triển khai tại nhiều địa phương trong nước; để nắm bắt phần nào về thiết bị kết hợp với việc tìm tòi những công nghệ mới, cùng với những kiến thức về chuyển mạch được thầy cô đã truyền đạt cho em. Vì vậy em đã chọn đề tài “MSAN và triển khai thực tế ở Hoài Ân”. Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Mạng viễn thông và sự phát triển của mạng truy nhập. Chương 2: Thiết bị truy nhập MSAN. Chương 3: Các tính năng của MSAN Acaltel Litespan 1540 Chương 4: Mô hình mạng MSAN ở huyện Hoài Ân Đây là thiết bị mới được đưa vào sử dụng nên kinh nghiệm thực tế chưa có và tài liệu tham khảo chưa nhiều, cùng với thời gian tìm hiểu nghiên cứu thiết bị còn hạn chế nên chắc chắn rằng đồ án của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo cùng các bạn để đồ án hoàn thiện hơn và nâng cao sự hiểu biết của em về thiết bị. Để hoàn thành được đồ án tốt nghiệp này, ngoài những kiến thức mà em được tìm hiểu qua mạng internet, qua các bạn. Đặc biệt cám ơn cô giáo Đặng Thị Từ Mỹ đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này./. Sinh viên thực hiện Trần Thị Hoàng Anh CHƯƠNG I: MẠNG VIỄN THÔNG & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG TRUY NHẬP Mạng viễn thông : 1.1.1. Mạng PSTN: Mạng cáp điện thoại thuộc các nhà khai thác điện thoại với sự đầu tư rất lớn qua nhiều năm. Cấu trúc chính của mạng nhằm phục vụ các dịch vụ thoại thông thường. Đến nay mạng điện thoại rất hiện đại, sự nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo thêm thuận lợi cho công nghệ truyền dẫn và chuyển mạch. Đặc biệt, với dung lượng lớn, truyền dẫn quang là mạng đường trục chính của hầu hết các mạng điện thoại. Dùng cáp quang để cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng khả năng giải quyết lưu lượng và giảm thiểu chi phí cho các nhà khai thác.