Đồ án Nghiên cứu hiện trạng, tính toán nâng cấp cải tạo hệ thống Xử lý nước thải công ty cổ phần giấy Sài Gòn tại KCN Mỹ Xuân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty cổ phần giấy Sài Gòn được xây dựng tại khu công nghiệp Mỹ XuânA –huyên Tân Thành-tỉnh Bà Rịa Vung Tàu, chuyên sản xuất giấy lụa và giấy công nghiệp từ giấy văn phòng cũ, giấy báo cũ và tạp chí cũ. Hằng ngày trong quá trìng sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà máy thải ra một lượng nước thải tương đối lớn với lưu lượng là 6000m/ngày.đêm. Lượng nước thải thải ra có nồng độ COD, BOD cao nhiều cặn lơ lửng, có pH cao Với một lưu lượng nước thải lớn và tính chất nước thải cao như vậy nhưng công ty chỉ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải còn thô sơ: chỉ xử lý công đoạn hóa lý chưa có công đoạn xử lý sinh học, các công trinh đơn vị trong hệ thống có hiện tượng quá tải . Do vậy tính chất nước thải đầu ra của hệ thống cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn xả thải TCVN 5945:2005. Công ty đang có nhu cầu cải tạo,nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để nâng cao hiệu xuẫt xử lý trươc khi thải ra nguôn tiếp nhận là cống thu gom nước thải của khu công nghiệp và tái sử dụng sản xuất của nhà máy Thông qua nghiên cứu hiện trạng của hệ thống ,em xin đề xuất phương án tính toán thiết kế nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải cho công ty cổ phần giấy Sài Gòn tại khu công nghiệp Mỹ Xuân.

doc94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2363 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu hiện trạng, tính toán nâng cấp cải tạo hệ thống Xử lý nước thải công ty cổ phần giấy Sài Gòn tại KCN Mỹ Xuân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdung 1.doc
  • rarBAN VE.rar
  • docbang dung OK.doc
  • docBIA cong nghe 2.doc
  • rarinmau dung.rar
  • docLICMON~1.DOC
  • docmuc luc dung.doc
  • docso do dung OK.doc
  • docTAILIEUTHAMKHAO.doc
Luận văn liên quan