Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư tân quy đông – quận 7 (lưu lượng 1200 m3/Ngày đêm)

- Cuối giai đoạn thích nghi, xác định các thông số COD sau 24 giờ, MLSS, pH. Đánh dấu mức bùn lắng sau 30 (mức bùn lắng này ứng với SS khoảng 2000 mg/l). Xác định khả năng lắng của bùn bằng chỉ tiêu SVI. Cách xác định SVI: + Lấy 1 lít mẫu được lấy từ bình phản ứng (sau khi thích nghi bùn) + Khả năng lắng của bùn được đo bằng cách đổ hỗn hợp đến vạch 1 lít, để lắng trong 30 phút, sau đó được thể tích bị chiếm bởi bùn lắng. + SS được xác định bằng cách lọc, sấy khô và cân trọng lượng.

doc32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư tân quy đông – quận 7 (lưu lượng 1200 m3/Ngày đêm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUONG 4 OK.doc
  • rarBAN VE HOAN CHINH.rar
  • docCHUONG 1 OK.doc
  • docCHUONG 2 OK.doc
  • docCHUONG 3 OK.doc
  • docCHUONG 5 OK.doc
  • docCHUONG 6 OK.doc
  • docChuong 7.doc
  • rarTRANG PHU LUAN VAN.rar
Luận văn liên quan