Đồ án Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc

Đất nước ta đang vào thời kì công nghiệp hoá hiện đại, hoá đất nước. Đảng và nhà nước đã chủ động khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm đưa đất nước phát triển. Trong đó tự động hoá đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chung của đất nước. Trong nền kinh tế nước ta sản xuất nông nghiệp chiếm một phần lớn trong nền kinh tế đất nước, mà sản phẩm sản xuất ra cósức cạnh tranh thấp. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và giải quyết sản phẩm đầu ra cho nhân dân là việc hết sức quan trọng. Với xuất phát điểm có trình độ khoa học kỹ thuật và nền kinh tế lạc hậu nên việc sản xuất nông nghiệp của nước ta chủ yếu là sản xuất thủ công, năng suất không cao, chất lượng sản phẩm không đồng đều, không đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn trong nền kinh tế hiện nay. Từ những yêu cầu cấp thiết đó việc ứng dụng tự động hoá vào các dây chuyền sản xuất là một điều tất yếu nhằm giảiphóng sức lao động và tăng năng suất, hiệu quả kinh tế. Tự động hoá sản xuất đã được ứng dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp và nông nghiệp. Trong ngành nông nghiệp nước ta, tự động hoá quá trình sản xuất đã được ứng dụng vào các quá trình sản xuất nhưbia, rượu, chè, dứa, nước hoa quả đã thu được kết quả rất tốt nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước nhà. Được sự quan tâm đầu tưcủa Đảng và Nhà nước “Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao” đã đưa vào ứng dụng các dây chuyền sản xuất tự động , đặc biệt là dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc và thu được thành tích rất lớn. Từ việc ứng dụng các dây chuyền sản xuấtvào thực tế các công ty cần có những kỹ sưvận hành các dây chuyền sản xuất đó. Để có những con người có khả năng vận hành và làm chủ các dây chuyền sản xuất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng tự động hoá vào trong các dây chuyền sản xuất đồng thời tạo ra các chuyên gia về lập trình cũng nhưtự động hoá, sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhưvậy tự động hoá là sự lựa chọn của các ngành sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh tốt. Đối với nước ta nó là công cụ quan trọng nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

pdf88 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan