Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường tỉnh 588 ở Tà Rụt - La Lay

Đầu tư là hoạt động kinh tế, một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tư nhằm tái sản xuất tài sản cố định cho xã hội. Mỗi hoạt động đầu tư lại được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn, thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội là một quá trình lâu dài, đặc biệt là đầu tư trong xây dựng cơ bản. Do đó, việc phân tích đánh giá xác định hiệu quả của dự án đầu tư là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thông qua đề tài “Phân tích dự án đầu tư xây dựng một công trình giao thông” trước hết gợi mở cho em đi sâu, tìm tòi nghiên cứu quá trình lập và thực hiện dự án đầu tư, đánh giá, xác định hiệu quả của dự án đầu tư. Đồng thời biết áp dụng để phân tích một công trình cụ thể một cách linh hoạt nhằm lựa chọn được phương án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất về các mặt: Kinh tế - Xã hội, tài chính, kỹ thuật, môi trường. Bố cục của đồ án gồm 4 chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung về đầu tư và đầu tư công trình giao thông. Chương II: Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. Chương III: Phân tích dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 588 (Tà Rụt – La Lay).

doc124 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 5585 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường tỉnh 588 ở Tà Rụt - La Lay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan