Đồ án Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi

Kết cấu của đồ án: Lời mở đầu. Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương II: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Giới thiệu khái quát về xí nghiệp. - Phân tích hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp. - Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp. - Đánh giá chung. Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi. - Giải pháp 1. - Giải pháp 2. Kết luận.

ppt21 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan