Đồ án Quy hoạch và tối ưu mạng WCDMA

Thông tin di động số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống hằng ngày. Các kĩ thuật không ngừng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công nghệ điện thoại di động phổ biến nhất thế giới GSM đang gặp nhiều cản trở và sẽ sớm bị thay thế bằng những công nghệ tiên tiến hơn, hỗ trợ tối đa các dịch vụ như Internet, truyền . W-CDMA là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng. Điều đó có nghĩa sẽ có các dịch vụ mới và nhiều thuận tiện hơn trong dịch vụ thoại và sử dụng các ứng dụng dữ liệu như truyền thông hữu ích như điện thoại truyền , định vị và tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn, nghe nhạc và xem video chất lượng cao, Xuất phát từ ý tưởng muốn tìm hiểu công nghệ W-CDMA và mạng W-CDMA em đã chọn đề tài: “ Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA”làm đồ án tốt nghiệp. Nội dung đề tài chia làm 4 chương: Chương 1: Công nghệ WCDMA Chương này trình bày tổng quan về quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động trong tiến trình lên 3G. Cấu trúc mạng lõi, mạng truy nhập vô tuyến UTRAN trong WCDMA. Đồng thời trình bày, các thủ tục liên quan đến giao diện vô tuyến bao gồm điều khiển công suất và cấu trúc các kênh vô tuyến sử dụng trong mạng WCDMA. Chương 2: Quy hoạch mạng WCDMA Chương này trình bày quá trình quy hoạch mạng WCDMA bao gồm khởi tạo quy hoạch, quy hoạch chi tiết mạng, vận hành, các công thức tính toán, hai mô truyền dẫn Hata-Okumura và Walfisch-Ikegami là phương tiện cơ bản để tính suy hao đường truyền. Chương 3: Các giải pháp tối ưu mạng WCDMA Giới thiệu về thuật toán tối ưu. Đưa ra 2 giải pháp tối ưu là bài toán dự báo lưu lượng bằng phương pháp hồi quy để đưa ra các giải pháp tối ưu kịp thời và phân tập dàn anten thích ứng để tăng dung lượng mạng. Chương 4: Phần mô phỏng quy hoạch mạng WCDMA Trong phần này sẽ giới thiệu lưu đồ thuật toán mô phỏng - tính toán các bước quy hoạch mạng W-CDMA và cùng các cửa sổ giao diện chương trình mô phỏng viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6. Và cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của đề tài.

doc109 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch và tối ưu mạng WCDMA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU MẠNG WCDMA Giáo viên hướng dẫn : ThS.Hồ Văn Phi Sinh viên thực hiện : NguyễnViệt Vương Lớp : ĐTVT - K28 Quy Nhơn, 6/2010  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU MẠNG WCDMA Giáo viên hướng dẫn : ThS.Hồ Văn Phi Sinh viên thực hiện : Nguyễn Việt Vương Lớp : ĐTVT - K28 Quy Nhơn, 6/2010  MỤC LỤC Trang BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xi CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ WCDMA 1 1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1 1.1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 1 1.1.2. Hệ thống thông tin di động thế hệ 2 2 1.1.2.1. Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA 3 1.1.2.2. Đa truy cập phân chia theo mã CDMA 4 1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA (3G - THE THIRD GENERATION) 6 1.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA 7 1.4. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA WCDMA VÀ GIAO DIỆN VÔ TUYẾN THẾ HỆ THỨ 2 11 1.5. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MẠNG WCDMA 12 1.5.1. Mô cấu trúc mạng WCDMA 13 1.5.2. Mạng truy nhập vô tuyến UTRAN: 16 1.5.2.1. Đặc trưng của UTRAN 16 1.5.2.2. Bộ điều khiển mạng vô tuyến UTRAN 17 1.5.2.3. Node B 18 1.5.3. Giao diện vô tuyến 18 1.5.3.1. Giao diện UTRAN – CN, IU 18 1.5.3.2. Giao diện RNC – RNC, IUr 19 1.5.3.3. Giao diện RNC – Node B, IUb 20 1.6. CÁC LOẠI KÊNH TRONG UTRAN 20 1.6.1. Các kênh lôgic 20 1.6.2. Các kênh vật lý 21 1.6.3. Các kênh truyền tải 22 1.6.3.1. Kênh truyền tải riêng 22 1.6.3.2. Các kênh truyền tải chung 23 1.7. KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG WCDMA 25 1.8. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG WCDMA 26 1.8.1. Điều khiển công suất vòng hở (OLPC) 27 1.8.2. Điều khiển công suất vòng kín (CLPC) 28 1.8.3. Các trường hợp điều khiển công suất đặc biệt 29 CHƯƠNG 2: QUY HOẠCH MẠNG WCDMA 40 2.1. KHỞI TẠO QUY HOẠCH (ĐỊNH CỠ MẠNG) 41 2.1.1. Sơ đồ khối quá trình định cỡ mạng 42 2.1.2. Phân tích quỹ năng lượng đường truyền vô tuyến 43 2.1.2.1. Quỹ năng lượng đường lên 44 2.1.2.2. Quỹ năng lượng đường xuống 47 2.1.2.3. Độ nhạy máy thu 51 2.1.2.4. Độ lợi chuyển giao mềm và giới hạn hiệu ứng che tối 52 2.1.3. Xác định bán kính và vùng phủ sóng cell 53 2.1.4. Quy hoạch dung lượng và vùng phủ - lặp tối ưu 54 2.1.5. Định cỡ RNC(Radio network Control) 56 2.2. QUY HOẠCH CHI TIẾT 58 2.2.1. Phân tích suy hao đường truyền và các mô truyền dẫn 59 2.2.2. Các mô truyền dẫn cơ bản 59 2.2.2.1. Mô Hata-Okumura 59 2.2.2.2. Mô Walfisch - Ikegami 61 2.2.3. Lặp đường lên và đường xuống 64 2.2.4. Hậu xử lý - Dự báo vùng phủ mạng và phân tích kênh chung 65 2.3. TỐI ƯU MẠNG 65 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU MẠNG W-CDMA 68 3.1. MÔ TẢ TOÁN HỌC CỦA VẤN ĐỀ TỐI ƯU HOÁ 68 3.2.TỐI ƯU TRONG QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO LƯU LƯỢNG 69 3.2.1. Quy trình dự báo lưu lượng 69 3.2.2. Dự báo lưu lượng bằng phương pháp hồi quy tuyến tính 70 3.2.3. Dự báo lưu lượng bằng phương pháp hồi quy đàn hồi 72 3.3. CÁC CÔNG NGHỆ ĐỂ TĂNG DUNG LƯỢNG ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG W-CDMA 75 3.3.1. Phân tập dàn anten thích ứng 75 3.3.2. Cấu phân tập dàn anten thích ứng 77 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG BÀI TOÁN TÍNH BÁN KÍNH CELL VÀ TỔNG LƯU LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG WCDMA 81 4.1. LƯU ĐỒ TÍNH TOÁN 81 4.1.1. Lưu đồ thuật toán tổng quát: 81 4.1.2. Lưu đồ thuật toán chi tiết 82 4.2. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 84 4.2.1 Giao diện chính: 84 4.2.2.Tính suy hao đường truyền 84 4.2.3. Tính kích thước Cell 85 4.2.4. Tính dung lượng kênh 85 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC A1 BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt  1G First Generation Hệ thống thông tin di động thế hệ 1  2G Second Generation Hệ thống thông tin di động thế hệ 2  3G Third Generation Hệ thống thông tin di động thế hệ 3  ACCH Associated Control Channels Kênh điều khiển liên kết  AI Acquisition Indicator Chỉ thị bắt  AMPS Advanced Mobile Phone System Hệ thống điện thoại di động tiên tiến  ARQ Automatic Repeat Request Yêu cầu lặp lại tự động  AS Access Stratum Tầng truy nhập  BCCH Broadcast Control Channel Kênh quảng bá điều khiển  BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá  BER Bit Error Ratio Tỷ số bit lỗi  BSC Base Station Controler Bộ điều khiển trạm gốc  BSS Base Station Subsystem Phân hệ trạm gốc  BTS Base Tranceiver Station Trạm vô tuyến gốc  BPSK Binary Phase Shift Keying Khóa dịch pha nhị phân  CCCH Common Control Channel Kênh điều khiển chung.  CDMA Code Division Multiple Access Đa truy cập chia theo mã  C/I Carrier to Interference ratio Tỷ số sóng mang trên nhiễu  CCCH Common Control Chanel Kênh điều khiển chung  CCPCH Common Control Physical Chanel Kênh vật lý điều khiển chung  CLPC Closed Loop Power Control Điều khiển công suất vòng kín  CN Core Network Mạng lõi  CPCC Common Power Control Chanel Kênh điều khiển công suất chung  CPCH Common Packet Chanel. Kênh gói chung  CPICH Common Pilot Chanel Kênh hoa tiêu chung  CR Chip Rate Tốc độ chip (tương đương với tốc độ trải phổ của kênh)  CS Circuit Switch Chuyển mạch kênh  DCA Dynamic Chanel Allocation Phân bổ kênh động  DCCH Dedicated Control Channel Kênh điều khiển dành riêng  DPCCH Dedicated Physical Control Chanel Kênh điều khiển vật lý riêng  DPCH Dedicated Physical Chanel Kênh vật lý riêng  DPDCH Dedicated Physical Data Chanel Kênh số liệu vật lý riêng  DTCH Dedicated Traffic Chanel Kênh lưu lượng riêng  DTE Data Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối số liệu  DSCH Downlink Shared Chanel Kênh dùng chung đường xuống  DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Trải phổ chuỗi trực tiếp  EDGE Enhanced Data rate for GSM Evolution Tăng tốc độ truyền dẫn  ETSI European Telecommunications Standards Institute Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu  FACCH Fast Associated Control Channel Kênh điều khiển liên kết nhanh  FACH Forward Access Chanel Kênh truy nhập đường xuống  FAUSCH Fast Uplink Signalling Chanel Kênh báo hiệu đường lên nhanh  FCCCH Forward Common Control Chanel Kênh điều khiển chung đường xuống  FCCH Frequency Correction Channel Kênh hiệu chỉnh tần số  FDD Frequency Division Duplex Ghép kênh song công phân chia theo tần số  FDMA Frequence Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo tần số  FDCCH Forward Dedicated Control Chanel Kênh điều khiển riêng đường xuống  FSK Frequency Shift Keying Khoá điều chế dịch tần  GOS Grade Of Service Cấp độ phục vụ.  GSM Global System for Mobile Communication Thông tin di động toàn cầu  GPS Global Position System Hệ thống định vị toàn cầu  GPRS General Packet Radio Services Dịch vụ vô tuyến gói chung  Handover Chuyển giao  HH Hard Handoff Chuyển giao cứng  HSCSD Hight Speed Circuit Switched Data Hệ thống chuyển mạch kênh tốc độ cao  IMT-2000 International Mobile Telecommunication Tiêu chuẩn thông tin di động toàn cầu  IMSI International Mobile Subscriber Identity Số nhận dạng thuê bao di động quốc tế  IS-54 Interim Standard 54 Tiêu chuẩn thông tin di động TDMA của Mỹ (do AT&T đề xuất)  IS-136 Interim Standard 136 Tiêu chuẩn thông tin di động TDMA cải tiến của Mỹ (AT&T)  IS-95A Interim Standard 95A Tiêu chuẩn thông tin di động TDMA cải tiến của Mỹ (Qualcomm)  ISDN Integrated Servive Digital Network Mạng số đa dịch vụ  ITU-R International Mobile Telecommunication Union Radio Sector Liên minh viễn thông quốc tế bộ phận vô tuyến  IWF InterWorking Function Chức năng tương tác mạng  LAC Link Access Control Điều khiển truy nhập liên kết  LAI Location Area Indentify Nhận dạng vùng vị trí  LLC Logical Link Control Điều khiển liên kết logic  LR Location Registration Đăng ký vị trí  MAI Multipe acess Interference Nhiễu đa truy cập  ME Mobile Equipment Thiết bị di động  MS Mobile Station Trạm di động  MTP Message Transfer Part Phần truyền bản tin  MSC Mobile Service Switching Center Tổng đài di động  NAS Non-Access Stratum Tầng không truy nhập  Node B Là nút logic kết cuối giao diện IuB với RNC  NSS Network and Switching Subsystem Hệ thống chuyển mạch  ODMA Opportunity Driven Multiplex Access Đa truy cập theo cơ hội  OM Operation and Management Khai thác và bảo dưỡng  PAGCH Paging and Access Kênh chấp nhận truy cập và nhắn tin  PCCC Parallel Concatenated Convolutional Code Mã xoắn móc nối song song  PCCH Paging Control Chanel Kênh điều khiển tìm gọi  PCH Paging Channel Kênh nhắn tin  PCPCH Physical Common Packet Chanel . Kênh gói chung vật lý  PCS Personal Communication Services Dịch vụ thông tin cá nhân  PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất công cộng  PSTN Public Switched Telephone Network Mạng chuyển mạch thoại công cộng  QPSK Khóa dịch pha vuông góc  RACH Random Access Channel Kênh truy cập ngẫu nhiên  RLB Radio Link Budgets Quỹ năng lượng đường truyền  RNC Radio Network Control Bộ điều khiển mạng vô tuyến  RRC Radio Resource Control Điều khiển tài nguyên vô tuyến  SCH Synchronization Channel Kênh đồng bộ  SDCCH Stand alone Dedicated Control Channel Kênh điều khiển dành riêng  SDMA Space Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo không gian  SNR Signal - to - Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên tạp âm  SIR Signal - to - Interference Ratio Tỷ số tín hiệu trên xuyên nhiễu  TACH Traffic and Associated Channel Lênh lưu lượng và liên kết  TCH Traffic Channel Kênh lưu lượng  TDMA Time Division Multiple Acces Đa truy cập phân chia theo thời gian  TDD Time Division Duplex Ghép song công phân chia thời gian  UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu  UMTS Universal Mobile Telecommunnication System Hệ thống viễn thông di động toàn cầu  VA Voice Activity factor Hệ số tích cực thoại  VBR Variable Bit Rate Tốc độ bít khả biến  WCDMA Wideband Code Division Multiplex Access Đa truy cập phân chia theo mã băng rộng  DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang  1.1 Phân loại các dịch vụ ở IMT-2000. 9  1.2 Những điểm khác biệt chính giữa WCDMA và GSM. 11  2.1 Ví dụ tính toán năng lượng truyền sóng đường lên 53  2.2 Các giá trị K sử dụng cho tính toán vùng phủ sóng. 54  2.3 Ví dụ về dung lượng của một RNC. 57  2.4 So sánh tổn hao đường truyền từ mô hình Hata và Walfisch-Ikegami. 64  3.1 Số liệu thực tế. 71  3.2 Tính toán. 71  3.3 Tính giá trị thuê bao. 72  3.4 Số liệu thực tế 72  3.5 Tính toán 73  3.6 Tính giá trị dự báo 74  DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang  1.1 Cấu trúc khung TDMA điển . 4  1.2 Giản đồ truy nhập theo mã. 5  1.3 Lộ trình phát triển từ 2G đến 3G. 7  1.4 Các khu vực dịch vụ của IMT-2000. 8  1.5 Các dịch vụ đa phương tiện trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba. 13  1.6 Cấu trúc của UMTS. 14  1.7 Mô tổng quát các giao diện vô tuyến của UTRAN 17  1.8 Các loại kênh trong UTRAN. 20  1.9 Các kênh vật lý đường lên. 21  1.10 Các kênh vật lý đường xuống. 22  1.11 Kênh truyền tải đường lên và đường xuống. 24  1.12 Tín hiệu trải phổ. 25  1.13 Các cơ chế điều khiển công suất của WCDMA. 27  1.14 OLPC đường lên 28  1.15 Cơ chế điều khiển công suất CLPC. 28  1.16 Điều khiển công suất kết hợp với chuyển giao mềm. 29  2.1 Các bước thực hiện quy hoạch mạng. 41  2.2 Các tham số đầu vào và đầu ra trong quá trình định cỡ mạng WCDMA. 42  2.3 Lược đồ quá trình định cỡ mạng vô tuyến WCDMA. 43  2.4 Các thành phần nhiễu tại trạm gốc. 44  2.5 Các thành phần nhiễu tại thuê bao di động. 47  2.6 Tổng quan mô phỏng tĩnh. 58  2.7 Các thành phần của mô truyền sóng. 59  2.8 Các tham số trong mô Walfisch-Ikegami 61  3.1 Nguyên lý của phương pháp phân tập dàn anten thích nghi 76  3.2 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống phân tập dàn anten thích nghi. 78  4.1 Lưu đồ thuật toán tổng quát. 81  4.2 Lưu đồ thuật toán chi tiết. 83  4.3 Chương trình chính. 84  4.4 Giao diện tính suy hao đường truyền. 85  4.5 Giao diện tính kích thước Cell. 86  4.6 Giao diện tính dung lượng kênh. 87  LỜI NÓI ĐẦU Thông tin di động số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống hằng ngày. Các kĩ thuật không ngừng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công nghệ điện thoại di động phổ biến nhất thế giới GSM đang gặp nhiều cản trở và sẽ sớm bị thay thế bằng những công nghệ tiên tiến hơn, hỗ trợ tối đa các dịch vụ như Internet, truyền ... W-CDMA là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng. Điều đó có nghĩa sẽ có các dịch vụ mới và nhiều thuận tiện hơn trong dịch vụ thoại và sử dụng các ứng dụng dữ liệu như truyền thông hữu ích như điện thoại truyền , định vị và tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn, nghe nhạc và xem video chất lượng cao,… Xuất phát từ ý tưởng muốn tìm hiểu công nghệ W-CDMA và mạng W-CDMA em đã chọn đề tài: “ Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA”làm đồ án tốt nghiệp. Nội dung đề tài chia làm 4 chương: Chương 1: Công nghệ WCDMA Chương này trình bày tổng quan về quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động trong tiến trình lên 3G. Cấu trúc mạng lõi, mạng truy nhập vô tuyến UTRAN trong WCDMA. Đồng thời trình bày, các thủ tục liên quan đến giao diện vô tuyến bao gồm điều khiển công suất và cấu trúc các kênh vô tuyến sử dụng trong mạng WCDMA. Chương 2: Quy hoạch mạng WCDMA Chương này trình bày quá trình quy hoạch mạng WCDMA bao gồm khởi tạo quy hoạch, quy hoạch chi tiết mạng, vận hành, các công thức tính toán, hai mô truyền dẫn Hata-Okumura và Walfisch-Ikegami là phương tiện cơ bản để tính suy hao đường truyền. Chương 3: Các giải pháp tối ưu mạng WCDMA Giới thiệu về thuật toán tối ưu. Đưa ra 2 giải pháp tối ưu là bài toán dự báo lưu lượng bằng phương pháp hồi quy để đưa ra các giải pháp tối ưu kịp thời và phân tập dàn anten thích ứng để tăng dung lượng mạng. Chương 4: Phần mô phỏng quy hoạch mạng WCDMA Trong phần này sẽ giới thiệu lưu đồ thuật toán mô phỏng - tính toán các bước quy hoạch mạng W-CDMA và cùng các cửa sổ giao diện chương trình mô phỏng viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6. Và cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của đề tài. Trong quá trình làm đề tài, em đã cố gắng rất nhiều song do kiến thức và tài liệu tham khảo hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các Thầy, Cô. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Hồ Văn Phi khoa Kỹ thuật & Công nghệ đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kỹ thuật & Công nghệ đã giảng dạy và giúp đỡ cho em trong suốt thời gian học tập tai trường. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 6 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Việt Vương CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ WCDMA Trong những năm gần đây, công nghệ không dây là chủ đề được nhiều chuyên gia quan tâm trong lĩnh vực công nghệ máy tính và truyền thông. Ban đầu sử dụng thế hệ thông tin tương tự (dùng công nghệ đa truy cập phân chia theo tần số). Phát triển lên hệ thống thông tin tương tự, các hệ thống thông tin số thế hệ 2G ra đời với mục tiêu hỗ trợ dịch vụ và truyền số liệu tốc độ thấp. Hệ thống thông tin 2G sử dụng công nghệ đa truy cập phân chia theo thời gian và phân chia theo mã. Cùng với thời gian, nhu cầu sử dụng dich vụ ngày càng tăng, hệ thống thông tin thế hệ 3G ra đời đáp ứng nhu cầu của con người về dịch vụ có tốc độ cao như: nhắn tin đa phương tiện, điện thoại thấy ,…Thế hệ 3G có tốc độ bit cao hơn, chất lượng gần với mạng cố định, đánh giá sự nhảy vọt nhanh chóng về cả dung lượng và ứng dụng so với các thế hệ trước đó. 1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 Những hệ thống thông tin di động đầu tiên, nay được gọi là thế hệ thứ nhất (1G), sử dụng công nghệ analog gọi là đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA) để truyền kênh thoại trên sóng vô tuyến đến thuê bao điện thoại di động. Với FDMA, người dùng được cấp phát một kênh trong tập hợp có trật tự các kênh trong lĩnh vực tần số. Trong trường hợp nếu số thuê bao nhiều vượt trội so với các kênh tần số có thể, thì một số người bị chặn lại không được truy cập. Đặc điểm: Mỗi MS được cấp phát đôi kênh liên lạc suốt thời gian thông tuyến. Nhiễu giao thoa do tần số các kênh lân cận nhau là đáng kể. Trạm thu phát gốc BTS phải có bộ thu phát riêng làm việc với mỗi MS trong cellular. Hệ thống FDMA điển là hệ thống điện thoại di động tiên tiến AMPS. Hệ thống di động thế hệ 1 sử dụng phương pháp đa truy cập đơn giản. Tuy nhiên hệ thống không thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dùng về cả dung lượng và tốc độ. Những hạn chế của hệ thống thông tin di động thế hệ 1: Phân bổ tần số rất hạn chế, dung lượng nhỏ. Tiếng ồn khó chịu và nhiễu xảy ra khi máy di động chuyển dịch trong môi trường fading đa tia. Không cho phép giảm đáng kể giá thành của thiết bị di động và cơ sở hạ tầng. Không đảm bảo tính bí mật của các cuộc gọi. Không tương thích giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt ở châu Âu, làm cho thuê bao không thể sử dụng được máy di động của mình ở các nước khác. Chất lượng thấp và vùng phủ sóng hẹp. Giải pháp duy nhất để loại bỏ các hạn chế trên là phải chuyển sang sử dụng kỹ thuật thông tin số cho thông tin di động cùng với kỹ thuật đa truy cập mới ưu điểm hơn về cả dung lượng và các dịch vụ được cung cấp. Vì vậy đã xuất hiện hệ thống thông tin di động thế hệ 2.