Đồ án Thiết kế cầu nhịp cầu bê tông cốt thép DƯL nhịp giản đơn dầm cầu tiết diện chữ I

1. Sinh viên điền đầy đủ thông tin của minh vào tờ nhiệm nhiệm vụ được giao, Tờ này được đóng vào trang đầu của cuốn thuyết minh và bắt buộc phải có đày đủ chữ chữ kí. 2. Thuyết minh được trình bày trên giấy A4 có đầy đủ header và footder. Các công thức trong thuyết minh phải được chú giải rõ rành mạch lạc. 3. Sinh viên phải thực hiện đủ các bản vẽ sau: + Bố trí chung cầu + Thép bản mặt cầu + Thép dầm ngang + Thép dự ứng lực dầm chính + Thép thường dầm chính. Chú ý: + Phần thiết kế bố trí chung cho cầu rất quan trọng vì thế sinh viên can đặc biệt chú ý để thực hiện cho tốt.

pdf78 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 4478 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cầu nhịp cầu bê tông cốt thép DƯL nhịp giản đơn dầm cầu tiết diện chữ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTHUYET MINH.pdf
  • dwgBO TRI CHUNGHT BD.dwg
  • dwgBO TRI CHUNGHT1.dwg
  • dwgBO TRI CHUNGHT2.dwg
  • pdfDE RA.pdf
  • pdfHUONG DAN THUC HIEN DO AN.pdf
  • xlstinh toan.xls
  • docBIA PHU LUC-OK.DOC
  • docNHIEM VU.doc
  • xmcdbang tinh mat mat ung suat.xmcd
Luận văn liên quan