Đồ án Thiết kế chiếu sáng phân xưởng cơ khí

Thiết kế mạng điện cho một phân xưởng cơ khí với số liệu thu thập ban đầu như sau : Điện lấy từ nguồn 3 pha qua mấy biến áp hạ áp chuyển thành điện áp 380V điện áp đo được giữa hai dây pha cung cấp cho sản xuất Công suất dự kiến 200kW Tải làm việc dài hạn Điều kiện môi trường bình thường Diện tích sàn có thông số như sau dài 20m rộng 12m cao 6m nhà hai mái hai cửa chính rộng 5m cao 4m nằm ở hướng đông và hướng tây, hướng bắc nam và đều có 4 cửa sổ rộng 1,5m cao 1,2m

doc103 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 4145 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chiếu sáng phân xưởng cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh Phạm Văn Mạnh Nguyễn Trung Dũng Lớp : Điện 1- khóa 2 Thiết kế cấp điện cho xưởng cơ khí Yêu cầu Thiết kế mạng điện cho một phân xưởng cơ khí với số liệu thu thập ban đầu như sau : Điện lấy từ nguồn 3 pha qua mấy biến áp hạ áp chuyển thành điện áp 380V điện áp đo được giữa hai dây pha cung cấp cho sản xuất Công suất dự kiến 200kW Tải làm việc dài hạn Điều kiện môi trường bình thường Diện tích sàn có thông số như sau dài 20m rộng 12m cao 6m nhà hai mái hai cửa chính rộng 5m cao 4m nằm ở hướng đông và hướng tây, hướng bắc nam và đều có 4 cửa sổ rộng 1,5m cao 1,2m Phần 1 : Tính toán thiết kế mạng điện bằng phần mềm Ecodial Thiết lập sơ đồ đơn tuyến Các thông số dự án được thiết đặt trực tiếp trên hộp thoại General characteristics với Un= 380V .Chọn kiểu mạng TNS ( kiểu 3 pha 4 dây trung tính nối đất). Tiết diện dây dẫn là 120 .mm2 sai số cho phép là 5% . Hệ số công suất là 0.8 Màn hình hiển thị khi thiết lập Thiết đặt thông số cho sơ đồ Thiết đặt thông số cho nhánh sơ đồ nguồn máy biến áp: Nhập tên sơ đồ này là NGUỒN MAY BIẾN ÁP .Mục T1 chọn mặc định là Transformer .Mục C1 chọn thanh cái ký kiệu là BTS mục Q1 chọn loại máy cắt Circuit-Breaker Chiều dài thanh cái là 50m Công suất máy biến áp 1000KVA Chọn mạng nối đất kiểu TNS Điện áp định mức 380V Điện áp ngắn mạch 6% Công suất ngắn mạch phía cao áp 500MVA Thiết đặt thông số cho nhánh thanh cái: Chiều dài thanh cái 10m Số thanh cái mắc song song là 1 bề dày 10mm bề rộng 20mm Hệ số công suất 1 Chọn nhiệt đọ xung quanh 30 nhiệt độ cực đại dòng ngắn mạch mặc định là 145 chọn cực tính là 3P+N Chọn chỉ số IP<30,chọn hệ thống mạng kiểu TNS, chọn kim loại đồng copper Thiết lập đặt tên cho nhánh sơ đồ xưởng cơ khí Chiều dài cáp 30m Chọn cực tính mạch loại 3P+N Kiểu nối đất TNS Công suất phân xưởng 150kW Hệ số công suất 0,8 Thiết đặt thông số cho nhánh sơ đồ phòng làm việc: Chiều dài cáp từ thanh cái đến phòng làm việc là 20m,chiều dài cáp đi trong phòng làm việc là 10m Chọn kiểu đèn sáng halogen, công suất bóng đèn là 75W Số đèn có trong 1 bộ là 2 số đèn cần cho chiếu sáng là 10 Chọn cực tính mạch loại 3P+N Chọn kiểu nối đát TNS Nhập công suất 3,75kW Chọn hệ số công suất là 1 Chọn dòng diện tức thời là 1 Tính toán các thông số của mạng điện Tính toán theo kích thước ước tính Bảng số liệu tính toán của toàn mạng điện Nguồn cung cấp Thanh cái BTS Xưởng làm việc cơ khí Phòng làm việc So sánh đường đặc tuyến làm việc thời gian tác động dòng điện Lựa chọn thiết bị đóng cắt của nhánh sơ đồ nguồn với nhánh sơ đồ xưởng cơ khí Theo sơ đồ trên ta sẽ xét đặc tuyến của hai loại máy cắt : NS400N>C3/2004-STR23SE-400A và NT16H1-Micrologic 5.0A-1600A Trục ngang biểu diễn dòng điện định mức I(A) Trục đứng biểu diễn thời gian tác động của máy cắt CB ,t(s) Lựa chọn thiết bị đóng cắt của nhánh sơ đồ nguồn với nhánh của phòng làm việc In dự án Bảng số liệu Phần 2 : Thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm Dialux 4.7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG S Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh Phạm Văn Mạnh Nguyễn Trung Dũng Lớp : Điện 1- khóa 2 Thiết kế chiếu sáng ngoài trời cho sân vận động Yêu cầu CHIEÁU SAÙNG SAÂN VAÄN ÑOÄNG KÍCH THÖÔÙC SAÂN Chieàu roäng saân: 70 m Chieàu daøi saân :104 Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu roäng :120 m Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu daøi 134 m Chieàu cao coät ñeøn : 40 m Coâng suaát ñeøn :1500 W/boä ñeøn Phaân boá boä ñeøn treân 1 coät : 67 boä/coät Haøng 1 : 11 boä Haøng 2:15 boä Haøng 3 : 15 boä Haøng 4 :15 boä Haøng 5 : 11 boä Phaân boá coät :4 coät boán goùc saân Ñoä roïi yeâu caàu : 500 lux TÍNH CAÙC GOÙC HAØNG ÑEØN CHIEÀU CAO ÑEØN BAÙN KÍNH CHIEÁU SAÙNG GOÙC DOWN H1 40.00 130.00 17.07 H2 39.00 110.00 19.49 H3 38.00 95.00 21.77 H4 37.00 75.00 26.23 H5 36.00 55.00 33.18 Phần 1 : Thiết kế chiếu sáng bằng Ecodial Cấp điện được lấy từ đường dây vào là 380V Chọn kiểu mạng điện TNC Chọn tiết diện 120mm2 Sai số cho phép của tiết diện dây là 5% Chọn hệ số công suất là 0.8 Chọn tiết diện dây trung tính bằng dây pha Tiêu chuẩn thiết kế IEC 947 Thiết đặt sơ đồ đơn tuyến ta có sơ đồ sau : Thiết đặt thông số cho sơ đồ Đặt tên cho sơ đồ Tương tự với các tên Hạ áp,BTS,Swichboard 4, các hàng đèn H1,H2,H3,H4,H5 Nhập các thông số cho sơ đồ Nguồn cung cấp : Chọn loại máy cắt Circuit-Breaker Dây cáp dài 50m Chọn điện áp định mức 380V Hệ số công suất 1 Tần số 50Hz Chọn kiểu nối đất TNC Thanh cái chọn: Công suất thiết kế 40KVA Chiều dài thanh cái 2m Hệ số sử dụng 1 Độ sụt áp lớn nhất chọn 5% Chọn kiểu nối đất TNC tải có dây trung tính Thiết lập nhiệt độ môi trường xung quanh thanh cái khoảng 35 độ C Nhánh sơ đồ hạ áp Chiều dài dây dẫn 20m Chọn điện áp đẩu ra của máy biến áp là 220V Chọn công suất đặt của máy biến áp là 100KVA Chọn cực tính mạch 3 pha có trung tính là 3P+N Nối đất thứ cấp theo kiểu TNC có phân bố trung tính Điện áp ngắn mạch chọn 4,9% Thanh dẫn Chọn loại thanh dẫn prisma-linerg Chiều dài 5m Số thanh dẫn mắc song song chọn 4 chiều dài 5mm chiều rộng 3mm Chọn hệ số công suất 1 Nhập thông số cho H1 Chọn thiết bị đóng cắt circuit-breaker Chọn dây cáp cable Chọn thiết bị chiếu sáng lighting Chiều dài dây dẫn 20m( chiều dài tính từ CB đến dây dẫn kết nối với thiết bị) Chọn công suất đèn 140W Chọn số đèn của 1 bộ là 2 Số đèn chiếu sáng là 11 Tương tự với H2,H3,H4,H5 Tính toán các thông số của mạng điện Kết quả tính toán như sau : -Thanh dẫn - Thanh cái Phần 2 : thiết kế chiếu sáng dùng phần mềm Luxicon 1) TAÏO MAËT BAÈNG CHIEÁU SAÙNG MAËT BAÈNG SAU KHI TAÏO 2) LAÄP LÖÔÙI TÍNH TOAÙN CHOÏN CAÙC THOÂNG SOÁ LÖÔÙI MAËT BAÈNG KHI COÙ LÖÔÙI TÍNH TOAÙN 3) CHOÏN BOÄ ÑEØN CHOÏN LOAÏI BOÄ ÑEØN NHAÄP CAÙC THOÂNG SOÁ CHO BOÄ ÑEØN CAÙC THOÂNG SOÁ KÓ THUAÄT CUÛA BOÄ ÑEØN 4) TAÏO TRUÏ ÑEØN TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 1 TAÏO BOÄ ÑEØN THÖÙ 2 CUÛA HAØNG 1 (Töông töï cho caùc boä deøn coøn laïi ) TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 2 TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 3 TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 4 TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 5 NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 1 NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 2 NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 3 NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 4 NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 5 TRUÏ ÑEØN KHI COÙ ÑUÛ TAÁT CAÛ CAÙC BOÄ ÑEØN VAØ CAÙC THOÂNG SOÁ MAËT BAÈNG KHI COÙ 1 TRUÏ ÑEØN ÑIEÀU CHÆNH CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA TRUÏ ÑEØN THAY ÑOÅI GOÙC QUAY CUÛA CAÙC TRUÏ ÑEØN MAËT BAÈNG KHI COÙ ÑUÛ 4 TRUÏ ÑEØN 5) TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHOÏN VÒ TRÍ ÑÒA LÍ CUÛA MAËT BAÈNG CAÀN CHIEÁU SAÙNG TÍNH CHIEÁU SAÙNG 6) CAÙC KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN TAÏI CAÙC MAÉT LÖÔÙI HÌNH AÛNH CAÙC ÑÖÔØNG ÑAÚNG ROÏI KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG BIEÅU DIEÅN THEO ÑOÄ SAÙNG - TOÁI 7) TOÙM TAÉT KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG SAÂN VAÄN ÑOÄNG Loaïi ñeøn : Cooper Lighting Lumak "Floodlighting" MHTS-T6-1500 Coâng suaát : 1500W/boä ñeøn Coâng suaát teân 1 truï ñeøn1500W/boä ñeøn *67 boä ñeøn=100500W Coâng suaát toång coäng : 100500W * 4 truï= 402000W Maät ñoä coâng suaát : 25W/Sq.M Baûng Ñoä Roïi (ñôn vò :lux ) Ñoä roïi yeâu caàu Ave Max Min Ave/Min Max/Min Std.Dev 500.00 503.10 779.60 365.50 1.40 2.10 100.50