Đồ án Thiết kế phần điện nhà máy thuỷ điện công suất 228 MW

Theo yêu cầu nhà máy thuỷ điện thiết kế điện tự dùng chiếm 1,6% công suất định mức của nhà máy.(anpha = 1,6%). Chúng ta có thể xác định phụ tải tự dùng của nhà máy tại các thời điểm theo công thức sau: Với: Std(t): Công suất phụ tải tự dùng tại thời điểm t (MVA) SNM : Công suất đặt của toàn nhà máy (MVA) S(t) : Công suất nhà máy phát ra ở thời điểm t (MVA) : Số phần trăm lượng điện tự dùng(%).

doc84 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế phần điện nhà máy thuỷ điện công suất 228 MW, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên