Đồ án Thiết lập hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty xăng dầu quân đội

Chức năng đăng ký kinh doanh - Sản xuất và kinh doanh các phần mềm máy tính - Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng (thiết bị máy tính, tin học, điện tử) - Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ - Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ. - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu : sản xuất và kinh doanh các phần mềm quản lý doanh nghiệp. Sản phẩm - Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.f trên Visual Foxpro - Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.s trên SQL Server - Phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh Fast Business 2004.s trên SQL Server (viết trên ngôn ngữ VB.NET, hỗ trợ Unicode và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2004) - Phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp ERIC ERP của Jupiter Systems Inc - Phần mềm tổng hợp báo cáo toàn công ty Fast Corporate Reporter 2003.w trên nền Web Công nghệ - Ngôn ngữ lập trình : VB.Net, Visual Foxpro, Java, ASP - Kiến trúc lập trình : Client/Server, File Server, Web-based - Cơ sở dữ liệu : Foxpro, SQL Server Dịch vụ : - Khảo sát yêu cầu và tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán và quản trị kinh doanh. - Sửa đổi và phát triển chương trình theo yêu cầu đặc thù của khách hàng. - Triển khai ứng dụng, cài đặt và đào tạo sử dụng. - Hỗ trợ sử dụng sau đào tạo, bảo hành và bảo trì hệ thống thông tin. - Nâng cấp và mở rộng theo sự phát triển của khách hàng.

doc106 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết lập hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty xăng dầu quân đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên