Đồ án Tìm hiểu công nghệ sản xuất MTBE và đề xuất sơ đồ công nghệ sản xuất MTBE từ phân đoạn C4 của quá trình Cracking, tính toán cân bằng cho thiết bị phản ứng năng suất 500000 tấn/năm

(Bản scan) Về cơ bản các loại xăng được chế bién từ dầu mỏ ít được sử dụng trực tiếp do không đáp ứng được các chỉ tiêu hóa lý của xăng thương phẩm. Vì vậy để đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật đặc biệt là trị số octan, bên cạnh việc phối trộn nhiều loại xăng gốc với nhau như xăng chưng cất, xăng crackat, xăng reformat... các nhà sản xuất còn sử dụng phụ gia để pha vào xăng.

pdf47 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tìm hiểu công nghệ sản xuất MTBE và đề xuất sơ đồ công nghệ sản xuất MTBE từ phân đoạn C4 của quá trình Cracking, tính toán cân bằng cho thiết bị phản ứng năng suất 500000 tấn/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan