Đồ án Ứng dụng gis để xác định vị trí đặt bãi chôn lấp rác hợp lí

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN  ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

ppt25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/10/2013 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Ứng dụng gis để xác định vị trí đặt bãi chôn lấp rác hợp lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIS Seminar  Thị trấn ChinChina nằm ở trung tâm Cordillera thuộc dãy Andes ở Colombia.  Là một trong những khu vực sản xuất cà phê quan trọng ở Colombia.  Thành phố có 150.000 dân. CƠ SỞ DỮ LIỆU Bao gồm các lớp bản đồ: - Slope - Độ dốc - Slide - Phân vùng trượt lở - Road - Đường giao thông - City - Trung tâm thành phố - Geol - Địa chất - Landuse - Sử dụng đất - Borehole - Hệ thống lỗ khoan, hang trong lòng đất - Xây dựng bản đồ theo các mục tiêu dựa vào phần mềm Ilwis Open 3.4 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ - Xác định được vị trí đặt bãi chôn lấp rác hợp lí cho thị trấn Chinchina. Bản đồ phân vùng trượt lở của vùng Vùng không có trượt lở Vùng có nguy cơ trượt lở Bản đồ thể hiện độ dốc của vùng Xác định các vùng không có giá trị kinh tế hoặc sinh thái quan trọng Bản đồ sử dụng đất Xác định các vùng không có giá trị kinh tế hoặc sinh thái quan trọng Vùng có giá trị kinh tế hoặc sinh thái quan trọng Vùng không có giá trị kinh tế hoặc sinh thái quan trọng Xác định các vùng cách trung tâm thành phố trong vòng 2km Trung tâm thị trấn Chinchina Xác định các vùng cách trung tâm thành phố trong vòng 2km Xác định các vùng cách trung tâm thành phố trong vòng 2km Vùng > 2km Vùng 300m Xác định những vùng thích hợp về địa chất Bảng giá trị địa chất của thành phố Xác định những vùng thích hợp về địa chất Bản đồ vùng địa chất Vùng không thích hợp Vùng thích hợp Kết hợp các tiêu chí đã xác định Bản đồ kết hợp các tiêu chí về địa chất Chọn những vùng thỏa mãn về diện tích Bản đồ vùng diện tích Chọn những vùng thỏa mãn về diện tích Bảng các giá trị về diện tích Các vùng thích hợp để xây dựng bãi chôn lấp Kết Luận Nhóm 3
Luận văn liên quan