Đồ án Ứng dụng phần mềm envimap giám sát ô nhiễm không khí cho khu kinh tế dung quất, Quảng Ngãi

KKTDungQuất thuộc tỉnhQuảng Ngãi được xem là dự án trọng điểm củ a khu vực miền Trung, nó tạo động lực phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, KKT hiện đang trong giai đoạn xâ y dựng nên các vấn đề về cơ sở hạ tầng cò n thiếu và yếu kém. Mặt khác, Quảng Ngãi là một tỉnh nghèo còn gặ p nhiều khó khăn nên việ c ứng dụng các phương pháp để giải quyết các vấn đề về mô i trường còn chưa kịp so với các khu vực phát triển của cả nước. Hiện trạng ô nhiễ m môi trườ ng là vấn đề đáng quan tâm chung của các cập hiện nay, trong đó KKT Dung Quất cũ ng không ngoại lệ. Tại khu vực KKT hiện đang diễn ra nhiều hoạt động gây ra ô nhiễm môi trường mà nhất là ô nhiễm môi trường không khí như hoạt động xây dưng và quá trình sản xuất của các nhà máy trong khu vực. Vì vậy để giải những vấn đề môi trườ ng đó và mục tiêu hướng đến phát triển bền vững trong tương lai, thì KKT Dung quất có thể ứng dụng những cô ng cụ quản lí và giám sát mô i trườ ng đã được nghiên cứu và thực hiệ n trong cả nước. Đây cũng là mục đích muốn hướng đến củ a đề tài. Mụ c tiêu của đề tài

pdf109 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Ứng dụng phần mềm envimap giám sát ô nhiễm không khí cho khu kinh tế dung quất, Quảng Ngãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên