Đồ án Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị cơ khí thuỷ công cho các nhà máy thuỷ điện trên cơ sở tích hợp công nghệ và phương pháp hiện đại

Hiện nay việc nghiên cứu chế tạo và phát triển các thiết bị điều khiển, tự động hoá đã phát triển rất cao cả trong n-ớc cũng nh-trên Thế giới. Các thiết bị điều khiển nh-PLC, các máy CNC, các thiết bị sửdụng DSP, các máy tính điều khiển PCI, PXI. đã trở thành những sản phẩm th-ơng mại phổ biến tại khắp các thị tr-ờng trong và ngoài n-ớc. Những cơ sở lýthuyết tính toán, thiết kế cũng nh-các công cụ phần mềm để mô phỏng, tính toán, điều khiển cũng hết sức phong phú và đa dạng nh-Matlab, Labview, WinCC,. Với các điều kiện khoa học và công nghệ cơ sở hiện nay, hoàn toàn cho phép chúng ta thực hiện tốt việc thiết lập, xây dựng những hệ thống điều khiển hiện đại, có quy mô lớn và đáp ứng những yêu cầu công nghệ phức tạp. - Việc nghiên cứu áp dụng và chế tạo thành công các hệ thống điện, điều khiển cho điều khiển các hoạt động của nhà máy thuỷ điện đã đ-ợc thực hiện nhiều bởi các hãng sản xuất thiết bị điều khiển và tích hợp hệ thống trên Thế giới. Tuy nhiên do nền tảng công nghệ chế tạo thiết bị điều khiển trong n-ớc còn hạn chế, nên các nhà sản xuất cũng nh-các cơ sở nghiên cứu trong n-ớc đến nay vẫn ch-a có khả năng đảm bảo cung cấp các hệ thống thiết bị điều khiển đồng bộ cho các nhà máy thuỷ điện có công suất từ 10 MW trở lên. Do đó đề tài nghiêncứu này có tính tiên phong phục vụ các kế họach nội địa hoá các hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ cho ngành điện nói riêng và ngành công nghiệp trong n-ớc nói chung. - Việc xây dựng hệ điều khiển các nhà máy thuỷ điện nói chung và các thiết bị cơ khí thuỷ công nói riêng có một ý nghĩa thực tiễn hết sức cấp bách. Theo chiến l-ợc phát triển ngành Điện Việt nam đã đ-ợc Thủ t-ớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 176/2004/QĐ-TTG ngày 5/10/04, thì "trong 20 năm tới sẽ xây dựng hầu hết các nhà máy thuỷ điện tại những nơi cókhả năng xây dựng. Dự kiến đến năm 2020 tổng công suất các nhà máy thuỷ điện đạt 13.000-15.000 MW". Nh- vậy chúng ta sẽ phải xây dựng khoảng 46 nhà máy thuỷ điện có công suất lớn hơn 50 MW và khoảng 100 nhà máy thuỷ điện có côngsuất đến 50 MW.

pdf161 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị cơ khí thuỷ công cho các nhà máy thuỷ điện trên cơ sở tích hợp công nghệ và phương pháp hiện đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên