Đồ án Xử lý nước thải sinh hoạt 860000 dân

Tiê u chuẩn thoát nước q: - Tiêu chuẩn thoát nước trung bình:q tb = 180 L/người.ngđ - Tiêu chuẩn thoát nước lớn nhất trong 1ngày đêm : q max =Kngđ ¥q tb =1,2 ¥ 180 =216 L/ng.ngđ (K ngđ = 1,2 –1,4) · Các số liệu thủy văn và chấ t lượng nước của nguồn tiếp nhậ n nước thả i– sông Đồng Nai(nguồn loạ i A) vớ i cá c số liệ u sau: - Lưu lượng trung bình của nước sô ng: Qs = 40m 3 /s - Vậ n tốc dò ng chảy trungbình: Vtb = 0,5 m/s - Độ sâ u trungbình: Htb = 32 m - Hàm lượng chấ t lơ lử ng trong nước sông: b s =12 mg/L - Hàm lượng oxy hò a tan: Os =4,8 mg/L - Nhu cầu oxy sinh hó a : Ls = 4,3 mg/L - Nhiệ t độ trung bình của nước sô ng: T = 27 0 C · Các số liệu về thờ i tiế t, địa chấ t thủyvăn và địa chấ t công trình: - Nhiệ tđộ trungbìnhnă m củ a khô ng khí: 25 0 C

pdf46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xử lý nước thải sinh hoạt 860000 dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoan.pdf
  • pdfbia.pdf
  • bakCAO TRINH (TRAM).bak
  • dwgCAO TRINH (TRAM).dwg
  • bakchi tiet( TRAM ).bak
  • dwgchi tiet( TRAM ).dwg
  • bakmat bang (TRAM).bak
  • dwgmat bang (TRAM).dwg
Luận văn liên quan